เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน เพื่อบริหารจัดการทั้งงานและการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว ในแบบฉบับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

โดย โอลิเวียร์ บลูม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ในชีวิตการทำงานหลายท่านคงเคยตกอยู่ในสภาพที่เรื่อยเฉื่อย หรือรู้สึกว่ากำลังวิ่งถอยหลังแทนที่จะวิ่งไปข้างหน้าหรือเปล่า ผมพูดได้เลยว่าคุณไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวแน่นอน สิ่งที่อาจจะดูย้อนแย้งก็คือ การพยายามปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในชีวิตของเรา บ่อยครั้งอาจทำให้เราละเลยสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เช่นพลังของตัวเราเอง แม้ว่าเรื่องนี้อาจเรื่องเฉพาะสำหรับบุคคลคนใดคนหนึ่งก็ตาม แต่ก็มีผลต่อองค์กรเช่นกัน

โทนี่ ชวาทซ์ และคริสติน โปราธ เคยตั้งข้อสันนิษฐานไว้ในบทความ HBR ของตน หลังจากที่ได้ทำการสำรวจผู้คนจำนวน 19,000 คน พบว่า “พนักงานจะรู้สึกดีขึ้น ทำงานได้ดีขึ้น และยั่งยืนยิ่งขึ้น หากได้รับตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน 4 ประการได้แก่ 1) การฟื้นฟู (ทางกายภาพ) 2) คุณค่า (ทางอารมณ์) 3) การมุ่งเน้น (เรื่องจิตใจ)  และ 4) จุดมุ่งหมาย (ทางจิตวิญญาณ)

อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีจุดที่เชื่อมโยงกันระหว่างพนักงานที่มีความก้าวหน้าและสถานที่ทำงานที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี หรือ well-being แต่กลับมีเพียง 14% ในองค์กรที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันดับต้นๆ ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีความย้อนแย้งภายในองค์กรที่พนักงานต้องเผชิญอยู่ทุกวัน ในประเด็นที่ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นเรื่อยๆ โดยใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ซึ่งทั้งสององค์ประกอบนี้เป็นเสมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัด และอาจนำไปสู่การขาดสมาธิในการทำงานตามมาด้วยความเหนื่อยล้าและอยากหลุดพ้นจากสภาพดังกล่าว

สิ่งจูงใจที่ชัดเจนสำหรับองค์กรโดยทั่วไป คือการลงทุนในโปรแกรมที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดี นั่นคือ การให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แต่แค่ประเด็นนี้เพียงอย่างเดียว จะช่วยให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเรื่องยากได้หรือไม่? ในมุมมองของผมกลยุทธ์ที่ดีกว่า ควรเป็นเรื่องของความพยายามในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นพื้นฐานให้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่หัวใจของเรื่องนี้ ซึ่งที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เรากำลังพยายามทำเรื่องดังกล่าว แต่ก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมอื่นๆ ที่ไม่สามารถทำได้ในชั่วข้ามคืน

ปรัชญาของชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ปัจจัยพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงสำหรับ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เริ่มจากคำมั่นสัญญาเรื่องของคุณค่าที่นำเสนอให้แก่พนักงาน ในเรื่องที่พนักงานจะได้รับอิสระในการบริหารจัดการทั้งการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่มีความแตกต่างกันในแบบฉบับของตัวเอง ทำไมเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ และมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรให้เห็นผล?

แนวทางตามความริเริ่ม

ในขณะที่คิดกลยุทธ์ในเรื่องเหล่านี้ เราตระหนักว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนตัวและส่วนรวม เสมือนเป็นการเดินทางที่ยาวนานและจำเป็นต้องแก้ที่พื้นฐานก่อนเป็นอันดับแรก

การฝึกอบรม

การสร้างการรับรู้และการฝึกอบรมเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดี (well-being) นับเป็นเรื่องสำคัญ โดยเราเริ่มต้นจากการให้ผู้นำระดับสูงของชไนเดอร์ อิเล็คทริค จำนวน 2,000 ราย เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในเรื่องดังกล่าว ซึ่งนับเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงผลักดันได้อย่างดี สุดท้ายมีพนักงานกว่า 38,000 คนที่เข้าร่วมโปรแกรมการฝึกอบรมและสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้

ห้องปฏิบัติการ “ความเป็นอยู่ที่ดี หรือ Well-being Labs

อย่างที่ชื่อบอกไว้ ห้องปฏิบัติการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมในการทดลองเกี่ยวกับพฤติกรรมใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนวิถีการทำงาน เพราะ เราเชื่อว่าการทำสิ่งเล็กๆ ในทุกวัน สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได้อย่างมีนัยสำคัญ

ตั้งแต่แรกเริ่ม ห้องปฏิบัติการจะถูกเรียกว่าเป็นการผจญภัยร่วมกัน ทั้งการร่วมกันออกแบบ ไปจนถึงร่วมกันลงมือปฏิบัติ เพื่อทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงขึ้นมา จึงมีการเปิดตัวแคมเปญระดับโลกเพื่อระดมความคิดเห็น ‘crowdsourcing campaign’ ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อรวบรวมความคิดที่มีแนวโน้มว่าจะทำได้จริงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการใช้ชีวิตของผู้คน

ในปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการกว่า 1,000 แห่ง ที่ใช้จัดกิจกรรมอยู่ เช่น “กิจกรรมยืดความสุข” “โยคะรายสัปดาห์” “การประชุมอย่างใส่ใจ”  “10,000 ก้าวต่อวัน” “พลังแห่งการงีบ” “การกำจัดการเสียเวลา” “กิจกรรมการกุศล” “5 ภาษาที่ช่วยสร้างคุณค่า” และอื่น ๆ อีกมากมาย

สถานที่ทำงานแห่งอนาคต

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค คิดเรื่องสถานที่ทำงานขึ้นใหม่ โดยมีการออกแบบที่สอดคล้องกันทั่วโลก ทั้งในทุกแง่มุมของสถานที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้ง ความง่ายในการเข้าถึง สถาปัตยกรรม โครงสร้าง การออกแบบ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ ทั้งหมดได้ถูกนำมาคิดทบทวนใหม่ภายใต้กรอบการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้อย่างรอบคอบมากที่สุด นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ยังต้องให้ความมั่นคงและมีระบบรักษาปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุดได้อย่างไร้ที่ติ อีกทั้งต้องมุ่งเน้นเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี มีนวัตกรรม ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม และให้ประสิทธิภาพการทำงาน และเมื่อสถานที่ทำงานเริ่มเข้าสู่ความมีชีวิตชีวา ทุกคนจะเข้าใจได้เองว่าทำไมสถานที่ทำงานจึงมีความสำคัญมากต่อการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน และช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในแบบที่เรามองหากัน

ภาระที่หนักอึ้ง

ความก้าวหน้าของเราด้านการสร้างพื้นฐานที่ดี ช่วยให้เราสามารถทำภารกิจที่ยากในการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างความเป็นอยู่ที่ดีและการมีศักยภาพในการทำงาน หลักความจริงซึ่งเป็นสิ่งเรียบง่าย ก็คือหากคนทำงานไม่มีศักยภาพในการเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิต คนเหล่านี้ก็แทบจะไม่มีโอกาสในการรักษาสถานภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้กับตัวเอง สำหรับเราที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค สิ่งเหล่านี้นับเป็นเรื่องสำคัญ ได้แก่

ความยืดหยุ่น

“ความยืดหยุ่นเป็นเรื่องส่วนบุคคล” และ “51% ของพนักงานทั้งหมดต้องการทางเลือกในการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น” แทนที่จะให้ทางเลือกแก่พนักงานในการเลือกชั่วโมงการทำงานเอง เรากลับมุ่งเน้นที่วัฒนธรรมการทำงานที่ฉลาดด้วยการให้ความยืดหยุ่นเรื่องสถานที่ทำงาน และเวลาทำงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกันได้อย่างยืดหยุ่น

แนวทางใหม่ในการทำงาน

“ความสามารถในการรับรู้ของคุณจะลดลงอย่างมาก เมื่อมีสมาร์ทโฟนอยู่ใกล้มือ ถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องอยู่ก็ตาม” ในขณะที่มีการแจ้งเตือนใดๆ เกิดขึ้นกับสมาร์ทโฟน เหมือนเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าความปรารถนาที่จะเชื่อมโยงกับโลกดิจิตอลได้บังเกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จึงได้ออกแบบแนวทางใหม่ในการทำงานโดยคิดถึงความจริงในข้อนี้ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมที่มีประสิทธิผล และการใช้อีเมลและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การส่งข้อความแชทต่างๆ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พนักงานสามารถตัดสินใจใช้ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ผมพยายามให้พนักงานงดการประชุมแบบ virtual meeting ในช่วงเวลาที่ไม่สมควร ในกรณีที่ต้องทำงานกับบุคคลที่ไทม์โซนแตกต่างกัน

วัฒนธรรม และความเป็นผู้นำ คือเรื่องใหญ่

พฤติกรรมของผู้นำมีผลกระทบสูงสุดต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกปลอดภัยและมีพลังในการทำงาน มีข่าวดีที่ว่าการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงไม่จำเป็นต้องเสียสละทั้งร่างกายและจิตใจ แต่ในความเป็นจริงกลับตรงกันข้ามกันด้วยซ้ำ ซึ่งผู้นำต้องยอมรับความจริงในข้อนี้ ตัวอย่างเช่น ที่ผ่านมาเคยมีการเปิดตัวโปรแกรม #FreeUpYourEnergy ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค สิ่งที่เราขอให้ผู้นำทั้งหมดทำ ก็คือการให้ศักยภาพแก่พนักงานและมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานจะทำงานสำเร็จ พร้อมทั้งไม่ให้พยายามที่จะเข้าไปบริหารจัดการในเรื่องที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อย

โดยรวมแล้ว การได้รับความคิดเห็นจากใจจริงของพนักงานพร้อมกับการรับรู้ถึงความพยายามของเราที่ได้รับจากภายนอก เป็นการชี้ให้เห็นว่าเรามุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากมาย

โดยส่วนตัวแล้ว ความเป็นอยู่ที่ดีของผมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดจากการผสมผสานกันในหลายด้าน ทั้งการที่องค์กรให้ความยืดหยุ่นในการทำงาน ให้ทางเลือกในการจัดการกับตารางเวลาของตัวเองได้ มีเวลาให้หยุดพักเพื่อฟื้นฟูตัวเองในช่วงที่จำเป็น และทำในสิ่งที่เติมเต็มความต้องการส่วนตัวได้ ซึ่งถ้าหากผมไม่ได้ให้ความใส่ใจกับเรื่องเหล่านี้ ก็แทบจะจัดการกับความต้องการเรื่องงานไม่ได้เลย เพราะมันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสร้างอนาคตให้กับบริษัทของเรา และแน่นอน เป็นเรื่องของการออกแบบกลยุทธ์และดำเนินการร่วมกับทีมเพื่อให้อยู่เหนือตลาดได้ในที่สุด จากการทุ่มเทแรงใจ ความมุ่งมั่น และความรื่นรมย์ในการทำงาน

ท้ายที่สุด ผมไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เห็นความต้องการที่สร้างขึ้นจากสภาพแวดล้อมในเร็ววัน ดังนั้นไม่ว่าในการทำงานหรือการใช้ชีวิต ลองเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในเกมการทำงานใหม่ และทำงานด้วยวิธีสมาร์ทขึ้นและตั้งใจทำสิ่งที่เราสามารถใช้พลังทำมันได้ดีที่สุด

###

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชั่น ตั้งแต่ บ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมต่างๆ  ด้วยการยืนหยัดอยู่ในเวทีระดับโลกในกว่า 100 ประเทศ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นผู้นำที่โดดเด่นในด้านการจัดการพลังงาน ทั้งแรงดันไฟฟ้าขนาดกลาง-ต่ำ และระบบสำรองไฟฟ้า รวมถึงระบบออโตเมชั่นต่างๆ เรานำเสนอโซลูชั่นแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการผสานการทำงานร่วมกันทั้งในส่วนของพลังงาน ระบบออโตเมชั่น และซอฟต์แวร์ เรามีระบบนิเวศทั่วโลก ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือกับคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด รวมถึงชุมชนนักพัฒนาและผู้วางระบบบนแพลตฟอร์มเปิด เพื่อมอบประสิทธิภาพด้านการดำเนินงาน และการควบคุมในแบบเรียลไทม์ เราเชื่อว่าด้วยผู้คนที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ และพันธมิตรของเรา จะช่วยให้ชไนเดอร์ อิเล็คทริคเป็นบริษัทที่เยี่ยมยอด พร้อมกับคำมั่นสัญญาของเราที่มุ่งมั่นในเรื่องการสร้างนวัตกรรม ความหลากหลาย และความยั่งยืนช่วยให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า “Life is On” ในทุกที่สำหรับทุกคน และทุกช่วงเวลา www.schneider-electric.co.th

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง