“เอบีม คอนซัลติ้ง” แนะใช้ WebXR สร้าง “โชว์รูมเสมือนจริง” ยกระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้า มุ่งคว้าโอกาสซื้อสูงจากกลุ่มเป้าหมายคุณภาพ

Mixed Reality, HoloLens, AR, Hologramme, augmented reality, factory

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด แนะธุรกิจใช้ WebXR สร้างช่องทางการตลาดใหม่ที่สามารถยกระดับประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของธุรกิจ ด้วย WebXR ธุรกิจจะสามารถเปิดกว้างให้ลูกค้าได้มีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และบริการในรูปแบบใหม่ ทั้งการโต้ตอบแบบ 3 มิติบนออนไลน์ หรือการได้ประสบการณ์เสมือนจริงหรือ virtual reality บนโทรศัพท์มือถือ

นายอิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาระดับโลก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนองค์กรธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจจำนวนมากต้องแข่งขันเพื่อแย่งชิงความโดดเด่นบนโลกออนไลน์ ด้วยการใช้เท็มเพลตของเว็บไซต์มาตรฐานเพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากมีช่องโหว่ที่ลูกค้าบางรายอาจพลาดโอกาสในการมีส่วนร่วมกับธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ และหนึ่งในวิธีที่สามารถลดช่องโหว่ได้ คือโชว์รูมเสมือนจริงหรือ Virtual Showroom

Virtual Showroom หรือโชว์รูมเสมือนจริง คือช่องทางนวัตกรรมการตลาดที่ใช้พื้นที่เสมือนแทนหน้าร้านจริง โชว์รูมเสมือนจริงเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่จำลองประสบการณ์ในโชว์รูม ช่วยให้ลูกค้าสามารถดูสินค้าได้แบบ 3 มิติ และยังสามารถทำให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับตัวแทนขายทางออนไลน์ได้อีกด้วย ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะสามารถโต้ตอบโดยตรงผ่านเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงสามารถชมผลิตภัณฑ์ผ่านจอแสดงผลแบบสวมศีรษะ (HMD)

ข้อดีของ Virtual Reality หรือ VR นั้นช่วยให้ผู้บริโภคอยู่ในสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่สร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ ทำให้ทุกคนสามารถโต้ตอบกับวัตถุเสมือนได้ จากการศึกษาพบว่าการโต้ตอบช่วยเพิ่มการจดจำ และด้วยการใช้ VR ผลิตภัณฑ์ที่ทุกคนได้โต้ตอบบนออนไลน์จะน่าจดจำมากกว่าโฆษณาออนไลน์ทั่วไป

ประสบการณ์ใหม่

VR สามารถมอบประสบการณ์เสมือนจริงแบบที่ไม่สามารถทำได้ผ่านเว็บไซต์หรือโชว์รูมในร้านค้า (เช่น สินค้ากลุ่มยานยนต์ จะสามารถจัดทำระบบจำลองการเกิดอุบัติเหตุ และสินค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ จะสามารถจำลองระบบแสงและการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกได้)

ปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน

VR สามารถปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการรับรู้ในแบรนด์ ผ่านการโต้ตอบและการสร้างเป็นเกมหรือ gamification ของเนื้อหา 3 มิติ ลูกค้าจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะแบ่งปันประสบการณ์สู่เพื่อนหรือคนรู้จักเมื่อได้ใช้ VR

VR ไม่เพียงช่วยให้ลูกค้ามีรูปแบบใหม่ในการโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ แต่ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ได้ด้วย โดย HMD สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะ เพื่อวิเคราะห์ว่าลูกค้ากำลังมองหรือสนใจสิ่งใดเป็นพิเศษ ทั้งในแง่ของระยะเวลาในการโต้ตอบกับวัตถุ รวมถึงประเภทของวัตถุที่ลูกค้าสังเกต ชุดข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะเสริมกับเมตริกของเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว (จำนวนคลิก และระยะเวลาในการชม) จนสามารถพัฒนาโปรไฟล์ลูกค้าที่ลงลึกได้มากขึ้น ทำให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ของการตลาดเรื่องการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และด้วยการสร้างโปรไฟล์ลูกค้า ธุรกิจจะสามารถปรับแต่งประสบการณ์ของแต่ละคนเข้ากับแบรนด์โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมดังกล่าว

สำหรับธุรกิจ VR มีข้อดีที่ชัดเจนเรื่องการเพิ่มยอดขาย จากการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ (Quality Lead) ที่มีโอกาสซื้อสูงได้มากขึ้นบนช่องทางการตลาดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการได้มาซึ่งชุดข้อมูลใหม่ ทำให้ธุรกิจมีข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามากขึ้น

ในขณะเดียวกัน ข้อดีสำหรับลูกค้าจะกลายเป็นประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีกว่าเดิม เพราะสามารถโต้ตอบกับมุมมอง 3 มิติของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ยังมีส่วนร่วมกับร้านเสมือนจริงได้คล้ายกับหน้าร้านจริงที่คุ้นเคย

ABeam Virtual Showroom โซลูชั่นโชว์รูมเสมือนจริงของ ABeam จะมุ่งเน้นส่งมอบคุณค่าไปที่ประเด็นสำคัญ 2 ประการ คือการเป็นแอปพลิเคชั่น WebXR ที่แสดงโชว์รูมเสมือนจริงแบบโต้ตอบได้ (interactive virtual showroom) เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้าบนเว็บไซต์ และการเป็นกลยุทธ์การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือ lead ที่แน่ใจได้ว่าธุรกิจจะสามารถคว้า quality lead ที่มีโอกาสซื้อสูงด้วยโชว์รูมนี้ และสามารถแบ่งกลุ่มหรือเซ็กเมนต์เพื่อทำแคมเปญ retargeting แบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ดีขึ้น

“การออกแบบ Virtual Showroom ของเราจะมุ่งเน้นที่ทำให้ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ และที่เวลาใดควรเก็บรายละเอียดของลูกค้า เพื่อให้ lead ของธุรกิจเป็น quality lead ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง” ฮาระกล่าวสรุป

###

เกี่ยวกับบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีทีมงานกว่า 6,000 คน ที่ให้บริการลูกค้ากว่า 700 รายทั่วภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป นับตั้งแต่เปิดให้บริการที่ปรึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2548 เอบีม คอนซัลติ้ง  (ประเทศไทย) มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 350 คน ที่ให้บริการลูกค้ามากกว่า 180 ราย ในประเทศไทย ด้วยความเชี่ยวชาญในบริการด้านด้านดิจิทัล ทรานสฟอร์เมชั่น เพื่อช่วยสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยี และยกระดับผลการดำเนินงานขององค์กรด้วย ERP และโซลูชั่นอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการจัดการ Digital BPI การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการโครงการด้านไอที และเอาท์ซอร์สสำหรับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัท เอบีมฯ ยังเป็นพันธมิตรที่ดีกับ SAP โดยให้บริการด้วยทีมที่ปรึกษาที่ได้รับใบรับรองจาก SAP เพื่อความสำเร็จในการทรานสฟอร์มของเอบีมร่วมมือกับลูกค้าในการวินิจฉัยและแก้ไขความท้าทายที่แท้จริงด้วยโซลูชั่นที่รวมการปฏิบัติที่ดีที่สุดและการดำเนินงานเข้ากับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในอุตสาหกรรม โดยเน้นใช้วิธีการปฏิบัติได้จริง (Pragmatic Approach) เพื่อมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็ว คุ้มค่า และวัดผลได้ เอบีมมีปรัชญาการบริหารจัดการคือ “Real Partner” ด้วยการให้บริการที่ปรึกษาด้วยบุคลากรที่มีทักษะ       มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมโซลูชั่นที่แก้ปัญหาได้จริง และให้ผลลัพธ์ที่เป็นความสำเร็จของลูกค้า        อย่างแท้จริง ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.abeam.com/th/en

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง