อีริคสันเผยวิสัยทัศน์ด้าน Cellular IoT นำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นส์ใหม่

  • นำเสนอแนวทางวิวัฒนาการ Cellular IoT 4 กลุ่ม เพื่อนำความสามารถที่เพิ่มขึ้นของ 4G และ 5G มาใช้ในการสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจ อันเนื่องจากการปฏิรูปดิจิทัลที่เกิดขึ้นในแทบทุกอุตสาหกรรม
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่อย่าง Broadband IoT และ Industrial Automation IoT เพิ่มเติมจากกลุ่ม Massive IoT และ Critical IoT ที่มีอยู่เดิม
  • เปิดตัวโซลูชั่นส์ Massive IoT ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และโซลูชั่นส์ Broadband IoT บนเครือข่าย LTE ที่มีอยู่เดิม เพื่อรองรับการใช้งานขั้นสูง

อีริคสัน (NASDAQ: ERIC) ได้เปิดเผยถึงแนวคิดด้านวิวัฒนาการของ Cellular IoT และเปิดตัวโซลูชั่นส์ใหม่ที่จะทำให้ผู้ให้บริการสามารถรองรับความต้องการในตลาด IoT ที่กว้างขึ้นได้ โดยเฉพาะการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมยานยนต์ ภาคการผลิต และการให้บริการสาธารณูปโภค

อีริคสันอธิบายถึงวิวัฒนาการของเซลลูลาร์ IoT ใน 4 เซ็กเมนท์ อันประกอบด้วย Massive IoT, Broadband IoT, Critical IoT และ Industrial Automation IoT ในที่นี้ Broadband IoT และ Industrial Automation IoT เป็นสองเซ็กเมนท์ที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม โดย Broadband IoT หมายถึง การนำความสามารถของโมบายล์บรอดแบนด์มาสู่อุปกรณ์ IoT ด้วยความเร็วการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้น และการตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ Massive IoT ในขณะที่ Industrial Automation IoT หมายถึง การใช้ IoT เพื่อสนับสนุนการทำระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมต่อแบบเฉพาะทางตามลักษณะการใช้งานที่ต้องการ

นอกจากนี้ อีริคสันยังได้พัฒนาเซ็กเมนท์ Massive IoT เดิม ด้วยการเปิดตัวฟังก์ชันที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ร่วมกับโซลูชั่นส์ใหม่ภายใต้เซ็กเมนท์ Broadband IoT ตัวอย่างการพัฒนาเซ็กเมนท์ Massive IoT เดิม ได้แก่ ฟังก์ชัน NB-IoT Extended Cell Range ที่ช่วยขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณของเซลล์จากเดิมที่ถูกจำกัดอยู่ที่ 40 กม. เป็น 100 กม. ผ่านการปรับปรุงซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว โดยมิต้องอาศัยการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ NB-IoT เดิม การพัฒนานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำอุปกรณ์ IoT ไปใช้ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ทั้งในธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจการเกษตร และการตรวจสอบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ อีริคสันได้นำโซลูชั่นส์ NB-IoT Extended Cell Range ดังกล่าว ไปใช้ในเครือข่ายจริงอย่าง Telstra และ DISH เรียบร้อยแล้ว

สำหรับโซลูชั่นส์ต่าง ๆ ภายใต้เซ็กเมนท์ Broadband IoT ที่เปิดตัวในครั้งนี้ ประกอบด้วยฟังก์ชันการตรวจจับและควบคุมโดรน ฟังก์ชัน radio access network (RAN) slicing ฟังก์ชัน Advanced Subscriber Group Handling และฟังก์ชัน Multi-Gigabit LTE ด้วยความเร็วการรับส่งข้อมูลสูงถึง 2 Gbps และความเร็วในการตอบสนองประมาณ 10 millisecond โซลูชั่นส์เหล่านี้ จะช่วยสร้างการใช้งานในลักษณะใหม่ ๆ จำนวนมาก ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์โดรน เทคโนโลยี AR/VR อุปกรณ์สวมใส่ (wearables) ขั้นสูง กระบวนการผลิต และการให้บริการสาธารณูปโภคที่ “สมาร์ท” หรือ “ชาญฉลาด” ยิ่งขึ้นไปอีกขั้น

เฟรดดริกเจดดริงค์รองประธานบริหารและหัวหน้างานฝ่ายธุรกิจเครือข่ายของอีริคสัน กล่าวว่า “เราอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการใช้งานเซลลูลาร์ IoT ภายใต้เซ็กเมนท์ Massive IoT เพื่อนำไปสู่การใช้งานทั่วโลก หน้าที่ของเราคือให้คำแนะนำกับลูกค้าว่าพวกเขาควรทำอย่างไร เพื่อให้การลงทุนบนเครือข่าย 4G และ 5G เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการนำเครือข่ายไปใช้รองรับการใช้งาน (use case) ขั้นสูงที่มีความต้องการเฉพาะทางในภาคอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลาย”

วิวัฒนาการของเซลลูลาร์ IoT

ตามแนวคิดของอีริคสัน วิวัฒนาการของเซลลูลาร์ IoT เริ่มต้นจากการใช้งานพื้นฐานในเซ็กเมนท์Massive IoT (เช่น การใช้เพื่อติดตามสินทรัพย์ หรือสมาร์ทมิเตอร์) ไปสู่การใช้งานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในเซ็กเมนท์ Broadband IoT (เช่น การให้บริการinfotainment ในรถยนต์ เทคโนโลยี AR/VR อุปกรณ์โดรน และอุปกรณ์เพื่อการสวมใส่ หรือ wearables ที่มีความซับซ้อน) ขึ้นไปสู่ Critical IoT (เช่น การยานพาหนะไร้คนขับ) และ Industrial Automation IoT (เช่น การใช้และควบคุมหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต) 

วิวัฒนาการที่เป็นลำดับขั้นเช่นนี้ จะทำให้ผู้ให้บริการสามารถเลือกพัฒนาความสามารถของเครือข่ายให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานที่ต้องการนำไปใช้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยการพัฒนาเครือข่าย LTE ที่มีอยู่เดิม และเตรียมตัวให้พร้อมสู่ 5G เมื่อถึงเวลาอันควร เมื่อประกอบกับการใช้เทคนิคที่มีประสิทธิภาพอย่าง network slicing ผู้ให้บริการจะสามารถใช้เครือข่ายเพียงหนึ่งเดียว ในการให้บริการทั้ง 4 เซ็กเมนท์ได้ อันจะทำให้เกิดการใช้เครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมอื่นต่อไป จากการคาดการณ์ใน Ericsson Mobility Report จำนวนการเชื่อมต่อของ cellular IoT จะ เพิ่มขึ้นจนถึง 4.1 พันล้าน ภายในปี 2024 ซึ่งหมายถึงอัตราการเพิ่มร้อยละ 27 ต่อปี

แพทริคฟิลคินส์นักวิเคราะห์อาวุโสด้าน IoT และเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ IDC กล่าวว่า “อีริคสันได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านเซลลูลาร์ IoT ที่มีความชัดเจน ประกอบด้วยเซ็กเมนท์ที่มีนิยามอันเหมาะสม อันทำให้ผู้ให้บริการสามารถนำแนวคิดดังกล่าวไปปรับใช้เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ อันเกิดจากการปฏิรูปดิจิทัลที่เกิดขึ้นในแทบทุกอุตสาหกรรม นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าว ยังทำให้ผู้ให้บริการสามารถเลือกพัฒนาเครือข่ายของตนอย่างเป็นขั้นตอน ตามลักษณะการใช้งานที่ต้องการได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป”

อีริคสันที่งาน Mobile World Congress 2019 

ติดตามอีริคสันในงาน Mobile World Congress 2019 ที่เมืองบาร์เซโลน่า ตั้งแต่วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งอนาคตของนวตกรรม 5G และ IoT ซึ่งจะมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจจาก 5G และโชว์เคสใหม่ ๆ ที่จะยกระดับธุรกิจของผู้ให้บริการและประสบการณ์ลูกค้า รวมถึงอัพเดทข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มและคาดการณ์เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปัจจุบันและในอนาคต ติดตามไลฟ์สดได้ที่ www.ericsson.com/mwc 

###

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง