เกี่ยวกับ Today.TechTalkThai.com

Today.TechTalkThai.com เป็นเว็บไซต์ย่อยภายใต้เครือ TechTalkThai.com ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารของเหล่า Vendor และบริษัทต่างๆ ในไทยเป็นไปได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

เดิมทีข่าว Press Release (PR) แบบเป็นทางการจากบริษัทต่างๆ นั้นเคยถูกนำไปโพสต์บนเว็บไซต์ TechTalkThai.com โดยตรง แต่ระยะหลังทีมงาน TechTalkThai พบว่าปริมาณข่าว PR ในแต่ละวันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ จนทีมงานไม่สามารถคัดกรองและลงข่าวให้ได้ทันท่วงทีอีกต่อไป รวมถึงยังมีบริษัทบางแห่งที่ทำการส่งข่าวที่ไม่ตรงกับเว็บไซต์ของเรามาอย่างต่อเนื่องและไม่สนใจที่จะทำการแก้ไข ทีมงาน TechTalkThai จึงใช้ระบบใหม่ว่าจะเลิกทำการโพสต์ข่าว PR ให้แล้ว และเปิดให้เฉพาะบริษัท Partner ที่รู้จักกันและไว้ใจได้มาลงข่าวเองเท่านั้น เป็นการคัดกรองอย่างมีประสิทธิภาพไปในตัว และยังช่วยให้ข่าวสารต่างๆ ถูกเผยแพร่ถึงผู้อ่านได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย ในขณะที่หากมีข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทเหล่านั้นก็สามารถทำการแก้ไขเนื้อข่าวได้เองทันที เพิ่มความถูกต้องแม่นยำของข่าวไปด้วยในอีกทางหนึ่ง

ทางทีมงาน TechTalkThai ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์แห่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเหล่าผู้อ่านในวงการ IT ที่จะได้มีอีกช่องทางหนึ่งในการรับข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น และมีโอกาสได้รู้จักกับเหล่าบริษัท PR ที่สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้บริการเผยแพร่ข่าวสารจากธุรกิจของท่านสู่วงกว้างในอนาคต