Adobe Document Cloud นำเสนอนวัตกรรมสำหรับบริการด้านการเงินและ HR เป็นครั้งแรก ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลให้ก้าวไกลและรวดเร็วกว่า

โดย ไมค์ พริซาเมนต์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ Document Cloud, อะโดบี

เราเชื่อว่าอนาคตจะไม่มีการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษอีกต่อไป โดยกระบวนการส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและพนักงานโดยตรงจะกลายเป็นรูปแบบดิจิทัลภายใน 5 ปีข้างหน้า  องค์กรต่างๆ จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำเสนอประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า  อย่างไรก็ตาม โซลูชั่นแบบติดตั้งเฉพาะจุดจำนวนมากในปัจจุบันแก้ไขปัญหาด้านเวิร์กโฟลว์ดิจิทัลได้เพียงบางส่วนเท่านั้น และไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในระบบนิเวศน์ซอฟต์แวร์ (Software Ecosystems) ที่มีอยู่ เช่น เทคโนโลยี HR ที่กว้างขวาง หรือไม่มีการรับรองตัวตนของผู้ใช้ในระดับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในหลายๆ อุตสาหกรรม เช่น บริการด้านการเงิน  ล่าสุด เราได้พัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม Adobe Document Cloud โดยมีการปรับปรุงในส่วนของเวิร์กโฟลว์และการระบุตัวตนของผู้เซ็นชื่อ เพื่อให้ลูกค้าเริ่มต้นใช้งานระบบดิจิทัลได้อย่างไร้รอยต่อสำหรับธุรกิจบริการด้านการเงิน  นอกจากนี้ ยังรองรับโซลูชั่น HR อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดในอุตสาหกรรม และมีการรักษาความปลอดภัยของเอกสารที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดย Adobe Acrobat ได้กลายเป็นโซลูชั่น PDF ที่ไมโครซอฟท์ไว้วางใจเลือกใช้สำหรับ Microsoft Information Protection

Adobe Sign นำเสนอ Government ID Authentication เป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม รองรับการเริ่มต้นใช้งานระบบออนไลน์ของลูกค้าในธุรกิจบริการด้านการเงิน

การปรับใช้โซลูชั่นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีที่ง่ายดายในการปรับเปลี่ยนบริษัทของคุณให้เป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อดึงดูดธุรกิจออนไลน์ใหม่ๆ และช่วยให้ลูกค้าประหยัดเวลาในการลงทะเบียนและการเริ่มต้นใช้งานระบบ  แต่สำหรับบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารและบริการด้านการเงินอื่นๆ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าหากไม่สามารถตรวจสอบรับรองตัวตนของลูกค้าได้อย่างมั่นใจ ก่อนที่จะให้บริการเริ่มต้นใช้งานระบบดิจิทัล

อะโดบีแก้ไขปัญหานี้ ด้วยการเปิดตัว Adobe Sign เวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งบุกเบิกตัวเลือกในการระบุตัวตนของผู้เซ็นชื่อเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม โดยตัวเลือกที่ว่านี้มีชื่อว่า Government ID Authentication เป็นการใช้เอกสารระบุตัวตนทางกายภาพ เช่น ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เพื่อตรวจสอบตัวตนทางดิจิทัล  เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ผู้เซ็นชื่อจะเข้าสู่ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายภาพบัตรประจำตัว  จากนั้น Adobe Sign จะประเมินคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของบัตรประจำตัวโดยอัตโนมัติ เช่น ลวดลาย แบบอักษร และเค้าโครง เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้เซ็นชื่อ และอนุญาตให้ดำเนินกระบวนการเซ็นชื่อ  วิธีการแบบใหม่ในการตรวจสอบผู้เซ็นชื่อผ่านการเชื่อมต่อระยะไกลนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที แต่มอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ผู้เซ็นชื่อ และลดปัญหาการปลอมแปลงตัวตนผู้ใช้สำหรับบริษัท

การตรวจสอบตัวตนของผู้เซ็นชื่อในระดับที่สูงกว่าเช่นนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถปรับใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการธุรกิจใหม่ๆ ทั้งหมด  ปัจจุบันสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่งไว้วางใจเลือกใช้ Adobe Sign สำหรับการลงทะเบียนลูกค้าผ่านระบบดิจิทัล และเราคาดว่าจะมีการปรับใช้ Government ID Authentication เพิ่มเติม เพื่อทำให้กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Sign ขยายการรองรับโซลูชั่น HR ด้วยการผนวกรวมเข้ากับ Microsoft Dynamics 365 for Talent และ ServiceNow HR Service Delivery

ผู้บริหารฝ่าย HR ทุกคนเข้าใจดีว่า พนักงานคาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ดิจิทัลที่ทันสมัย  จาค็อบ มอร์แกน ผู้เขียนหนังสือเบสต์เซลเลอร์เกี่ยวกับการทำงาน ระบุว่า องค์กรที่ลงทุนอย่างจริงจังเพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงานมีผลกำไรเฉลี่ยมากกว่า 4.2 เท่า และรายได้เฉลี่ยมากกว่า 2.1 เท่า เมื่อเทียบกับองค์กรที่ไม่ได้ลงทุนในด้านนี้  และแม้ว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยี HR กำลังมุ่งเน้นเรื่องประสบการณ์สำหรับพนักงาน แต่ยังคงมีกระบวนการ HR จำนวนมากที่ต้องพึ่งพาเอกสารที่เป็นกระดาษ ซึ่งบั่นทอนประสบการณ์สำหรับพนักงาน และสิ้นเปลืองทรัพยากรด้าน HR ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด  การผนวกรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับกระบวนการที่ใช้โซลูชั่น HR คือมาตรการที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับพนักงาน ซึ่งจะช่วยขจัดกระบวนการที่ต้องใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ เช่น การอนุมัติจดหมายข้อเสนอและเอกสารสำหรับการจัดสรรพนักงานใหม่ให้เข้าทำงาน  Adobe Sign ถูกผนวกรวมเข้ากับโซลูชั่น HR ที่ได้รับการใช้งานแพร่หลายที่สุด เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่เป็นรูปแบบดิจิทัลทั้งหมดให้แก่พนักงาน และตอนนี้ เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่าย HR เพิ่มมากขึ้น เราได้ผนวกรวม Adobe Sign เข้ากับโซลูชั่น HR ที่เปี่ยมประสิทธิภาพอีกสองโซลูชั่น นั่นคือ Microsoft Dynamics 365 for Talent และ ServiceNow HR Service Delivery

Adobe Sign เป็นโซลูชั่นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โซลูชั่นแรกและหนึ่งเดียวที่ผนวกรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม HR ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าของอะโดบีมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นสำหรับการปรับใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน  ทั้งนี้ นอกเหนือจาก Microsoft Dynamics 365 for Talent และ ServiceNow HR Service Delivery แล้ว Adobe Sign ยังผนวกรวมเข้ากับโซลูชั่น HR อื่นๆ ที่ได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น Workday และ SAP SuccessFactors เพื่อให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด้านเอกสารที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

Adobe Acrobat เป็นโซลูชั่น PDF ที่ไมโครซอฟท์ไว้วางใจเลือกใช้สำหรับ Microsoft Information Protection

ในฐานะผู้นำด้านโซลูชั่นเอกสารดิจิทัล อะโดบีและไมโครซอฟท์ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรที่ทันสมัยปรับปรุงการดำเนินงานโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล  นอกเหนือจากการผนวกรวม Adobe Sign เข้ากับ Microsoft Dynamics 365 for Talent แล้ว ทั้งสองบริษัทยังได้ยกระดับการรักษาความปลอดภัยของเอกสารในรูปแบบ PDF ด้วยการสนับสนุน Microsoft Information Protection ใน Acrobat DC และ Acrobat Reader บนแพลตฟอร์ม Windows  ตอนนี้บริษัทต่างๆ ที่ต้องการปกป้องข้อมูลสำคัญอย่างครบวงจรภายใต้ Microsoft Information Protection จะสามารถเปิดและดูไฟล์ PDF ในโปรแกรม Acrobat DC ที่ได้รับการคุ้มครองด้วย Microsoft Informaiton Protection  ความสามารถใหม่นี้ทำให้ Acrobat DC เป็นโปรแกรมดู PDF ที่แนะนำให้ใช้สำหรับโซลูชั่น Microsoft Informaiton Protection  นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ต่อเนื่องของอะโดบีและไมโครซอฟท์ในการปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับลูกค้าเพื่อให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย

ฟังก์ชั่นใหม่ๆ ทั้งหมดที่เปิดตัวในวันนี้ใน Adobe Document Cloud มุ่งเน้นการเพิ่มความยืดหยุ่น ความปลอดภัย และทางเลือกให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า เพื่อนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีเยี่ยมในทุกระดับ  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชั่นใหม่ๆ และการผนวกรวมระบบใน Adobe Sign  อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุน Microsoft Informaton Protection ใน Acrobat DC และ Acrobat Reader

###

เกี่ยวกับอะโดบี 

อะโดบีเปลี่ยนโลกผ่านประสบการณ์ด้านดิจิทัล รายละเอียดเพิ่มเติม www.adobe.com/sea

ติดตามอะโดบีผ่านเฟสบุ๊กที่ https://www.facebook.com/AdobeSEA/

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง