Luohan Academy รายงานเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเติบโตแบบทั่วถึง ณ “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม” เผยกรณีศึกษาจากจีนที่เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างการเติบโตแบบทั่วถึง

© Adrian Bretscher / Hangar Ent Group /Alibaba

เมืองดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ – Luohan Academy สถาบันวิจัย ที่ริเริ่มขึ้นโดย อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (NYSE: BABA) ได้เปิดเผยรายงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ระหว่างการประชุมเศรษฐกิจโลกปี 2562 หรือ “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม” ที่ดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ นำเสนอแนวทางที่เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำไปสู่การเติบโตแบบทั่วถึงในแบบที่ไม่เคยทำได้ในอดีตหากได้รับการสนับสนุนจากนโยบายและภาครัฐ

การเปิดเผยการศึกษาดังกล่าวเกิดขึ้นในการประชุมที่ธนาคารโลกร่วมเป็นเจ้าภาพ ซึ่งมีการปาฐกถาและเวทีสนทนาของผู้เชี่ยวชาญระดับชั้นนำ เช่น สมเด็จพระราชินีแม็กซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนพิเศษด้านการเงินและการพัฒนาแบบทั่วถึงของสหประชาชาติ (UN Special Advocate for Inclusive Finance and Development) นางคริสตาลินา      จอร์จีวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารโลก  ศาสตราจารย์ไมเคิล สเปนซ์ จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ นายแจ็คหม่า ประธานบริหาร อาลีบาบากรุ๊ป และ นายเฉินหลง ผู้อำนวยการ Luohan Academy โดยมีผู้เข้าประชุมในเวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรั่ม กว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟัง 

รายงานเรื่อง “เทคโนโลยีดิจิทัลและการเติบโตแบบทั่วถึง” เผยถึงประโยชน์ของการปฏิวัติด้านดิจิทัลในปัจจุบันที่สามารถกระจายความมั่งคั่งได้อย่างทั่วถึง มากกว่าการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีในอดีตเคยทำได้ โดยพบว่า ในระดับแมคโคร การกระจายตัวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ไม่ขึ้นอยู่กับระดับรายได้และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษาคือ ประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้มีรายได้ปานกลาง สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซและการชำระเงินทางมือถือได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงทศวรรษ อุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของจีนนับว่าใหญ่ที่สุดในโลก ในปี 2561 มีสัดส่วนถึงร้อยละ 23 ของมูลค่าค้าปลีกโดยรวม เมื่อปี 2554  การชำระเงินทางโทรศัพท์มือถือของจีนมีมูลค่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ของอเมริกามีมูลค่า 8,300 ล้านเหรียญ แต่พอถึงปี 2560 การชำระเงินทางมือถือของจีนได้โตขึ้นกว่า 100 เท่าของอเมริกา มีมูลค่ากว่า 22 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ในระดับไมโคร เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างความสะดวกในการริเริ่มธุรกิจ การเข้าถึงลูกค้า และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากกว่า ตัวอย่างที่เด่นชัดคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีน ที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้สร้างการเข้าถึงโอกาสด้านเศรษฐกิจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต ระยะทางระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบามีระยะทางเฉลี่ยราว 1,000 กม. เทียบกับการค้าขายออฟไลน์แบบดั้งเดิมที่มักมีระยะทางห่างกันเพียงไม่กี่กิโลเมตร  ในด้านของผู้ขาย กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ค้าออนไลน์ในจีนเป็นผู้หญิง ซึ่งต่างจากผู้ค้าแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ อีคอมเมิร์ซยังเอื้อประโยชน์แม้แต่ผู้ที่มีข้อบกพร่องทางกายภาพ ในปี 2559 ผู้ขายออนไลน์บนเถาเป่ากว่า 160,000 คน ซึ่งเป็นผู้มีความบกพร่องทางกายภาย สามารถสร้างยอดขายได้กว่า 12,400 ล้านหยวน 

“สิ่งที่เกิดขึ้นในจีนและตลาดเกิดใหม่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลการของเติบโตในรูปแบบใหม่ รูปแบบที่จะทำให้การพัฒนามีความทั่วถึง เข้าถึงคนทุกระดับชั้นและทุกกลุ่ม และมีความยั่งยืน” นายเฉินหลง ผู้อำนวยการ Luohan Academy กล่าว “ด้วยความพยามของทั้งภาครัฐและเอกชน ผนวกกับนโยบายที่ถูกต้อง ยุคดิจิทัลจะสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับประเทศตลาดเกิดใหม่ ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน”

สิ่งที่เป็นจุดต่างและจุดเด่นคือ เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถแชร์กันใช้ได้โดยไม่ลดทอนคุณค่าและใช้ต้นทุนเพียงน้อยนิด อีกทั้งยังไม่ต้องอาศัยความสามารถและความรู้มากมายนักหากเทียบกับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต 

การศึกษาของสถาบันชี้ให้เห็นถึงจุดที่เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถสร้างความแตกต่างในการเติบโตแบบทั่วถึงในจีน และให้ข้อมูลเชิงลึกในการที่จะนำถอดความสำเร็จสู่ประเทศอื่น ๆ ได้ 

ผลการศึกษามีประเด็นหลัก ๆ ดังนี้

  • ลดขีดขั้นในการใช้ทักษะ ในการที่สนับสนุนให้มีการใช้ดิจิทัลมากขึ้น การลดขีดขั้นในการใช้เทคโนโลยีสำคัญพอ ๆ กับการเสริมสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยี ตัวอย่างเช่น คนในหมู่บ้านชนบทที่เข้าร่วมในโครงการ เถาเป่าชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่เข้าร่วมเป็นผู้ขายปลีกแบบอีคอมเมิร์ซ หรือ “e-tailer” (อี-เทลเลอร์) สามารถสร้างรายได้เกินเท่าตัวเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เป็นอี-เทลเลอร์ ไม่ว่าจะนับในกลุ่มผู้มีการศึกษาระดับใด เพราะทักษะในการใช้สร้างอาชีพผ่าน           อีคอมเมิร์ซนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้จากการทำงาน ไม่ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนจากสถาบันการศึกษา
  • การยกระดับดิจิทัลแพลตฟอร์ม: ดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นรูปแบบใหม่ของการแลกเปลี่ยนและประสานงานกันเพื่อสร้าง  อีโคซิสเท็มสำหรับการเติบโตแบบทั่วถึง เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่เชื่อมโยงผู้บริโภคและผู้ผลิตจำนวนมหาศาลเข้าไว้ด้วยกัน และช่วยสร้างความสะดวกในการติดต่อสื่อสารที่ใช้ต้นทุนต่ำ มีประสิทธิผลสูง และเชื่อถือได้
  • สร้างการร่วมมือที่ทรงประสิทธิภาพระหว่างภาครัฐและเอกชน: ด้วยรูปแบบใหม่นี้ การสนับสนุนจากภาครัฐในการสร้างสิ่งแวดล้อมระดับแมคโครที่เอื้อต่อการเติบโตของภาคเอกชน ตลอดจนการด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับประชากรจะสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล นับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา
  • การบริหารจัดการผลที่คาดไม่ถึง: ในยุคดิจิทัล เกิดความกังวลนานัปการและทวีความซับซ้อนกว่าที่เคยเป็นมา อาทิ ประเด็นความกังวลว่าจะมีคนตกงานเพราะการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางที่ผิด ความล่าช้าของนโยบายที่มีผลต่อการแข่งขัน (lagging competition policy) และการเพิ่มขึ้นของความไม่เท่าเทียม ก้าวแรกของการศึกษาความท้าทายเหล่านี้คือการแยกข้อเท็จจริงออกจากการคาดเดาและความกังวล จากกรณีศึกษาประเทศจีนพบว่า ประโยชน์ในการเข้าถึงตลาดและโอกาสใหม่ ๆ  จะเห็นได้ชัดกว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาอื่น ๆ 

“รายงานการศึกษาด้านรูปแบบการเติบโตด้วยการอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลในจีนนับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง สถิติแสดงให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้บนโทรศัพท์มือถือ อีคอมเมิร์ซ การชำระเงินทางโทรศัพท์มือถือ และบริการสินเชื่อผ่านอินเทอร์เน็ต ล้วนกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตโดยรวม และสร้างรูปแบบการเติบโตแบบทั่วถึงในหลากหลายมิติ” นายไมเคิล สเปนซ์ ผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์และศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก กล่าว “เมื่อศึกษาประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ เพิ่มเติม พบว่า เป็นไปได้ว่าระบบนิเวศหรืออีโคซิสเท็มที่ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มดิจิทัลจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตแบบใหม่ที่ทรงพลังยิ่ง” 

Luohan Academy ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2561 ในเมืองหังโจว โดยเน้นศึกษาความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีผู้ได้รับรางวัลโนเบลกว่า 16 รายและนักวิชาการที่มีความโดดเด่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกอยู่ในคณะกรรมาธิการ สถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ในการที่จะนำนักวิชาการชั้นนำระดับโลกมาร่วมกันศึกษาประเด็นที่รุมเร้าด้านต่าง ๆ ของเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและผลกระทบที่มีต่อมนุษยชาติ

###

เกี่ยวกับ Luohan Academy

Luohan Academy เป็นคลังสมองและเป็นสถาบันวิจัยอิสระ ที่ริเริ่มขึ้นโดยอาลีบาบา กรุ๊ป เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ เมืองหังโจว ประเทศจีน โดยแจ็คหม่า ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร ซึ่งคณะกรรมาธิการด้านวิชาการของสถาบันประกอบด้วยสมาชิก 16 คน 

Luohan Academy มีความตั้งใจที่จะนำนักคิดชั้นยอดของโลก มารับรู้ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนงานศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและผลกระทบที่มีต่อมนุษยชาติ โดยมี mission ที่จะศึกษาเข้าใจถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างวัตถุประสงค์ร่วมกัน และเพื่อสร้างชุมชนนักวิจัยที่จะทำงานกันอย่างเป็นระดับและศึกษาเชิงลึก อันจะนำมาซึ่งกรอบแนวคิดเพื่อทางแก้ของประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมดิจิทัล

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง