ฟูจิ ซีร็อกซ์ ร่วมกับ โรงเรียนพระดาบส สานต่อโครงการ “สร้างคน สร้างอาชีพ” ด้วยหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน”

ในภาพ: คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระดาบสรุ่นที่ 2 ในหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน” ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ, 11 ธันวาคม 2561 – บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับโรงเรียนพระดาบส สานต่อโครงการ “สร้างคน สร้างอาชีพ” ด้วยหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน” ปีสอง เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ อันนำไปสู่การสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต หลังโครงการฯ ปีแรกประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยนักเรียนจากโรงเรียนพระดาบสรุ่นแรกที่เข้าศึกษาและอบรมในหลักสูตรดังกล่าวมีงานทำ 100% นอกจากสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทยแล้ว โครงการนี้ยังสร้างแรงงานที่มีความสามารถเฉพาะให้กับภาคอุตสาหกรรมไอที สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ล่าสุด คุณรังสรรค์ นรัจฉริยางกูร Head of National Channel Business บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำทีมบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ของโรงเรียนพระดาบส ตามหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน ที่เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็นการอบรม/ปฏิบัติในชั้นเรียน และการปฏิบัติงานจริงเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านทฤษฎี พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติงานจริง บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะช่วยสร้างทักษะด้านช่างเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไป 

เกี่ยวกับโครงการ “สร้างคน สร้างอาชีพ” ด้วยหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน”

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะเฉพาะทางในเชิงวิชาชีพ “เจ้าหน้าที่เทคนิค” ที่ในอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานด้านนี้ในอัตราสูง เนื่องจากบุคลากรเหล่านี้ต้องมีความสามารถซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง เป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน กอปรกับปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรรองรับอย่างจริงจัง ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนพระดาบส สถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์สำคัญ คือ “การเป็นองค์กรที่ให้การศึกษานอกระบบที่มีคุณภาพ ในการให้บริการทางการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ขาดโอกาส โดยมุ่งมั่นสร้างคนดี มีความรู้ สู่สังคม” ริเริ่มโครงการ “ซ่อม-ประกอบเครื่องพิมพ์” ขึ้นด้วยกันเมื่อสองปีก่อน จนวันนี้สามารถพัฒนาต่อยอดสร้างเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในชื่อวิชา “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน” โดยเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมดล้วนกลั่นกรองมาจากประสบการณ์จริงของทีมช่างผู้เชี่ยวชาญจากฟูจิ ซีร็อกซ์ รวบรวมความรู้ไว้ทั้งหมด 7 บท อันประกอบด้วย 

บทที่ 1 พื้นฐานของเครื่องพิมพ์สำนักงาน
บทที่ 2 พื้นฐานระบบการทำภาพในระบบเครื่องพิมพ์สำนักงาน
บทที่ 3 พื้นฐานของระบบเครือข่ายของเครื่องพิมพ์สำนักงาน
บทที่ 4 พื้นฐานของระบบโทรสาร
บทที่ 5 พื้นฐานการใช้งานและประยุกต์ใช้เครื่องพิมพ์สำนักงาน 
บทที่ 6 การวิเคราะห์และเเก้ปัญหาเครื่องพิมพ์สำนักงาน 
บทที่ 7 ซอฟท์แวร์สำหรับเครื่องพิมพ์สำนักงาน

###

About naruethai

Check Also

เอไอเอส จับมือ วิศวะมหิดล วิจัยพัฒนานวัตกรรมต้นแบบหุ่นยนต์ “UVC Moving CoBot” หุ่นยนต์แขนกลเคลื่อนที่อัจฉริยะ สร้างพื้นที่ปลอดไวรัส ด้วยรังสียูวีซี 
ต้อนรับการเปิดประเทศให้คนไทยใช้ชีวิตในยุค Next Normal ได้อย่างอุ่นใจและปลอดภัย

เอไอเอสโดย AIS Robotic Lab ทีมพัฒนาหุ่นยนต์ 5G อัจฉริยะร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือ (MOA) ในการศึกษาวิจัยทดลองทดสอบเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบจากเทคโนโลยี 5G เพื่อยกระดับงานด้านสาธารณสุขเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพให้กับคนไทยโดยมีนวัตกรรมนำร่องคือ “UVC Moving CoBot” หุ่นยนต์แขนกลอัจฉริยะฆ่าเชื้อไวรัสด้วยรังสียูวีซีแบบเคลื่อนที่ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียได้ถึง …

Facebook อัปเดตฟีเจอร์ ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมสิ่งที่แชร์และค้นพบบนแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันนี้ Facebook แนะนำเครื่องมือที่ปรับปุงใหม่เพื่อช่วยให้คุณควบคุมสิ่งที่แชร์ไปยังฟีดข่าวได้มากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าใครสามารถแสดงความคิดเห็นในโพสต์สาธารณะของคุณได้บ้าง ซึ่งคุณสามารถควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นสำหรับโพสต์สาธารณะของคุณได้แล้ว โดยเลือกจากเมนูที่มีให้ ซึ่งสามารถเลือกได้ตั้งแต่ทุกคนที่เห็นโพสต์ไปจนถึงเลือกเฉพาะบุคคลและเพจที่คุณแท็ก