Booking.com เปิดให้เสนอชื่อชิงรางวัล Technology Playmaker Awards 2019
เพื่อแสดงความยินดีและยกย่องสตรีที่สร้างแรงบันดาลใจในแวดวงเทคโนโลยี

  • จากความสำเร็จในงานมอบรางวัลครั้งแรก Booking.com จึงเปิดให้โอกาสทั่วโลกส่งรายชื่อเข้าชิงรางวัล Technology Playmaker Awards 2019 ได้ที่ http:/www.techplaymakerawards.com
  • งานประกาศรายชื่อผู้ชนะจะจัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2019 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
  • รางวัลดังกล่าวตอกย้ำหนึ่งในพันธกิจของ Booking.com ที่ต้องการกระตุ้นให้ตระหนักถึงความหลากหลายทางเพศในแวดวงเทคโนโลยี รางวัลนี้จึงเน้นไปที่เหล่าสตรีซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงรุ่นใหม่ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 
  • จากผลการวิจัยของ Booking.com พบว่า มากกว่าครึ่ง (52%) ของผู้หญิงที่ทำงานด้านเทคโนโลยีหรือสนใจศึกษาในสาขานี้ กล่าวว่า การขาดบุคคลต้นแบบที่หรือที่ปรึกษาในแวดวงเทคโนโลยีทั่วโลกนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าสู่สายงานเทคโนโลยี

กรุงเทพฯ  18 กันยายน 2561 Booking.com หนึ่งในบริษัทด้านอีคอมเมิร์ซการเดินทางขนาดใหญ่ที่สุดได้ประกาศการจัดงานมอบรางวัล Technology Playmaker Awards 2019 ซึ่ง Booking.com เป็นผู้ริเริ่มรางวัลนี้ในปี 2017 โดยเน้นการแสดงความยินดีและยกย่องผู้หญิงที่คอยผลักดันขีดจำกัดด้านนวัตกรรมของเทคโนโลยี รวมถึงสร้างแรงบันดาลให้หญิงสาวรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีให้ก้าวตามเส้นทางเดียวกัน สำหรับปีนี้ทางผู้จัดเปิดรับการเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลจากทั่วโลก เพื่อนำเสนอพรสวรรค์ที่หลากหลายในแวดวงเทคโนโลยี และสนับสนุนให้เด็กสาวและผู้หญิงทั่วโลกเลือกเข้าทำงานและประสบความสำเร็จในแวดวงเทคโนโลยี ทั้งนี้ สามารถเสนอชื่อผู้เข้าชิงรางวัลได้ที่ www.techplaymakerawards.com ในภาษาใดก็ได้ก่อนวันที่ 22 ธันวาคม 2018

รางวัลสำหรับผู้ชนะจะแบ่งออกเป็น 7 สาขาหลัก สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://techplaymakerawards.com/categories โดยแต่ละรางวัลบ่งบอกถึงความสำเร็จที่หลากหลายในแวดวงเทคโนโลยี ได้แก่ Role Model (แบบอย่างแห่งแวดวงเทคโนโลยี) Young Technologist (นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่) Business Leader (ผู้นำด้านธุรกิจ) Digital Leader (ผู้นำด้านดิจิทัล) Employer Award (เจ้านายดีเด่น) Community Impact Award (ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชน) และ Tech Innovator นักนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี) รางวัลทั้งหมดนี้เปิดให้ผู้หญิงจากทุกสายงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือแวดวงไอที ทใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงหรือพลิกโฉมแวดวงธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือชุมชน ส่วนรางวัล Employer Award นั้นเพื่อตระหนักถึงองค์กรที่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนต่อการยอมรับความหลากหลายทางเพศในแวดวงไอทีและเทคโนโลยี    

การตัดสินผู้ชนะทั้งหมดที่ได้รางวัล Booking.com Technology Playmaker of the Year 2019 จะคัดเลือกตามสาขารางวัล โดยผู้ชนะจะต้องเป็นบุคคลที่คณะกรรมการ (มาจากผู้นำในวงการ นักการเมือง นักวิชาการ) พิจารณาแล้วว่าได้สร้างความเปลี่ยนแปลงสูงสุดในแวดวงเทคโนโลยีระดับโลก การเฟ้นหาและมอบรางวัลให้แก่แบบอย่างที่เด่นชัดทั้งในด้านความเป็นผู้นำ ความกล้าหาญ ความเฉลียวฉลาด ความอุทิศตน และด้านนวัตกรรมในเทคโนโลยี ทำให้รางวัลนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงรุ่นต่อๆ ไปสนใจที่จะทำงานสายอาชีพเทคโนโลยี รวมถึงสื่อสารอย่างชัดเจนเรื่องความต้องการให้เกิดความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ผู้ชนะรางวัลในแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล 5,000 ยูโร หรือประมาณ 190,500 บาท เพื่อนำไปใช้ในพัฒนาเป้าหมายด้านธุรกิจและหน้าที่การงานของตนเอง ส่วนผู้ชนะรางวัลใหญ่ที่สุดนั้นจะได้รับเงินรางวัลทั้งสิ้น 10,000 ยูโร หรือประมาณ  380,600 บาท

“การสนับสนุนให้ผู้หญิงจำนวนมากขึ้นเข้าร่วมและเติบโตในสายงานเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เพราะนวัตกรรมคือสิ่งที่สะท้อนถึงและคอยดูแลชุมชนที่หลากหลายรอบตัวเรา การสร้างแรงงานที่หลากหลายและครอบคลุมต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรทั้งหลายทั้งภายในและภายนอก รวมถึงความร่วมมือจากบุคคลต่าง ๆ ซึ่งเคยสร้างผลงานที่มีพลังพอสำหรับแปรเปลี่ยนเป้าหมายร่วมกันของวงการนี้ให้ไปในทางที่ดียิ่งขึ้น” กิลเลียน แทนส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Booking.com กล่าว

“เราจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้ผู้หญิงกล้าที่จะก้าวเข้ามาทำงานสายนี้มากขึ้น รวมถึงมอบโอกาสยิ่งขึ้นในการก้าวหน้า เติบโต และประสบความสำเร็จ แม้จะยังมีอีกหลายสงที่ต้องทำ แต่ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่เห็นได้ชัดเจนแล้ว เราจึงขอแสดงความขอบคุณหน่วยงานธุรกิจ ชุมชน และบุคคลที่เราได้ค้นพบและตระหนักถึงผ่านรางวัล Booking.com Technology Playmaker Awards”

จากผลการวิจัยชิ้นใหม่ของ Booking.com ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคสำคัญในการเข้าสู่สายงานเทคโนโลยีของผู้หญิง มากกว่าครึ่ง (52%) ของผู้หญิงที่ทำงานด้านเทคโนโลยีหรือสนใจศึกษาในสาขานี้ กล่าวว่า การขาดบุคคลต้นแบบหรือที่ปรึกษาในแวดวงเทคโนโลยีทั่วโลกนั้นเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้าสู่สายงานเทคโนโลยีของผู้หญิง อีกครึ่งหนึ่ง (50%) กล่าวว่า พวกเขาถูกร้้งเอาไว้เนื่องจากโอกาสที่ผู้หญิงจะก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีนั้นไม่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้คือความหลากหลายทางเพศที่ท้าทายซึ่ง Booking.com ได้หาทางช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านการมอบรางวัลนี้และโครงการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ฮาดีล อายุบ ผู้ได้รับรางวัล Booking.com Technology Playmaker of the Year ประจำปี 2018 ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท BrightSign ได้รับการเชิดชูเกียรติจากการพัฒนาถุงมืออัจฉริยะ “sign-to-speech” ซึ่งช่วยให้บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดสามารถสื่อสารได้สะดวกขึ้นโดยแปลภาษามือออกมาเป็นเสียงพูด และสำหรับงานมอบรางวัลในปี 2019 นี้ คุณฮาดีลก็จะเข้าร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินร่วมกับบุคคลหลากหลาย ทั้งผู้นำด้านเทคโนโลยี บุคคลที่โดดเด่นทั้งในแวดวงธุรกิจ วิชาการ และการเมือง 

“ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าการจะทำให้วงการเทคโนโลยีมีความหลากหลายและครอบคลุมทางเพศนั้น ต้องอาศัยพลังจากการนำเหล่าผู้หญิงมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงการและเชิดชูบุคคลที่เป็นแบบอย่าง ฉันจึงดีใจมากที่ได้รับรางวัล Technology Playmaker Awards 2018 จาก Booking.com เพราะทำให้ BrightSign เป็นที่สนใจมากขึ้นและช่วยให้ทีมงานของฉันได้ทำตามปณิธานที่จะช่วยบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดต่อไป” ฮาดีล กล่าว “ฉันตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับคณะกรรมการท่านอื่น ในการรับฟังเรื่องราวที่ผู้หญิงจากทั่วโลกได้ทำสิ่งยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยี เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะรางวัลประจำปีหน้า”

รางวัล Technology Playmaker Awards 2018 ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากเหล่าสตรีที่สร้างแรงบันดาลใจ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการและผู้บุกเบิกนวัตกรรมทั่วยุโรป โดยเน้นความสำเร็จต่างๆ ในสายงานเทคโนโลยี เช่น อีคอมเมิร์ซ ฟินเทค พลังงานสีเขียว เทคโนโลยีการศึกษา บล็อกเชน และเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภค

งานรางวัล Booking.com Technology Playmaker Awards 2019 จะเป็นการรวมตัวของผู้มีชื่อเสียง ผู้นำ และผู้สนับสนุนเหล่าผู้หญิงในแวดวงเทคโนโลยีจากทั่วโลก โดยการประกาศผลรางวัลจะมีขึ้น ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ในวันที่ 13 มีนาคม ปีหน้า โดยจะปิดรับเสนอชื่อผู้เข้าชิงในวันที่ 22 ธันวาคม ที่จะถึงนี้

นอกจากการมอบรางวัลนี้แล้ว Booking.com ก็จะร่วมมือกับ Web Summit ในการจัดโปรแกรมพี่เลี้ยง Women in Tech (Women in Tech mentorship program) ที่กรุงลิสบอนในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน ปีนี้

###

เกี่ยวกับ Booking.com:

Booking.com B.V. ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1996 ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยเริ่มต้นจากการเป็นบริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็ก ก่อนเติบโตเป็นหนึ่งในบริษัทอีคอมเมิร์ซด้านการเดินทางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปัจจุบัน Booking.com เป็นส่วนหนึ่งของ Booking Holdings Inc. (NASDAQ: BKNG) และมีพนักงานมากกว่า 17,000 คนประจำอยู่ที่สำนักงาน 198 แห่งใน 70 ประเทศทั่วโลก

ด้วยพันธกิจของเราคือ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งให้ทุกคนได้ออกไปสัมผัสโลกกว้าง Booking.com จึงลงทุนพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการเดินทาง ที่ Booking.com เราเชื่อมโยงผู้เดินทางกับตัวเลือกที่พักน่าทึ่งมากมายหลากหลายประเภททั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ บ้านพักตากอากาศ เบดแอนด์เบรกฟาสต์ซึ่งบริหารโดยครอบครัว ไปจนถึงรีสอร์ท 5 ดาวสุดหรู บ้านต้นไม้ หรือแม้แต่กระท่อมน้ำแข็ง เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์พกพาของ Booking.com พร้อมให้บริการใน 43 ภาษา มีตัวเลือกสำหรับเข้าพักมากกว่า 28.9 ล้านรายการ โดยในจำนวนนี้รวมบ้านพัก อพาร์ตเมนต์ และที่พักน่าทึ่งประเภทอื่น ๆ 5.6 ล้านรายการ ซึ่งครอบคลุมมากกว่า 140,000 จุดหมายใน 231 ประเทศและดินแดนทั่วโลก

ในแต่ละวันแพลตฟอร์มของเรามียอดจองเพื่อเข้าพักรวมกันมากกว่า 1.5 ล้านคืน และไม่ว่าจะเดินทางติดต่อธุรกิจหรือไปพักผ่อน ลูกค้าสามารถใช้ Booking.com จองที่พักตรงใจทันทีได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการจอง และมีนโยบายรับประกันว่าราคาของเราจะไม่แพงกว่าเว็บไซต์อื่น นอกจากนี้ยังมีทีมงานที่พร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าใน 43 ภาษาทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามเราบน Twitter และ Instagram หรือกดถูกใจเราได้ที่ Facebook หากต้องการดูข่าวสาร ข้อมูล และข้อมูลเชิงลึกล่าสุด โปรดไปที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกของเรา

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง