Tag Archives: incident response

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Incident response): 5 ปัจจัยสำคัญที่ CISOs ควรคำนึงถึงเมื่อสร้างกระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์

เนื่องจากการโจมตีจากภัยคุกคามมีความซับซ้อนและเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่ง 86% ของ CISOs ยืนยันว่าเหตุการณ์การโจมตีออนไลน์ที่เกิดขึ้นในองค์กรต่าง ๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นไม่น่าแปลกใจเลยว่าส่วนใหญ่ (76%) เชื่อว่าความรวดเร็วและคุณภาพของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (IR) เป็นปัจจัยที่สำคัญเมื่อทำการวัดประสิทธิภาพ จึงทำให้หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยด้านไอทีไม่ได้เพียงแค่ให้ความสำคัญกับการป้องกันการโจมตี แต่ยังต้องระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดความเสียหายอีกด้วย 

Read More »

การสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยของภาคการธนาคาร

สมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้สร้างความร่วมมือในภาคการธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มีการสร้างความร่วมมือด้านความปลอดภัยและการรับมือภัยไซเบอร์ที่สำคัญ ดังนี้

Read More »