“หมอชนะ” แจ้งเตือนผู้ใช้งาน หลังพบไปห้างช่วงเดียวกับทหารอียิปต์ที่ติดโควิด

แจ้งเตือนเมื่อเสี่ยงแม้ไม่ได้เช็คอิน ป้องกันการระบาดระลอกใหม่ โหลดแอป “หมอชนะ” 

จากกรณีพบทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิด-19 และได้เดินทางไปยังห้างแหลมทองในจังหวัดระยอง แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังกลุ่มผู้ใช้งาน “หมอชนะ” ที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ดังกล่าวในวันและเวลาเดียวกับผู้ติดเชื้อ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้เฝ้าระวังตน กักตัวเป็นเวลา 14 วัน และติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขประจำจังหวัดอย่างรวดเร็ว

แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” คือ Contact Tracing Application ที่พัฒนาขึ้นโดย “ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ” เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แค่เพียงดาวน์โหลด เปิด GPS & Bluetooth ไว้ “หมอชนะ” ก็จะทำงานและแจ้งเตือนเมื่อพบว่าผู้ใช้งานมีความเสี่ยงติดเชื้อ โดยกลไกเหล่านี้จะทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้ถือแอปหมอชนะได้รับการแจ้งเตือนได้ทันทีแม้ว่าจะไม่ได้ทำการสแกนเช็คอิน QR Code ของระบบไทยชนะก็ตาม โดยการแจ้งเตือนนี้จะทำให้ผู้ถือแอปหมอชนะได้ทราบว่าตนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการของตน รวมถึงต้องติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขทันทีเพื่อที่จะได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว และป้องกันการแพร่ระบาดไปยังบุคคลรอบข้างด้วย

นอกจากนี้ แอป”หมอชนะ” ยังอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ใช้งาน เพราะสามารถใช้อ่าน QR code ของทุกระบบได้ ไม่ว่าจะเป็น QR Code ของ ”ไทยชนะ” หรือ “หมอชนะ” และช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานที่ใช้แอป “หมอชนะ” ในการสแกน QR Code ไทยชนะ เพราะช่วยตรวจสอบ QR code ปลอมได้ด้วย 

ส่วนขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่ยุ่งยาก เพียงดาวน์โหลด อัพโหลดรูป ตอบคำถามประเมินสุขภาพเบื้องต้นจากกรมควบคุมโรค เปิด GPS & Bluetooth ไว้ ระบบก็พร้อมทำงานและแจ้งเตือนได้ทันทีถ้าพบว่ามีความเสี่ยง ในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะไม่แจ้งตอนติดตั้งแอปได้ นอกจากนี้ ยังไม่ต้องแจ้งชื่อนามสกุลตอนดาวน์โหลด และไม่จำเป็นต้องเช็คอินเช็คเอาท์เพื่อให้ระบบทำงาน

ในช่วงที่ผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมตามปกติในวิถี New Normal แอป “หมอชนะ” จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยเราเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งตัวช่วยนี้จะทำหน้าที่ได้ทรงพลังก็ต่อเมื่อมีคนโหลดใช้งานจำนวนมาก เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่กว้างขวาง ครอบคลุม และประมวลผลได้แม่นยำ รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวผู้ใช้แอปเองที่จะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อระวังตนและระวังความเสี่ยงไม่ให้แพร่กระจายไปยังคนรอบข้าง และยังเป็นประโยชน์ต่อสังคม ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาด ให้สังคมเศรษฐกิจไม่ต้องหยุดชะงักเป็นครั้งที่ 2 ได้

###

เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”

แอปพลิเคชั่นหมอชนะ คือแอปพลิเคชั่น Contact Tracing ที่พัฒนาขึ้นโดย “ทีมพัฒนาร่วมประชาชน เอกชนและภาครัฐ” เปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยติดตาม ควบคุม และหยุดยั้งการระบาดของโรคโควิด-19

แอปพลิเคชันหมอชนะทำหน้าที่รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการเดินทางและข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้แอปพลิเคชัน โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่งจีพีเอส (GPS) และบลูทูธ (Bluetooth) ร่วมกับการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพื่อให้ผู้ใช้เช็คอินตามสถานที่ต่าง ๆ รวมเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ในการตรวจสอบ ติดตามและควบคุมการแพร่ระบาด แอปจะทำหน้าที่เป็นเหมือน e-Health Passport ที่แสดงสถานะระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้ถือแอป ซึ่งสถานะความเสี่ยงนี้จะได้รับการประเมินจากข้อมูลการเดินทาง crosspath ของผู้ถือแอปที่มีในระบบและกรมควบคุมโรค แสดงออกมาเป็นค่าสีและแจ้งเตือนผู้ถือแอปโดยอัตโนมัติ เพื่อจะได้เฝ้าระวัง สังเกตอาการและปฎิบัติตนได้ถูกต้อง ตลอดจนได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วจากบุคลากรทางการแพทย์หากพบว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ขณะที่สถานที่สาธารณะทั้งของราชการ และเอกชน ตลอดจนห้างร้าน สถานประกอบการต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดต่างๆ สามารถใช้การสแกนเช็คอินเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงของผู้มาใช้บริการ เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อและการแพร่ระบาดในพื้นที่ ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ประกอบการ เจ้าของสถานที่ และประชาชนผู้มาใช้บริการ ทำให้ภาคธุรกิจสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อย่างปลอดภัย หน่วยงานปกครองสามารถดูแลตรวจสอบประชาชน และจังหวัดสามารถตรวจสอบประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่ได้ เป็นอีกหนึ่งมาตรการควบคุมความเสี่ยง ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังอื่น ๆ ที่ทางการกำหนดไว้ 

แอป”หมอชนะ” ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลและการป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ตั้งแต่การออกแบบ software ในการทำงาน การโค้ดแอปให้เป็น ‘โอเพ่นซอร์ส (Open Source)’ เพื่อให้มีการตรวจสอบจากนักพัฒนาต่างๆได้ การออกแบบการเก็บข้อมูลทั้งหมดเก็บอยู่บน Cloud AWS ซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้างและมีระบบการตรวจสอบที่ดี นอกจากนี้ ข้อมูลการเดินทางและข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งานถูกเก็บแยกออกจากกัน และมีเพียงกรมควบคุมโรคเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลสองส่วนนี้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งานกรณีพบว่าติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงเพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA และคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลและตรวจสอบกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล “หมอชนะ” ให้เป็นไปตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

นอกจากนี้ระบบยังสามารถตั้งให้ข้อมูลที่อยู่ในระบบมีอายุ 30 วัน เมื่อข้อมูลอยู่ในระบบครบตามอายุแล้วระบบทำลายข้อมูลที่หมดอายุโดยอัตโนมัติ และข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้งภายใน 30 วันหลังจากจบวิกฤติการแพร่ระบาด

About naruethai

Check Also

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ส่งแพคเกจ “Free Credit” เจาะกลุ่มสตาร์ทอัพ-เอสเอ็มอีไทย มอบ Tencent Cloud Credit ฟรี 1,000 เหรียญสหรัฐฯ

พร้อมสิทธิ์ใช้งานผลิตภัณฑ์ทุกกลุ่มบนคลาวด์แพลตฟอร์มของเทนเซ็นต์ต่อเนื่อง 6 เดือน* 29 กันยายน 2563 กรุงเทพฯ – เทนเซ็นต์คลาวด์กลุ่มธุรกิจคลาวด์ภายใต้เทนเซ็นต์ผู้นำบริการด้านอินเตอร์เน็ตของโลกเดินเกมรุกตลาดคลาวด์รับเทรนด์ธุรกิจยุค New Normal ส่งแพคเกจ “Free Credit” เจาะลูกค้ากลุ่มสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรายย่อย …

Aveva ให้ความสำคัญแก่กลยุทธ์ระบบคลาวด์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในช่วง New Normal

บริษัทขยายความสามารถหลักด้วยโซลูชันบนคลาวด์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดใช้งานการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้นในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย 25 กันยายน 2020 – AVEVA ผู้นำระดับโลกในด้านวิศวกรรมและซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเปิดตัว ‘Cloud-First’ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอซอฟต์แวร์ระยะยาวเพื่อมุ่งเน้นการให้บริการหลักในระบบคลาวด์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีพร้อมใช้งานได้และความพร้อมใช้งานสูง มีการจัดการผู้ใช้และความยืดหยุ่นในการทดลองใช้โซลูชันใหม่ๆ กลยุทธ์ดังกล่าวนั้นรวมถึงการแนะนำการผสมผสานที่ขับเคลื่อนด้วยสถานการณ์ระหว่างผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าอย่างรวดเร็ว