กรุงศรีพัฒนา ‘Learning Agility’ รับมือธุรกิจยุคใหม่ เพิ่มช่องทางเรียนรู้อย่างอิสระในโลกออนไลน์ ร่วมกับ SkillLane

กรุงเทพฯ, 11 ธันวาคม 2561 – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน) ตอกย้ำการขับเคลื่อนองค์กรแห่งนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “Think Digital First” จับมือกับ SkillLane สตาร์ทอัพ Digital Training Platform อันดับหนึ่ง เพิ่มทางเลือกการเรียนรู้ใหม่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบออนดีมานด์ ให้บุคลากรของธนาคารและบริษัทในเครือสามารถเข้าถึงหลักสูตรอบรมมากกว่า 400 หลักสูตร จากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 100 ราย  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาสู่ ‘Learning Agility’ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

นายวิธพล เจาะจิตต์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง พัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากร  เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานได้เติบโตในสายอาชีพท่ามกลางความท้าทายทางธุรกิจ และการปฏิวัติทางเทคโนโลยี สอดคล้องแนวคิดการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่พันธกิจหลัก Digital First โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีความรอบรู้ รอบด้าน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานบริการ   ด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ไม่จำกัดกว่า 400 หลักสูตรของ Krungsri x SkillLane Online Learning Platform เรารวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์กับการทำงานโดยตรง และความรู้ด้านอื่นๆ ที่มีเนื้อหาสนุกสนานให้ผู้เรียนได้สามารถใช้เวลาเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยระบบ e-learning  กระตุ้นพนักงานใช้เวลาว่างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สัดส่วนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งอยู่ในช่วง Gen Y ที่มีสัดส่วนมากกว่า 50% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในวันนี้ไปแล้ว”

“เราให้ความสำคัญกับความต้องการพนักงาน จึงนำหลักสูตรอบรมที่เข้าใจถึงปัญหาและความท้าทายการทำงานจริงแบบปัจเจกบุคคลมาใช้ สร้างความรู้สึกอยากเรียนต้องได้เรียน ไม่เรียนแล้วไม่รอด ให้เกิดขึ้นในองค์กร สำหรับหลักสูตรจาก SkillLane ที่เรานำมาปรับใช้ได้เลยกับการทำงานจริงที่กรุงศรี ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการธนาคารและการลงทุนทางการเงิน (Banking & Financial Investment) การสร้างแบรนด์และการตลาด (Branding & Marketing) การพัฒนาทักษะการขายและการบริการ (Sales & Service Excellence) ความรู้ทางธุรกิจและการเข้าใจลูกค้า (Client’s Industry Knowledge) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Productivity & Operation Excellence) รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเงินที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ธุรกิจและลูกค้าวันนี้ล้วนมองหาที่ปรึกษามาช่วยวิเคราะห์ วางแผนการเงินแบบ proactive มากกว่าให้บริการแบบ reactive เรามั่นใจว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยี จะช่วยพัฒนาสมรรถนะทีมงานไปสู่ความเป็นเลิศ และช่องทางการเรียนรู้ออนไลน์ คือ คำตอบที่ใช่” นายวิธพลกล่าวเสริม

นายฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์ SkillLane เปิดเผยว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ร่วมกับกรุงศรี เป้าหมายคือร่วมกันช่วยให้บุคลากรทุกคน ทุกระดับได้ลับคมศักยภาพ และเพิ่มพูนทักษะใหม่ๆ สำหรับการใช้ทำงาน และสำหรับนำไปต่อยอดการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มความรู้ที่กรุงศรีต้องการ”

“ปีนี้เป็นปีที่องค์กรขนาดใหญ่ได้ให้ความสนใจกับการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบการเรียนออนไลน์เป็นจำนวนมาก ปัจจัยที่เกื้อหนุนให้องค์กรหันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อการเรียนรู้มากขึ้นนอกจากเรื่องการลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกแล้ว คือ การนำข้อมูลการเรียนรู้บนคลาวด์นั้นมาใช้วิเคราะห์ วางแผน จัดทดสอบ และปรับใช้เพื่อความเหมาะสมในแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวได้” นายฐิติพงศ์กล่าวเสริม

###

เกี่ยวกับกรุงศรี

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้าน สินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสําคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดําเนินธุรกิจมานานกว่า 73 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่ม สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้า ธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 699 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 662 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 34,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตร เครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ (กรุงศรี คอนซูมเมอร์) โดยมีจํานวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชําระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 8.9 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนํา (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จํากัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จํากัด) อีกด้วย

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนําในไทยและผู้ที่มีส่วน ได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดําเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับ บริษัท SkillLane

SkillLane ก่อตั้ง โดยคุณฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ และ คุณเอกฉัตร อัศวรุจิกุล เพื่อเป็นช่องทางให้คนไทยได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลาซึ่งในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา SkillLane มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด มีการให้บริการกับผู้เรียนแล้วประมาณ 200,000 คน และได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจาก 500 Startups, CyberAgent Ventures, คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ผู้ก่อตั้ง Stock2morrow, คุณต๊อบ เถ้าแก่น้อย, และบริษัทอักษรเจริญทัศน์

ในปัจจุบัน SkillLane ให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์มากกว่า 400 คอร์ส จากอาจารย์ผู้สอนและสถาบันที่มีชื่อเสียงมากมายกว่า 100 ท่าน อาธิเช่น อาจารย์อดัม แบรดชอว์, ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ, คุณกระทิง พูลผล, คุณภาววิทย์ กลิ่นประทุม, 2Morrow Group และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับองค์กรที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.SkillLane.com/business

About naruethai

Check Also

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก

เอชพี พลิกโฉมประสบการณ์ลูกค้า เปิดโชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย

นำเสนอนวัตกรรมพีซีและพรินเตอร์ล้ำสมัย ผ่านประสบการณ์โต้ตอบแบบอินเทอร์แอคทีฟ เอชพี อิงค์ เผยโฉม HP virtual showroom โชว์รูมเสมือนจริงแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์เสมือนจริงให้กับลูกค้า ครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะนำลูกค้าเข้าสู่โลกเสมือนจริงที่ทันสมัย สัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีที่หลากหลายตามความต้องการใช้งานที่แตกต่าง