ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ชูเทคโนโลยีเอไอยกระดับอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ ในงานสัมมนาผู้บริหารโรงพยาบาลภูมิภาคเอเชีย

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เปลี่ยนข้อมูลเป็นความรู้ เพื่อการดูแลรักษาที่ดียิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อการบริหารเครื่องมือแพทย์ที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้จากทุกที่

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 นายฟิลลิปป์ เพเดอบอส กรรมการผู้จัดการ ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ประเทศไทย (ซ้าย) ดร.โทเบียส เซย์ฟาร์ท กรรมการผู้จัดการ และ ประธาน ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ประจำภูมิภาคอาเซียน (กลาง) และนายเอ็นโน เนอห์รบาส ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ และบริการด้านดิจิทัล ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (ขวา) ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเอไอของซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ ในงานสัมมนาผู้บริหารโรงพยาบาลภูมิภาคเอเชีย ณ ห้องโลตัส สวีท 8 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำของโลก เผยเทรนด์อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพทั่วโลกมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้รับมือความท้าทายในการบริหารโรงพยาบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาคนไข้ ซึ่งซีเมนส์ เฮลทิเนียร์สพร้อมตอบโจทย์ดังกล่าวด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและโซลูชั่นการบริหารจัดการที่ครอบคลุมและใช้งานง่ายจากทุกที่

ภายในงานสัมมนาผู้บริหารโรงพยาบาลภูมิภาคเอเชีย 2561 (Hospital Management Asia 2018) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน นี้ ดร. โทเบียส เซย์ฟาร์ท กรรมการผู้จัดการ และ ประธาน ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์สให้ความสำคัญกับการพลิกโฉมอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพสู่ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (Artificial Intelligence) มาใช้ในการให้บริการแก่คนไข้ “บริษัทมีสิทธิบัตรด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) มากกว่า 400 ฉบับ ด้าน Deep Learning อีก 75 ฉบับ และแอปพลิเคชันที่พัฒนาบนพื้นฐานเทคโนโลยีเอไอมากกว่า 30 ฉบับ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ให้บริการดูแลสุขภาพทั่วโลก ที่ต้องการพัฒนาการดูแลรักษาให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้น เน้นการป้องกันในระดับปัจเจกบุคคล และการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง

“โรงพยาบาลต่างๆ กำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย อาทิ ปริมาณคนไข้ที่เพิ่มขึ้น จำนวนบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและทำงานอย่างหนัก อัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ลดลง และการเปลี่ยนรูปแบบการเบิกค่าใช้จ่ายเป็นแบบยึดผลการรักษาเป็นหลัก ดังนั้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จึงสามารถรับมือได้ทั้งด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนไป ความกดดันด้านต้นทุน และคนไข้ที่คาดหวังคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งซีเมนส์ เฮลทิเนียร์สมีความพร้อมที่จะช่วยโรงพยาบาลทั่วโลกรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ปัจจุบันซีเมนส์ เฮลทิเนียร์สมีเครื่องมือแพทย์ที่จำลองมาจากระบบการเรียนรู้และจดจำของสมองมนุษย์ ซึ่งมีประโยชน์ในการเรียนรู้รูปแบบการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมและแม่นยำที่สุด และได้พัฒนาซอฟต์แวร์ซินโกเวีย (Syngo.via) ซึ่งทำงานร่วมกับเทคโนโลยี Cinematic VRT เพื่อช่วยในการเลือกตำแหน่งและมุมมองของข้อมูลภาพจากเครื่องเอ็มอาร์ไอและซีทีสแกนสำหรับการนำข้อมูลภาพที่ดีที่สุดไปใช้ในการวินิจฉัยโรค โดยการสร้างภาพสี 3 มิติที่มีความคมชัดและมีแสงเงา เพื่อให้แพทย์สามารถมองเห็นอวัยวะที่ตรวจได้อย่างรวดเร็วและชัดเจนทุกมุมมอง จึงส่งผลดีต่อการป้องกันและวางแผนการรักษาโรค ซึ่งโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าว ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รพ.บำรุงราษฎร์ กลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง และโรงพยาบาลเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

นอกจากนั้นเครื่องมือแพทย์และระบบดิจิทัลอีโคซิสเต็มของซีเมนส์ เฮลทิเนียร์สยังรองรับการใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ทางการแพทย์ชั้นนำอย่างหลากหลาย อาทิ Arterys, Explorer Surgical, Heartflow, Materialise, mediCAD Hectec, Mint Medical, Pie Medical Imaging, Stroll Health and SyntheticMR

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการแพทย์ทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการที่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกหันมาตรวจด้วยเครื่องเอ็มอาร์ไอและซีทีสแกนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ทำให้โรงพยาบาลจำเป็นต้องบริหารการใช้งานเครื่องมือต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่การลดระยะเวลาการรอคอยของคนไข้ ลดอัตราการตรวจซ้ำ ทราบผลการตรวจที่ชัดเจนแม่นยำยิ่งขึ้น และสามารถวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องมือล่วงหน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน ดังนั้น ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์สจึงได้พัฒนาโซลูชันและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่บุคลากรของโรงพยาบาลสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งาน เทคนิคการตรวจ การวิเคราะห์และอ่านค่าต่างๆ ที่เรียกว่าพีอีพีคอนเน็ก หรือ PEPconnect (Personalized Education Plan) ที่ใช้งานง่ายคล้ายโซเชียลมีเดีย ตลอดจนมีแพลตฟอร์มไลฟ์เน็ต หรือ LifeNet เพื่อติดตามสมรรถนะการใช้งานของเครื่องแบบเรียลไทม์และแจ้งบำรุงรักษาได้ทันทีผ่านคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน   

“การพลิกโฉมอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพไปสู่ยุคดิจิทัล ผนวกกับพลังของเทคโนโลยีเอไอช่วยให้โรงพยาบาลต่างๆ สามารถเพิ่มความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ และรักษาความสามารถทางการแข่งขันเอาไว้ได้ แม้ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะท่ามกลางปริมาณงานตรวจวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้น” ดร. โทเบียส กล่าว

สำหรับประเทศไทย ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงานที่สำคัญ 4 ด้าน คือ เพิ่มความแม่นยำในการตรวจรักษา เปลี่ยนโฉมการดูแลรักษาคนไข้ให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับประสบการณ์การรับบริการของคนไข้ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพไปสู่ยุคดิจิทัล

###

เกี่ยวกับซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส (Siemens Healthineers)

ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส (Siemens Healthineers) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์ในเครือซีเมนส์ เอจี ที่บริหารงานอย่างอิสระ เพื่อช่วยผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลกได้ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการเหล่านี้ด้วยการเพิ่มความแม่นยำในการรักษา การเปลี่ยนโฉมกระบวนการดูแลรักษา การปรับปรุงประสบการณ์การรับบริการของผู้ป่วย และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพไปสู่ยุคดิจิทัล ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญหลักในด้านการวินิจฉัยและการรักษาด้วยภาพ รวมถึงการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการและตัวยาโมเลกุล นอกจากนี้ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส ยังคงกระตือรือร้นในการพัฒนาบริการด้านการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลและบริการขององค์กร

ในปีงบประมาณปีพ.ศ. 2560 ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 ซีเมนส์ เฮลทิเนียร์ส มีรายได้ถึง 13,800 ล้านยูโรและมีกำไร 2,500 ล้านยูโร โดยมีพนักงานประมาณ 48,000 คนทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.siemens.com/healthineers

About naruethai

Check Also

ผลการศึกษาฉบับใหม่ของ Qualtrics ระบุว่า คนทำงานมากกว่า 60% ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงรู้สึกไม่สะดวกที่จะกลับไปทำงานในที่ทำงาน

ผลการศึกษาทางธุรกิจเรื่อง “การกลับไปทำงานในที่ทำงาน” ซึ่งเป็นผลการศึกษาของคนทำงานในประเทศไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับความมั่นใจในการกลับไปใช้ชีวิตในสังคม กรุงเทพ, 16 มิถุนายน 2563 – ควอทริคซ์  (Qualtrics) ผู้นำด้านประสบการณ์ลูกค้าและผู้สร้างการจัดการประสบการณ์ ประกาศผลการศึกษาเรื่อง “การกลับไปทำงานในที่ทำงาน” (Return …

โคบอทส์ หุ่นยนต์ผู้ช่วยด้านสุขภาพ

โดยนายดาร์เรลล์อดัมส์  หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย   บริษัท  ยูนิเวอร์ซัลโรบอท   โควิด -19  เป็นโรคระบาดที่แพร่ไปทั่วโลก และสร้างความประหลาดใจไปพร้อมๆ กับระบบการดูแลสุขภาพที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยากที่สุดอย่างกระทันหัน  บุคลากรทางการแพทย์กำลังทำงานตลอดเวลา และเป็นแนวหน้าที่ต้องทำงานหนัก ซึ่งทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในหลาย ๆ …