ไมโครซอฟท์ร่วมกับสิริเวนเจอร์สจัดงาน #MakeWhatsNext DigiGirlz เปิดโอกาสให้เด็กผู้หญิงทั่วประเทศแข่งโค้ดดิ้งผ่าน micro:bit เป็นครั้งแรก

โดยมีเด็กนักเรียนหญิงระดับมัธยมกว่า 20 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา (STEM) 

กรุงเทพฯ – 3 เมษายน 2562 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ บริษัท สิริเวนเจอร์ส จำกัด จัดกิจกรรม #MakeWhatsNext – DigiGirlz 2019 Thailandซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ#MakeWhatsNext โครงการระดับโลกของไมโครซอฟท์ที่มุ่งมั่นจะที่สนับสนุนเด็กผู้หญิงในการประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือสะเต็มศึกษา (STEM)ในประเทศไทยไมโครซอฟท์มุ่งมั่นที่จะผลักดันศักยภาพของเยาวชนหญิงผ่านการเขียนโค้ดสำหรับอุปกรณ์แผงวงจรmicro:bitของบีบีซีโดยกิจกรรมในปีนี้ได้รับความสนใจจากเด็กผู้หญิงชาวไทยจำนวนมากและมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 145คน 

จากรายงานของWorld Economic Forum ระบุว่าช่องว่างระหว่างเพศด้านโอกาสทางเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นยังคงมีขอบเขตที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนานเพื่อการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยการกำจัดช่องว่างระหว่างเพศนั้นถูกคาดการณ์ว่าจำเป็นต้องใช้เวลาถึง202ปีเลยทีเดียวนอกจากนี้รายงานฉบับดังกล่าวยังพบว่าจากจำนวนผู้ประกอบอาชีพด้านAI ทั่วโลกมีเพียง22 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นผู้หญิงการพัฒนาเทคโนโลยี AIโดยปราศจากความสามารถที่หลากหลายทำให้เราจำกัดความสามารถในการบุกเบิกนวัตกรรมที่ครอบคลุมลงไปและมีโอกาสในการนำเสนอชุดข้อมูลและอัลกอริธึมที่มีการละเลยความลำเอียงทางเพศอีกด้วย

นายธนวัฒน์สุธรรมพันธุ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า 

 “ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ หากปราศจากมุมมองของผู้หญิงที่มีความรู้ความสามารถในสาขาสะเต็มศึกษา อาจทำให้ขาดปัจจัยที่ก่อให้เกิดโซลูชั่นเชิงสร้างสรรค์ได้ โดยมีการคาดการณ์ที่ระบุว่าหากจำนวนผู้หญิงที่ประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มมีไม่เพียงพอจะทำให้เกิดตำแหน่งงานว่างจำนวนหลายหมื่นตำแหน่งในอนาคต รวมถึงการพลาดโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมในอีกหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น การสร้างความสนใจ พัฒนา และสนับสนุนผู้หญิงให้เติบโตในสาขาสะเต็มศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าสังคมในอนาคตจะประกอบไปด้วยคนที่มีความสามารถหลากหลายด้านบนความหลากหลายของมุมมองและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนทุกเพศอย่างเท่าเทียม นั่นคือเหตุผลที่ไมโครซอฟท์มุ่งมั่นให้เยาวชนทุกคน รวมถึงกลุ่มเด็กผู้หญิง ได้รับโอกาสในการเข้าถึงทักษะ ตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองและเรียนรู้ในด้าเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในโลกดิจิทัลเพื่ออนาคตอันใกล้” 

กิจกรรม #MakeWhatsNext DigiGirlz 2019 Thailand ซึ่งถูกจัดขึ้น มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนหญิงไทยให้รับรู้ถึงศักยภาพของตัวเองรับรู้ถึงทิศทางที่ถูกต้อง และรู้เส้นทางเพื่อจะสามารถทำตามความฝันด้านสะเต็มศึกษาให้สำเร็จโดยภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนา“จุดประกายอาชีพมาแรงในยุคปัญญาประดิษฐ์ ทำไมน้องผู้หญิงจึงควรศึกษาในสายวิทยาการคอมพิวเตอร์” รวมถึงการให้ความรู้ด้านการเขียนโค้ดสำหรับอุปกรณ์แผงวงจร micro:bit  นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรมเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

  • 19 เมษายน 2562 – ทีมผู้เข้าแข่งขัน 9 ทีมที่ได้รับการคัดเลือกนำเสนอแนวคิดโครงงาน พร้อมรับคำแนะนำจากโค้ชและรับชุด micro:bit เพื่อประดิษฐ์ผลงาน
  •   10 พฤษภาคม 2562 – ทีมผู้เข้าแข่งขัน 9 ทีมนำเสนอผลงานที่ประดิษฐ์ด้วยชุด micro:bit และคณะกรรมการประกาศผลการแข่งขัน

“เหตุผลที่เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจกับสะเต็มศึกษานั้นมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากคนรอบข้าง ไปจนถึงการขาดบุคคลที่เป็นแบบอย่าง รวมถึงการสร้างการรับรู้ที่บิดเบือนเกี่ยวกับอาชีพในสาขาสะเต็มศึกษา ทำให้จำนวนผู้หญิงที่เข้ามาประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มมีจำนวนลดลง การชักจูงให้เด็กผู้หญิงหันมาให้ความสนใจสะเต็มศึกษามากขึ้นนั้นจะต้องใช้วิธีการที่ครอบคลุม และช่วยให้เขามองเห็นโอกาสของอนาคตในการทำงานของเขา ซึ่งจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือการเรียนรู้ที่ดี การสนับสนุนที่เหมาะสม และการให้คำปรึกษาที่จุดประกายความสนใจและความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กผู้หญิง ไมโครซอฟท์ภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนและสนับสนุนเด็กผู้หญิงให้มีทัศนคติที่เชื่อว่าพวกเขาทำได้ดีและมีกระบวนการทางความคิดที่นำไปสู่การเติบโตและกิจกรรมในวันนี้ผมเชื่อว่าสามารถเป็นหนึ่งในความคิดริเริ่มที่จะช่วยประเทศไทยในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับช่องว่างระหว่างชายหญิงได้สำเร็จนายธนวัฒน์กล่าว

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “ดิฉันในฐานะเป็นตัวแทนภาครัฐมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม#MakeWhatsNext – DigiGirlz Thailand 2019 ต้องขอบคุณไมโครซอฟท์และสิริเวนเจอร์สที่ได้จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาซึ่งจะส่งประโยชน์เป็นอย่างยิ่งสำหรับเยาวชนหญิงในการพัฒนาทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยเหล่านักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับโอกาสในการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนและแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะเชิงดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และชาญฉลาดเพื่อการประกอบอาชีพซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถก้าวเข้าสู่สังคมวัยทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในสายอาชีพในสาขาสะเต็มในอนาคต

หลังจากการเปิดงานอย่างเป็นทางการ เด็กนักเรียนหญิงผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มจากภาครัฐและภาคเอกชนหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย ประกอบด้วยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด บริษัท วิจจา จำกัดบริษัท เซ็นโทรวิชั่น จำกัด และบริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด

นางสาวอริญชยาตรีคุณประภาผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัทวิจจาจำกัดกล่าวว่า “ตั้งแต่เด็กก่อนที่จะเริ่มหันมาสนใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะสาขาสะเต็ม เราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมาประกอบอาชีพในสาขานี้ เพราะในอดีต สาขาสะเต็มถูกมองว่าเป็นพื้นที่สำหรับผู้ชาย เนื่องจากบางอาชีพต้องมีการใช้แรง เช่น วิศวกร รวมถึงส่วนตัวแล้วไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เท่าไรนัก แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ขอบเขตอาชีพในสาขาสะเต็มก็ครอบคลุมถึงการใช้งานเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้หญิงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่นกัน อีกทั้งยังช่วยให้การคำนวณกลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น และมีปัจจัยเชิงบวกที่ส่งเสริมผู้หญิงให้ประสบความสำเร็จในสาขาสะเต็มอยู่หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนผู้หญิงจากผู้ประกอบการต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติเฉพาะของผู้หญิง เช่น มีความตั้งใจ อดทน ใจเย็น และละเอียดรอบคอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ขอฝากคำแนะนำให้กับเยาวชนว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเชื่อว่าคนที่รู้ภาษาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี อย่างภาษาโค้ดดิ้ง จะทำให้คนคนนั้นมีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่น เปรียบเสมือนเป็นภาษาที่ 3 ของเด็กในโลกยุค AI”

###

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัทไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT” @Microsoft) ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการที่มุ่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ในโลกยุคโมบายและคลาวด์เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกให้บรรลุผลสำเร็จทีดียิ่งกว่า

บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดก่อตั้งขึ้นในปี2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย70ล้านคนดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์   ไมโครซอฟท์ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในการทำงานการใช้ชีวิตและการสื่อสาร  ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์บริการและดีไวซ์ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  มีความสะดวกทันสมัย  และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมโครซอฟท์ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐพันธมิตรอย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย   

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย(http://news.microsoft.com/th-th/) และทวิตเตอร์@MicrosoftTH

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง