อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศผลประกอบการไตรมาส สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หังโจว ประเทศจีน – 23 สิงหาคม 2561 – อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (NYSE: BABA) ได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561

อาลีบาบามีผลประกอบการที่โดดเด่นในไตรมาสที่ผ่านมา โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากเติบโตของฐานลูกค้าและธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในทั้งอีโคซิสเต็ม รวมทั้ง การขยายอย่างต่อเนื่องของบริษัทในตลาดค้าปลีกจีน ซึ่งเกิดจาก New Retail ซึ่งเป็นกลยุทธ์ค้าปลีกของบริษัทที่ผลักดันการสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพของพันธมิตรค้าปลีกของเราให้สามารถบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการตามแผนที่จะเพิ่มคุณค่าและช่องทางสำหรับผู้ใช้งานในทุกธุรกิจ ด้วยบริการบันเทิงดิจิทัลและบริการท้องถิ่นที่เข้าถึงตลาดที่ศักยภาพสูงนอกเหนือจากธุรกิจหลักนาย แดเนียล จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวเราจะยังคงลงทุนอย่างต่อเนื่องในธุรกิจที่มีศักยภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคงความได้เปรียบทางการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน

เรามีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งไตรมาส ด้วยอัตราการเติบโตของรายได้ที่สูงถึง 61% รวมถึงการเติบโตที่ดีของกำไร ที่ไม่รวมรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวนี้ เรายินดีกับการเติบโตที่แข็งแกร่งและรวดเร็วของธุรกิจของเราแมกกี้ วู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าวการเติบโตที่ดีในทุกภาคส่วนของธุรกิจหลักของเรา รวมทั้งคลาวด์คอมพิวติ้ง และสื่อดิจิทัลและบันเทิง ได้แสดงให้เห็นความสำเร็จในการลงทุนในด้านการสร้างประสบการณ์ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออนาคต เรายังมั่นใจในความสามารถของเราในขยายความเป็นผู้นำในตลาดด้วยการให้บริการที่ดีล้ำหน้า สำหรับลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภค

ข้อมูลที่น่าสนใจจากผลประกอบการไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีดังต่อไปนี้

 • รายได้รวม 80,920 ล้านหยวน (12,229 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 61% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน
  • รายได้หลักจากธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งเติบโตขึ้น 61% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นรายได้ทั้งหมด 69,188 ล้านหยวน (10,456 ล้านเหรียญสหรัฐ)
  • รายได้จากธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งเพิ่มขึ้น 93% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นรายได้ทั้งหมด 4,698 ล้านหยวน (710 ล้านเหรียญสหรัฐ)
  • รายได้จากธุรกิจสื่อดิจิทัลและบันเทิงเติบโตขึ้น 46% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นรายได้ทั้งหมด 5,975 ล้านหยวน (903 ล้านเหรียญสหรัฐ)
  • รายได้จากกลุ่มธุรกิจเชิงนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 64% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นรายได้ทั้งหมด 1,059 ล้านหยวน (160 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 • ช่องทางค้าปลีกของอาลีบาบาในประเทศจีน มีลูกค้าที่ซื้อสินค้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีรวมกว่า 576 ล้านราย เพิ่มขึ้น 24 ล้านรายเมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561
 • ยอดผู้ใช้งานในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราในแต่ละเดือนผ่านโทรศัพท์มือถือ สูงถึง 634 ล้านคนในเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งสูงกว่าในเดือนมีนาคมของปีเดียวกันถึง 17 ล้านคน
 • กำไรจากการดำเนินการ 8,020 ล้านหยวน (1,212 ล้านเหรียญสหรัฐ) ลดลง 54% ซึ่งเกิดจาก รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว คือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจากการเพิ่มขึ้นมูลค่าหุ้นของ แอนท์ ไฟแนนเชียล ซึ่งเกิดจากการเพิ่มทุนครั้งล่าสุด (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก รายการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวกับมูลค่าหุ้น และกลยุทธ์ธุรกิจล่าสุดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ แอนท์ ไฟแนนเชียล ด้านล่าง) หากไม่รวมรายการพิเศษที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานจากการเพิ่มขึ้นมูลค่าหุ้นของ แอนท์ ไฟแนนเชียลนี้แล้ว รายได้จากการดำเนินงานจะเพิ่มขึ้น 9% และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้นถึง13% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือเท่ากับ 26,502 ล้านหยวน (4,005 ล้านเหรียญสหรัฐ)
 • กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆที่ปรับปรุงแล้วของธุรกิจการค้าปลีกค้าส่ง คิดเป็น 32,797 ล้านหยวน (4,956 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และมีอัตรามาร์จิน 47% อัตรามาร์จินของธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ 1) สัดส่วนประเภทของรายได้ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปสู่ ธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่ ซึ่งรับรู้ทั้งรายได้ขั้นต้น และต้นทุนสินค้าคงคลังด้วย 2) งบการเงินรวมนี้ได้รวมเอาผลประกอบการของ ไช่เหนี่ยว เน็ตเวิร์ค (Cainiao Network) ซึ่งเป็นธุรกิจเทคโนโลยีสำหรับงานโลจิสติคส์ด้วย 3) งบการเงินรวมนี้ได้รวมเอาผลการลงทุนในธุรกิจในประเทศ เช่น การเข้าซื้อกิจการซื้อ Ele.me ด้วย 4) การขยายธุรกิจไปในภูมิภาคนี้เช่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากไม่รวมผลกระทบจากการลงทุนระยะยาวต่างๆแล้ว กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆที่ปรับปรุงแล้วของธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งของเรายังรักษาระดับเช่นเดิมกับปีที่ผ่านมา
 • กำไรสุทธิสำหรับงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นคือ 8,685 ล้านหยวน (1,313 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิเท่ากับ 7,650 ล้านหยวน ( 1,156 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งลดลง 41% และ 45% ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากมีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว คือการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงาน ที่เนื่องมาจากมูลค่าหุ้นของ Ant Financial จำนวน 11,180 ล้านหยวน รายละเอียดแสดงไว้ที่หัวข้อกำไรจากการดำเนินงาน หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าวกำไรสุทธิในไตรมาสนี้จะเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 • กำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปเท่ากับ 20,101 ล้านหยวน (3,038 ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 3.30 หยวน (0.50 เหรียญสหรัฐ) และกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 8.04 หยวน (1.22 เหรียญสหรัฐ)
 • เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 36,117 ล้านหยวน (5,458 ล้านเหรียญสหรัฐ) ขณะที่กระแสเงินสดที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป อยู่ที่ 26,358 ล้านหยวน (3,983 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ผู้สนใจสามารถอ่านรายงานผลประกอบการบนเว็บไซต์ข่าวอาลีบาบ ได้ที่

https://www.alibabagroup.com/en/news/press_pdf/p180823.pdf

###

เกี่ยวกับอาลีบาบา กรุ๊ป

พันธกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป คือการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก เรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตสำหรับการประกอบธุรกิจ โดยจินตนาการถึงโลกที่ผู้คนต่างพบปะ ทำงาน และใช้ชีวิตอยู่บนแพลตฟอร์มของอาลีบาบา และมีความมุ่งหวังที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปถึง 102 ปี

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง