บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด คว้าสุดยอดรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 ประจำปี 2561 รายแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตอกย้ำผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

กรุงเทพฯ สิงหาคม 2561– เมื่อเร็วๆนี้ มร.คาซูมาซะ  ซากูราอิ ประธานกรรมการบริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทแคนนอนในประเทศไทย เข้ารับมอบรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม จากนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร 

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานอยุธยาและโรงงานราชสีมา คว้าสุดยอดรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด รายแรกของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มบริษัทแคนนอน ยึดหลักปรัชญา “เคียวเซ” คือ การพัฒนาและการเติบโตอย่างมั่งคงไปพร้อมๆ กับการสร้างสรรค์โลกและความสุขของมวลมนุษย์ ตามนโยบายการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเผยแพร่ออกสู่สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท แคนนอน ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน   สังคมและสิ่งแวดล้อม เห็นถึงความมุ่งมั่นและใส่ใจกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ทั้งห่วงโซ่อุปทานให้เป็นเครือข่ายสีเขียว การดำเนินกิจกรรมปรับปรุงสายการผลิตด้วยมาตรฐานระดับสากล   รวมทั้งการนำหลักการบริหารคุณภาพและการบำรุงรักษาทวีผลมาใช้ในการบริหารงาน สร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจที่เป็นผู้ผลิต ผู้ให้บริการ เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน เปิดบ้านให้ชุมชนเข้ามาเยี่ยมชม ยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านโครงการต่างๆ พร้อมเปิดช่องทางแสดงความคิดเห็นจากลูกค้าถึงความต้องการและความพึงพอใจ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้ในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554   เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดำเนินกิจการร่วมกับสังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุขไปพร้อมๆ กัน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับดังนี้ ระดับที่ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว และระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียวเป็นระดับสูงสุด       เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยปี พ.ศ. 2561 มีสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 จำนวน 12 โรงงาน และบริษัท แคนนอนฯ ผ่านการรับรองฯ จำนวน 5 โรงงานด้วยกัน

มร.คาซูมาซะ  ซากูราอิ ประธานกรรมการ บริษัทแคนนอน ไฮ- เทค (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนจาก บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด (ซ้าย)  และ บริษัท แคนนอน ไฮ- เทค (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ที่บูธแคนนอน
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเยี่ยมชมบูธ
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเยี่ยมชมบูธ

# # #

About naruethai

Check Also

ผลการศึกษาฉบับใหม่ของ Qualtrics ระบุว่า คนทำงานมากกว่า 60% ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงรู้สึกไม่สะดวกที่จะกลับไปทำงานในที่ทำงาน

ผลการศึกษาทางธุรกิจเรื่อง “การกลับไปทำงานในที่ทำงาน” ซึ่งเป็นผลการศึกษาของคนทำงานในประเทศไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับความมั่นใจในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม กรุงเทพ, 16 มิถุนายน 2563 – ควอทริคซ์  (Qualtrics) ผู้นำด้านประสบการณ์ลูกค้าและผู้สร้างการจัดการประสบการณ์ ประกาศผลการศึกษาเรื่อง “การกลับไปทำงานในที่ทำงาน” (Return …

โคบอทส์ หุ่นยนต์ผู้ช่วยด้านสุขภาพ

โดยนายดาร์เรลล์อดัมส์  หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย   บริษัท  ยูนิเวอร์ซัลโรบอท   โควิด -19  เป็นโรคระบาดที่แพร่ไปทั่วโลก และสร้างความประหลาดใจไปพร้อมๆ กับระบบการดูแลสุขภาพที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยากที่สุดอย่างกระทันหัน  บุคลากรทางการแพทย์กำลังทำงานตลอดเวลา และเป็นแนวหน้าที่ต้องทำงานหนัก ซึ่งทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในหลาย ๆ …