หัวเว่ยมอบรางวัลพิเศษแก่ ดร. เออร์ดัล อาริกาน บิดาแห่งรหัสโพลาร์ 
ตอกย้ำความทุ่มเทด้านการวิจัยพื้นฐานและการสำรวจ

เซิ่นเจิ้น/ 1 สิงหาคม 2561 – หัวเว่ยมอบรางวัลพิเศษแก่ศาสตราจารย์ ดร. เออร์ดัล อาริกาน (Prof. Dr. Erdal Arikan) ชาวตุรกี ผู้คิดค้นรหัสโพลาร์ (Polar Codes) สำหรับเทคโนโลยี 5G เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูผลงานอันโดดเด่นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารของศาสตราจารย์ โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ยในเมืองเซินเจิ้น พร้อมกับการมอบรางวัลให้แก่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ทำงานเกี่ยวกับมาตรฐานและการวิจัยขั้นพื้นฐานของหัวเว่ยอีกกว่า 100 คน

การวิจัยขั้นพื้นฐานถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่วนการค้นพบทางทฤษฎีซึ่งมักเกิดขึ้นหลังจากการทุ่มเทความพยายามทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลาหลายสิบปีนั้นจะช่วยกำหนดทิศทางของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ในช่วงที่เทคโนโลยี 5G เริ่มพัฒนา รายงานเรื่อง Polar Codes ที่ศาสตราจารย์อาริกานได้ตีพิมพ์ขึ้นในปี พ. ศ. 2551 ได้กำหนดแนวคิดใหม่ทั้งหมดเพื่อเพิ่มอัตราและความเชื่อถือได้ของการรับส่งข้อมูล Polar Codes เป็นการเข้ารหัสสัญญาณแรกของโลก ที่นำเราก้าวไปไกลกว่าขีดจำกัดทางทฤษฎีของแชนนอน (Shannon Limit) ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดที่สามารถส่งข้อมูลได้โดยไม่มีข้อผิดพลาดที่แบนด์วิธใดแบนด์วิธหนึ่ง การเข้ารหัสแบบ Polar codes ทำให้ประสิทธิภาพการเข้ารหัสสำหรับ 5G ดีขึ้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังลดความซับซ้อนของการออกแบบและสร้างความมั่นใจในคุณภาพการบริการด้วย ในปี พ.ศ. 2560 3GPP (หน่วยงานมาตรฐานระหว่างประเทศที่รับผิดชอบด้านมาตรฐาน 5G) ได้ใช้ Polar Codes เป็นรูปแบบการเข้ารหัสอย่างเป็นทางการสำหรับช่องทางการควบคุมของอินเทอร์เฟซ 5G NR eMBB

ในพิธีมอบรางวัล มร. เหริน เจิ้งเฟย ของหัวเว่ยได้มอบเหรียญรางวัลแก่ศาสตราจารย์อาริกาน โดยเหรียญนี้ได้รับการออกแบบและผลิตโดยมอนเนย์ เดอ ปารีส์ หรือโรงกษาปณ์ปารีส (Monnaie de Paris – Paris Mint) แกะเป็นรูปเทพธิดาแห่งชัยชนะด้วยคริสตัลสีแดงจากโรงผลิตคริสตัลบัคคาราต์ สื่อความหมายถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ ในการนำพาโลกให้ก้าวไปข้างหน้า

หลังรับเหรียญรางวัล ศาสตราจารย์อาริกานได้กล่าวขอบคุณสำหรับรางวัลดังกล่าว “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเหรียญรางวัลในวันนี้ และทำให้ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รู้ว่า หากไม่มีวิสัยทัศน์และการมีส่วนร่วมทางเทคนิคจากผู้อำนวยการและวิศวกรของหัวเว่ย Polar Codes อาจจะไม่ได้มีการพัฒนาต่อยอดจากห้องแล็บจนกลายมาเป็นมาตรฐานสำคัญภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี และเช่นเดียวกับวิศวกรทั้งหลาย ย่อมไม่มีรางวัลใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้เห็นความคิดของเรากลายเป็นจริง”

มร. อีริค ซวี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หมุนเวียนตามวาระของหัวเว่ย กล่าวในงานพิธีมอบรางวัลว่า “มาตรฐาน 5G เป็นผลมาจากความพยายามทั่วโลกในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าในการวิจัยขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ซึ่งนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรหลายหมื่นคน รวมถึงบริษัทอีกหลายสิบแห่งทั่วโลกต้องใช้เวลามากกว่า 10 ปีในการทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างมาตรฐานเหล่านี้ขึ้นมา เราอยากจะแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อศาสตราจารย์อาริกาน ตลอดจนนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ และพนักงานของหัวเว่ยที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยี 5G”

ในปี พ.ศ. 2553 หัวเว่ยได้ตระหนักถึงศักยภาพของ Polar Codes เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีการเข้ารหัสช่องสัญญาณ ดังนั้น บริษัทจึงได้ลงทุนวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานของศาสตราจารย์อาริกาน ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ค้นพบนวัตกรรมมากมายทางด้านเทคโนโลยีหลักของ Polar Codes ซึ่งช่วยให้ Polar Codes สามารถก้าวไปได้ไกลกว่าขอบเขตของงานวิจัยทางวิชาการและเริ่มมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา

“การเกิดมาตรฐาน 5G เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่เท่านั้น” มร. ซวี กล่าวเสริม “เราจะพยายามอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่า เทคโนโลยี 5G ซึ่งรวมถึง Polar codes จะสร้างคุณค่าให้แก่สังคมได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ในขณะเดียวกัน เราก็หวังว่า การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างบริษัทต่างๆ กับสถาบันการศึกษา อย่างเช่น การทำงานระหว่างหัวเว่ยและศาสตราจารย์อาริกานจะยังคงดำเนินต่อไป และก่อให้เกิดความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT และสังคมโดยรวม”

ในพิธีมอบรางวัล หัวเว่ยยังได้เชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์ของบริษัทอีกกว่า 100 คน ที่ทำงานด้านการวิจัยพื้นฐานและการกำหนดมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสบความสำเร็จทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับ 5G New Radio และนวัตกรรมใหม่ๆ อีก 8 ด้าน อาทิ รูปแบบของสัญญาณใหม่ และการเข้ารหัสใหม่ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทพันธมิตรในอุตสาหกรรม เพื่อตรวจเช็คทดสอบเทคโนโลยีที่สำคัญ และผลักดันกระบวนการสร้างมาตรฐาน ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมสำคัญในมาตรฐานเทคโนโลยี 5G ลำดับที่ 15 ของ 3GPP

และด้วยการทำงานบุกเบิกร่วมกัน หัวเว่ยจึงเป็นบริษัทรายแรกของโลกที่ประสบความสำเร็จในการทดสอบ 5G ในทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบ IMT-2020 (แนวคิดที่ได้รับการเห็นชอบร่วมกันเพื่อพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารเคลื่อนที่ภายในปี พ. ศ. 2563 กำหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ) ซึ่งมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า โดยเทียบกับตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับการใช้งาน 5G ใน 3 สถานการณ์ ซึ่งกำหนดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยตัวบ่งชี้ทั้งสามนั้น ประกอบด้วยความเร็วในการเชื่อมต่อแบบไร้สาย (Enhanced Mobile Broadband (eMBB)) การสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือระดับอัลตร้าและมีความหน่วงในการรับส่งข้อมูลที่ต่ำมาก (Ultra-Reliable และ Low-Latency (URLLC)) และความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมากพร้อมกันโดยใช้พลังงานต่ำ (Massive Machine Type Communications – mMTC) ที่มีประสิทธิภาพสูง

ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน 5G รายใหญ่และเป็นผู้ถือสิทธิบัตรรายหลัก หัวเว่ยมีความมุ่งมั่นที่จะใช้สิทธิบัตรตามหลักการ FRAND คือ เป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่เลือกปฏิบัติ (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory) ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทยึดมั่นปฏิบัติมาในอดีตและจะยังคงยึดมั่นในการก้าวต่อไปข้างหน้า เพื่อสร้างระบบนิเวศ 5G ที่มีประสิทธิภาพร่วมกับผู้เล่นรายอื่น ๆ

การลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างจริงจังเป็นสิ่งที่หัวเว่ยให้ความสำคัญมาตลอดระยะเวลาหลายปี โดยได้มีการลงทุนในด้านนี้ไปแล้วเกือบ 400,000 ล้านหยวน หรือกว่า 2 ล้านล้านบาทในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในอนาคตข้างหน้า หัวเว่ยจะเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยขั้นพื้นฐาน โดยได้จัดสรรงบราวร้อยละ 20 ถึง 30 ของงบประมาณด้าน R&D ตลอดปี หรือราว 15,000 -20,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 500,000 – 700,000 ล้านบาท เพื่อการวิจัยขั้นพื้นฐานเพียงอย่างเดียว

###

ข้อมูลสำหรับบรรณาธิการ

  • ในปี พ.ศ. 2491 มร. คล้อด แชนนอน บิดาแห่งทฤษฎีสารสนเทศ ได้กำหนดขีดจำกัดความเร็วที่จะส่งข้อมูลโดยไม่มีข้อผิดพลาด ยิ่งส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่สูงเท่าใด ยิ่งมีข้อผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้น
  • อุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้ทำงานมาตลอดหลายสิบปีเพื่อหาวิธีการพัฒนาให้เข้าใกล้ขีดจำกัดนั้นผ่านกระบวนการที่เรียกกันว่า “การเข้ารหัสช่องสัญญาณ (Channel Coding*)” การเข้าใกล้ขีดจำกัดมากขึ้นเท่าไร ย่อมหมายถึง การสื่อสารที่เร็วขึ้น มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (โดยไม่มีข้อผิดพลาด)
  • ในปี พ.ศ. 2551 ศาสตราจารย์อาริกานได้คิดค้นรหัสโพลาร์ ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในการแก้ไขข้อผิดพลาดของการรับส่งข้อมูล
  • หัวเว่ยเริ่มทำงานกับดร. อาริกานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เพื่อนำทฤษฎีรหัสโพลาร์ไปสู่การใช้งานในเชิงปฏิบัติ จนปัจจุบัน 3GPP ได้กำหนดให้รหัสโพลาร์เป็นมาตรฐานของเทคโนโลยี 5G ไปแล้ว
  • รหัสโพลาร์ได้นำเราให้ก้าวไปถึงขีดจำกัดของแชนนอน

*หมายเหตุ ในที่นี้ “การเข้ารหัส – Coding” หมายถึงกระบวนการทางเทคนิคในการเปลี่ยนสิ่งต่างๆ อาทิ ภาพ ข้อความ วิดีโอ หรือข้อความเสียง ให้เข้าสู่ “traffic” ซึ่งสามารถส่งต่อผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยสายเคเบิ้ลหรือคลื่นทางอากาศ ที่จะทำให้สามารถถอดรหัสสำหรับอ่าน ดู และแก้ไขบนอุปกรณ์ต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ การเข้ารหัสจะเพิ่มชั้นของการทวนซ้ำเพื่อลดข้อผิดพลาด

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสมาร์ทดีไวซ์ ด้วยโซลูชั่นที่ผสมผสานในสี่กลุ่มหลัก คือ เครือข่ายโทรคมนาคม, ไอที, สมาร์ทดีไวซ์ และบริการคลาวด์ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและบริการที่ครบวงจรของหัวเว่ยเปี่ยมด้วยศักยภาพด้านการแข่งขันและเชื่อถือได้ จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรในระบบนิเวศแบบเปิด หัวเว่ยสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้า เสริมสมรรถนะของผู้คน ช่วยให้การใช้ชีวิตที่บ้านมีความสะดวกสบาย และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรทุกรูปแบบและทุกขนาด นวัตกรรมของหัวเว่ยเน้นตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เราทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลในด้านการวิจัย เน้นค้นหานวัตกรรมด้านเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้า เรามีพนักงานกว่า 180,000 คน ดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี 2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com

ติดตามเราได้ที่

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.google.com/+Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง