การตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident response): 5 ปัจจัยสำคัญที่ CISOs ควรคำนึงถึงเมื่อสร้างกระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์

เนื่องจากการโจมตีจากภัยคุกคามมีความซับซ้อนและเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง 86% ของ CISOs ยืนยันว่าเหตุการณ์การโจมตีออนไลน์ที่เกิดขึ้นในองค์กรต่าง ๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลยว่าส่วนใหญ่ (76%) เชื่อว่าความรวดเร็วและคุณภาพของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (IR) เป็นปัจจัยที่สำคัญเมื่อทำการวัดประสิทธิภาพ จึงทำให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านไอทีไม่ได้เพียงแค่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการโจมตี แต่ยังต้องระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสียหายอีกด้วย 

เมื่อการตอบสนองต่อเหตุการณ์กลายเป็นสิ่งสำคัญ CISOs ยังคงเผชิญกับภาวะที่ยากในการจัดการ ทั้งนี้ มี 5 ปัจจัยสำคัญ ที่หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านไอทีควรให้ความสำคัญในการเลือกจัดการการตอบสนองต่อเหตุการณ์ในองค์กร ได้แก่

1. ขาดแคลนบุคลากรมืออาชีพ

การตอบสนองต่อเหตุการณ์มักจะเข้าใจผิดว่าจะควรกระโดดเข้าสู่ขั้นตอนการแก้ไขเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งจริงๆแล้วIRจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีเหตุการณ์โจมตีเกิดขึ้นและจะยังคงอยู่ถึงแม้ว่าการโจมตีจบแล้วโดยทั่วไปขั้นตอนของIR ประกอบด้วย4ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนแรกคือการเตรียมพร้อมเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รู้วิธีการรับมือเมื่อมีการโจมตีเกิดขึ้นขั้นตอนที่สองคือการตรวจจับเหตุการณ์การโจมตีขั้นตอนที่สามทีมIRจะเป็นต้องกำจัดการโจมตีและกู้คืนระบบที่ได้รับผลกระทบและขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ปัญหาได้รับการแก้แล้วกลยุทธ์ของIRจะต้องประเมินเหตุกาณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อจะลดปัญหาที่จะเกิดขั้นแบบเดิมอีก 

โดยขั้นตอนต่างๆเหล่านี้จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรมืออาชีพในการทำงานแต่บุคลากรในสายงานนี้มีน้อยกำลังขาดแคลนบุคลากรจากรายงานการสำรวจ Kaspersky Lab’s survey  43% ของCISOs ยังมีความลำบากในการวิเคราะห์หามัลแวร์โดย20% หาผู้เชี่ยวชาญในการตอบสนองต่อการโจมตีและ13% ไม่สามารถหาคนมากำจัดภัยคุกคามได้ปัญหาอีกประการหนึ่งคือการรักษาพนักงานเพราะผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้จะรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการสามารถเปลี่ยนองค์กรเพื่อได้เงินเดือนที่สูงกว่าได้ตลอดด้วยเหตุผลเหล่านี้ทำให้บริษัทต่างๆมีความยากมากขึ้นในการจัดหาทีมมาดูกระบวนการIRทั้งหมดได้

2. การเลือกบริษัทผู้ให้บริการภายนอก (outsources) ที่เหมาะสม

การเลือกบริษัทภายนอกหรือผู้รับเหมาถือเป็นงานที่ไม่ง่ายหากจะทำให้มีประสิทธิภาพทีมผู้ให้บริการภายนอก(outsource)ควรจะสามารถทำงานครอบคลุมถึงความสามารถที่สำคัญต่างๆของIRไม่ว่าจะเป็นการวิจัยภัยคุกคามการวิเคราะห์มัลแวร์และนิติวิทยาศาสตร์ดิจิตัล(digital forensics) โดยผู้ให้บริการภายนอกจะต้องมีใบรับรองที่ยืนยันฐานทักษะได้และประสบการณ์ในแต่ละหน้าที่อีกด้วยยิ่งพวกเขาทำงานให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมยิ่งทำให้พวกเขามีโอกาสที่ได้เจอกับเหตุการณ์การโจมตีที่แตกต่างกันไปหลากหลากหลายและสามารถหาความคล้ายคลึงกันในแต่ละกรณีได้อีกด้วย 

ในบริษัทอุตสาหกรรมต่างๆที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดอาจมีข้อจำกัดในการเลือกบริษัทภายนอกโดยพวกเขาจะเลือกเพียงแค่บริษัทที่ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะเท่านั้น 

3. ค่าใช้จ่ายของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ 

การกำหนดค่าใช้จ่ายในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในองค์กร องค์กรจะต้องจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานประจำที่มีทักษะที่หายากและราคาสูง และอาจจะต้องซื้อโซลูชั่นและบริการการจัดการภัยคุกคามอัจฉริยะ (threat intelligence) ที่จำเป็นสำหรับการค้นหาภัยคุกคาม การวิเคราะห์ข้อมูลและการรับมือและแก้ไขจากการโจมตี 

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยจากการประสบกับการรั่วไหลของข้อมูลทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้น  ด้วยการละเมิดในองค์กรต่าง ๆ ที่มีค่าเฉลี่ยจำนวนสูงถึง 1.23 ล้านเหรียญสหรัฐ  (สูงขึ้น 24% จาก 992,000 เหรียญสหรัฐ เมื่อปี 2560).ด้วยค่าใช้จ่ายด้านเหตุการณ์ในไอทีที่เพิ่มขึ้น องค์กรต่าง ๆ ก็ได้ตระหนักที่จะต้องให้ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยออนไลน์  

บางองค์กรได้ใช้บริษัทภายนอกที่มีความยืดหยุ่นในค่าใช้จ่าย และคุ้มค่าในการลงทุน เพียงแค่จ่ายในกรณีที่มีการให้บริการเท่านั้น อย่างไรก็ตามองค์กรต่าง ๆ ที่มีเหตุการณ์การโจมตีจำนวนมาก จำเป็นต้องมีทีม IR ภายในองค์กร และพวกเขายังต้องหารูปแบบที่คุ้มกับค่าใช้จ่าย เมื่อมีการตอบสนองกับเหตุการณ์ในระดับแรก ทีมภายในจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและคาดการณ์ได้ว่าจะสามารถจัดการเองได้ หรือจะให้ทีมบริษัทภายนอกจัดการต่อ 

4. การทำงานร่วมกับแผนกไอที

เมื่อมีเหตุการณ์การโจมตีเกิดขึ้น ทีมไอทีจะเลือกที่จะปิดอุปกรณ์ที่โดนโจมตีเพื่อลดผลกระทบ แต่สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เผชิญหรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมหลักฐานเป็นอันดับแรก นั่นหมายถึง จะต้องทิ้งอุปกรณ์ที่ถูกโจมตีไว้สักครู่หลังจากเกิดเหตุการณ์ การรวบรวม บันทึกและจัดเก็บหลักฐานไว้เพียง 3 เดือน และปิดอุปกรณ์ที่ถูกโจมตีจะทำให้การทำงานของทีม IR ยากขึ้น 

เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างนี้ ทีม IR ภายในควรจะเตรียมแนวทางหรือคำแนะนำที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเพื่อนร่วมงานทีมไอที หรือแนะนำการอบรมพิเศษสำหรับทีมไอทีที่ต้องการมากกว่าความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานแต่ไม่ได้เจาะลึกถึงทักษะด้านความปลอดภัย ด้วยความคิดริเริ่มนี้จะทำให้ทั้งสองทีมมั่นใจได้ว่าเข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

5. ความล่าช้าในการตอบสนองในเชิงปฏิบัติ  

องค์กรต่าง ๆ ที่มีทีม IR จากภายนอกจะสามารถจัดการกระบวนการได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากทีม IR ภายนอกจะเข้ามาจัดการและแก้ปัญหาได้ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ในทางกลับกันสิ่งนี้ก็มาพร้อมกับข้อผิดพลาดได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น องค์กรและบริษัทภายนอกจะต้องเซ็นต์สัญญาและข้อตกลงการจ้างงานก่อนที่จะเริ่มงานกัน ซึ่งทั้งนี้อาจจะเกิดความล่าช้าในการจัดการกับเหตุการณ์ได้

จากประสบการณ์ของเรา ทีมลูกค้ามักจะเข้ามาตรวจสอบในทุกวันจันทร์ว่ามีการละเมิดหรือข้อมูลรั่วไหลบ้างหรือไม่ในช่วงวันหยุด หลาย ๆ ครั้งที่พวกเขาจัดการกับปัญหาด้วยตัวเอง จนเมื่อพวกเขาไม่สามารถจัดการได้จึงหันไปหาผู้เชี่ยวชาญภายนอก เมื่อถึงวันศุกร์องค์กรก็จะต้องรีบจัดการเซ็นต์สัญญาข้อตกลงเพื่อจะให้ทีม IR ได้เข้ามาจัดการได้ก่อนจะถึงวันหยุด หากองค์กรไหนมีทีมภายในพวกเขาจะประเมินในแต่ละกรณีและมอบหมายความรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว 

สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ มีการผสมผสานกันทั้งทีม IR ภายในเป็นทีมแรกในการจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และกันทีม IR ภายนอกเป็นกำลังเสริม ซึ่งการรวมกันจะเป็นประโยชน์มากที่สุดและลดปัญหาการขาดแคลน 

ทั้งหมดที่กล่าวมา ไม่ได้หมายความว่า การใช้ทีม IR ภายนอกจะเป็นการยกความรับผิดชอบทั้งหมดให้ทีมผู้เชี่ยวชาญภายนอกและลดภาระของตัวเอง  การวางแผนยังคงมีความสำคัญ เพื่อให้ทันท่วงที องค์กรควรจะมีการเตรียมการรับมือเบื้องต้นเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ควรจะมีคำแนะนำว่าจะใช้ทีมภายนอกเมื่อไหร่และแก้ปัญหาอย่างไร อีกทั้งจำเป็นต้องกำหนดหน้าที่ที่ชัดเจนให้กับผู้รับผิดชอบในองค์กรที่ทำหน้าที่จัดการ ลำดับความสำคัญ และประสานงานกับทีมภายในและภายนอกอีกด้วย 

###

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง