ไทยติดอันดับ “ท็อปเท็น” ประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือมากที่สุด ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาและปรับใช้โซลูชั่นโมบายล์เพย์เมนต์อย่างแพร่หลาย

27 มกราคม 2563 – นีลเส็น (Nielsen) และอาลีเพย์ (Alipay) ร่วมกันเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของการเดินทางไปต่างประเทศของชาวจีน รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวจีนติดต่อกันเป็นปีที่ 3 

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจีน 4,837 คน และผู้ประกอบการหรือผู้ค้าในต่างประเทศ 547 ราย พบว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงรักษาความเป็นผู้นำสำหรับการบริการชำระเงินผ่านมือถือโดยนักท่องเที่ยวจีน โดยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยไทยครองอันดับที่ 1 และ 6 ตามลำดับจากการจัดอันดับทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภูมิภาคดังกล่าวมีการพัฒนาที่ดีในเรื่องโซลูชั่นการชำระเงินผ่านมือถือ  ส่วนประเทศอื่นๆ ใน “10 ประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือมากที่สุด” ได้แก่ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์ แคนาดา สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

สิงคโปร์ เป็นประเทศแรกๆ ที่มีการปรับใช้โซลูชั่นการชำระเงินผ่านมือถือ ผู้ค้าเกือบทุกราย (97%) ระบุว่ามีการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในแง่ของการใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือและยอดใช้จ่ายผ่านมือถือของนักท่องเที่ยวจีน

ผลลัพธ์ดังกล่าวกระตุ้นให้ผู้ค้าในต่างประเทศหันมาสนใจและขยายขอบเขตการใช้งานแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือของจีนเพิ่มมากขึ้น ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานไปสู่ระบบดิจิทัล โดยเกือบ 7 ใน 10 (66%) ของผู้ค้าที่ตอบแบบสอบถามในสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร มีแผนที่จะขยายการดำเนินงานร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงินบนมือถือของชาวจีน รวมทั้งขยายกิจกรรมด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายโดยอาศัยแพลตฟอร์มดังกล่าว  ทั้งนี้ 78% ของผู้ค้าที่ตอบแบบสอบถามในสหราชอาณาจักรระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแนะนำบริการอาลีเพย์ให้กับผู้ค้ารายอื่นๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลประกอบการของธุรกิจ

จัสติน ซาร์เจนต์ ประธานของนีลเส็น ไชน่า (Nielsen China) กล่าวว่า “ระดับการใช้งานบริการชำระเงินผ่านมือถือของจีน (สัดส่วนของธุรกรรมการชำระเงินผ่านมือถือโดยนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศ) และความถี่ของการใช้งาน (ยอดใช้จ่ายทั้งหมดที่ผ่านการชำระเงินด้วยมือถือโดยนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศ) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในระดับเชิงลึกมากขึ้นของโซลูชั่นการชำระเงินผ่านมือถือของจีนในประเทศต่างๆ ทั่วโลก”

แองเจล เจา ประธานกลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศของแอนท์ ไฟแนนเชียล (Ant Financial) กล่าวว่า “ผู้ค้าในต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะปรับใช้บริการดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากบริการชำระเงิน เพราะจะช่วยธุรกิจทั่วไปปรับตัวสอดรับกับเศรษฐกิจดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับการนำเสนอประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalized Experiences) สำหรับผู้บริโภคทั่วโลก  อาลีเพย์ ซึ่งเป็นอีโคซิสเต็มส์ของอาลีบาบา มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของธุรกิจ ช่วยให้ผู้ค้าทั่วโลกสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและได้รับประโยชน์จากธุรกิจท่องเที่ยวทั่วโลกที่กำลังเฟื่องฟู”

รายงานดังกล่าวนำเสนอแง่มุมใหม่ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของธุรกิจค้าปลีกในต่างประเทศในช่วงเวลาที่ธุรกิจออนไลน์และออฟไลน์มีการผสานรวมเข้าด้วยกัน ขณะเดียวกับที่นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศก็มีอิทธิพลในการใช้จ่ายระหว่างเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น

ข้อมูลสำคัญที่ระบุในรายงาน:

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเทศปลายทาง

 • ในบรรดาประเทศทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม การใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือของจีนในสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงสุด โดยสิงคโปร์ครองอันดับ 1
  • 77% ของนักท่องเที่ยวจีนในสิงคโปร์ใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือสำหรับธุรกรรมของตน 
 • ยอดใช้จ่ายทั้งหมดผ่านการชำระเงินด้วยมือถือของนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศที่มีการปรับใช้ระบบชำระเงินผ่านมือถือของจีนอย่างแพร่หลาย
  • ในสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ อัตราการใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือของนักท่องเที่ยวจีนอยู่ในระดับสูงที่ 70% ทั้งในปี 2561 และ 2562
  • นอกจากนี้ ยอดใช้จ่ายทั้งหมดของนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น 14% ในสิงคโปร์และไทย และ 23% ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในช่วงระหว่างปี 2561 ถึง 2562

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ค้า

 • ผู้ค้าในต่างประเทศยกระดับการใช้งานแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือของจีน ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ระบบดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
  • 66% ของผู้ค้าที่ตอบแบบสอบถามในสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และสหราชอาณาจักร มีแผนที่จะขยายการดำเนินงานร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงินบนมือถือของจีน และ 66% มีแผนที่จะขยายกิจกรรมด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายโดยอาศัยแพลตฟอร์มการชำระเงินบนมือถือของจีน
 • ผู้ค้าในต่างประเทศพบว่าการใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือโดยนักท่องเที่ยวจีนนั้นจะพบเห็นได้ทั่วไปเพิ่มมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี
  • 97% ของผู้ค้าที่ตอบแบบสอบถามในสิงคโปร์ระบุว่า มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในแง่ของการใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือและยอดใช้จ่ายผ่านมือถือของลูกค้าชาวจีน
 • 78% ของผู้ค้าที่ตอบแบบสอบถามในสหราชอาณาจักรระบุว่ามีความเป็นไปได้ที่ตนเองจะแนะนำอาลีเพย์ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชำระเงินผ่านมือถือชั้นนำของจีน ให้กับผู้ค้ารายอื่นๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลประกอบการของธุรกิจ

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการชำระเงินผ่านมือถือ

 • สัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนที่ใช้บริการชำระเงินผ่านมือถือขณะที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงปี 2562 ยังอยู่ในระดับคงที่เมื่อเทียบกับปี 2561  นอกจากนั้น ระดับการใช้งานบริการชำระเงินผ่านมือถือ (สัดส่วนของธุรกรรม) และความถี่ของการใช้งาน (ยอดใช้จ่ายทั้งหมด) ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • ในปี 2562 ราว 3.4 ใน 10 ของการชำระเงินที่ดำเนินการโดยนักท่องเที่ยวจีนแต่ละคนระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศเป็นการชำระเงินผ่านมือถือ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า ซึ่งอยู่ที่ 3.2 ใน 10 ของการชำระเงิน
  • ยอดชำระเงินผ่านมือถือต่อคนของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยยอดใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1990 เพิ่มขึ้นกว่า 35% ในปี 2561 

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

 • ในปี 2562 จุดหมายปลายทางที่อยู่ในช่วงระยะการเดินทางด้วยเครื่องบิน 4 ชั่วโมง เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย และสิงคโปร์ ยังคงเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวจีน
  • นอกจากนี้ สหรัฐฯ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และแคนาดา ติดอันดับ 10 ประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีความสนใจที่จะเดินทางไปยังประเทศที่พูดภาษาอังกฤษมากขึ้น
  • ไทยและสิงคโปร์ติดอันดับอยู่ในกลุ่ม 10 ประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเยี่ยมชมมากที่สุดในปี 2562 และเป็น 10 ประเทศที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับแผนการเดินทางไปต่างประเทศในปี 2563 
 • 3 ปัจจัยสำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการในต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีน ได้แก่ วิธีการชำระเงินที่ผู้ค้ายอมรับ (37%), ความหลากหลายและคุณภาพของสินค้า (36%) และราคาสินค้า (36%) 
 • ในปี 2562 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า นักท่องเที่ยวจีนที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1990 มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกือบ 12% สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศต่อครั้ง ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1980 มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 15%  การใช้จ่ายระหว่างการเดินทางที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นผลมาจากความต้องการที่จะสัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรมเชิงท้องถิ่นในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น
  • 70% ของนักท่องเที่ยวกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennial) จะค้นหาข้อมูลอย่างจริงจังเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยว แม้กระทั่งหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางแล้ว
  • กว่า 50% ของนักท่องเที่ยวที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1990 เลือกที่พักโฮมสเตย์และที่พักขนาดเล็กแบบ B&B มากกว่าโรงแรม 
  • 34% ของนักท่องเที่ยวที่เกิดหลังปี 1990 รับชมคอนเสิร์ตหรือการแสดงบนเวทีในต่างประเทศ ขณะที่ 26% รับชมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลางแจ้ง

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมในอินโฟกราฟิกที่แนบมา และหากต้องการดาวน์โหลดรายการฉบับเต็ม ให้คลิกที่นี่

###

เกี่ยวกับอาลีเพย์

อาลีเพย์ (Alipay) ดำเนินงานโดยกลุ่มบริษัท แอนท์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส (Ant Financial Services Group) เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการชำระเงินออนไลน์และโมบายล์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อปี 2547 และปัจจุบันมีผู้ใช้อาลีเพย์กว่า1,200 ล้านคน ร่วมกับพาร์ทเนอร์ด้าน e-wallet ในประเทศต่างๆ (สถิติเดือนมิถุนายน 2562) ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาลีเพย์ได้พัฒนาจากบริการดิจิตอลวอลเล็ต (Digital Wallet) สู่เครื่องมือที่รองรับไลฟ์สไตล์อย่างสมบูรณ์ โดยผู้ใช้สามารถเรียกแท็กซี่ จองห้องพักโรงแรม ซื้อตั๋วภาพยนตร์ จ่ายค่าสาธารณูปโภค นัดหมายเพื่อพบแพทย์ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารสินทรัพย์ได้โดยตรงจากภายในแอป  นอกเหนือจากการชำระเงินออนไลน์แล้ว อาลีเพย์ยังขยายครอบคลุมการชำระเงินแบบออฟไลน์ในร้านค้าทั้งในและนอกประเทศจีนอีกด้วย

บริการชำระเงินในร้านค้าของอาลีเพย์ยังครอบคลุมกว่า 50 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ส่วนการขอคืนภาษีผ่านอาลีเพย์สามารถทำได้ใน 35 ประเทศและภูมิภาค  อาลีเพย์ร่วมมือกับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการชำระเงินในต่างประเทศกว่า 250 แห่ง เพื่อรองรับการชำระเงินระหว่างประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศ รวมถึงลูกค้าต่างชาติที่ซื้อสินค้าจากเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซของจีน  ปัจจุบันอาลีเพย์รองรับ 27 สกุล

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง