Google สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบพลิกโฉม สู่โรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยเทคโนโลยี Google for Education

13 กันยายน 2561 – Google ประเทศไทย สนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการยกระดับการศึกษาไทย แบบพลิกโฉม ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล  และแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา (G-Suite for Education)  มาประยุกต์ใช้ผ่านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างบูรณาการ พร้อมสนับสนุนการอบรมพัฒนาบุคคลกรทางการศึกษา เพื่อเสริมสมรรถนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อยอดสู่การสร้างชุมชนครูเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้คือ โรงเรียนระดับประถม และ มัธยม ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สำนักงานการศึกษาเอกชน ในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 705 โรงเรียน และพร้อมสนับสนุนขยายผลครอบคลุมทุกโรงเรียนในจังหวัดชายแดนใต้ต่อไป โดย Google จะสนับสนุนแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งให้บริการที่ไม่จำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศไทยฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ความรู้พัฒนาบุคคลกร ในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่กันยายน  2561 – มีนาคม 2562

นาย เบน คิง Country Director, Google ประเทศไทย กล่าวว่า “การทำงานเพื่อสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมด้านการศึกษาในประเทศไทยของ Google โดยตรง  ซึ่งโครงการ Google for Education เป็นโครงการเพื่อการศึกษาที่ได้จัดขึ้นทั่วโลก ใ่นการให้การสนับสนุนแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา เช่น ระบบ cloud computing  พร้อมการสนับสนุนองค์ความรู้ การอบรมพัฒนาบุคคลกรในการศึกษาให้มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา และ ชั้นเรียน รวมไปถึงการสนับสนุนการจัดตั้งชุมชนเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  Google ยังคงมีความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับครูในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของนักเรียนอย่างถูกต้องปลอดภั

“บทบาทของ Google ประเทศไทย สำหรับการให้การสนับสนุนครั้งนี้ต่อยอดจากบริการใช้แอปพลิเคชัน G-Suite for Education ซึ่งในปัจจุบันใช้งานได้โดยรองรับความจุได้ไม่จำกัด เปิดโอกาสให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  ความร่วมมือในครั้งนี้จะเน้นไปที่โรงเรียน ในจังหวัดภาคใต้ที่ทีมงานของ Google จะให้คำปรีกษาและช่วยเหลือทางเทคโนโลยีเบื้องต้น จัดผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรม จัดข้อมูลการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาออนไลน์เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถศึกษาการใช้ Google Apps for Education ด้วยตนเองทางออนไลน์ (www.google.com/edu/) รวมทั้งบน Google+ รวมทั้ง สนับสนุนชุมชนครู Google Educator Group ให้สามารถขยายผลกันเองได้ เพื่อความยั่งยืน”

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ ปัจจุบัน โลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในทุกๆ ด้าน รวมถึงด้านการศึกษา   ทั้งนี้ กระทรวงฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพลิกโฉมและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ก้าวไกลถึงระดับสากลให้เร็วยิ่งขึ้นและทั่วทั้งประเทศ  ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษา จังหวัดชายแดนใต้  (ศปบ. จชต.) ทำงานร่วมกับ Google ประเทศไทย  ในโครงการ Google for Education เพื่อสนับสนุนการดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยในโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  โดยเป้าหมายของโครงการนี้คือ ให้ผู้บริหารมีความเข้าใจหลักการและสนับสนุนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาทางไกล และแต่ละโรงเรียนมีเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใช้ในห้องเรียนและมีการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลด้านการศึกษาและสามารถติดต่อการสื่อสารและมีการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้ รวมถึงการนำมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในการพัฒนาบุคคลากรที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพในด้านความคิด เพื่อความก้าวหน้าของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

###

 

About naruethai

Check Also

ผลการศึกษาฉบับใหม่ของ Qualtrics ระบุว่า คนทำงานมากกว่า 60% ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงรู้สึกไม่สะดวกที่จะกลับไปทำงานในที่ทำงาน

ผลการศึกษาทางธุรกิจเรื่อง “การกลับไปทำงานในที่ทำงาน” ซึ่งเป็นผลการศึกษาของคนทำงานในประเทศไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับความมั่นใจในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม กรุงเทพ, 16 มิถุนายน 2563 – ควอทริคซ์  (Qualtrics) ผู้นำด้านประสบการณ์ลูกค้าและผู้สร้างการจัดการประสบการณ์ ประกาศผลการศึกษาเรื่อง “การกลับไปทำงานในที่ทำงาน” (Return …

โคบอทส์ หุ่นยนต์ผู้ช่วยด้านสุขภาพ

โดยนายดาร์เรลล์อดัมส์  หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย   บริษัท  ยูนิเวอร์ซัลโรบอท   โควิด -19  เป็นโรคระบาดที่แพร่ไปทั่วโลก และสร้างความประหลาดใจไปพร้อมๆ กับระบบการดูแลสุขภาพที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยากที่สุดอย่างกระทันหัน  บุคลากรทางการแพทย์กำลังทำงานตลอดเวลา และเป็นแนวหน้าที่ต้องทำงานหนัก ซึ่งทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในหลาย ๆ …