บทบาททางเศรษฐกิจของ Salesforce จะสร้างงาน 24,260 ตำแหน่ง และรายได้เกือบ 5 หมื่นล้านบาท (1.6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) จากธุรกิจใหม่ระหว่างปี 2018-2024 ในประเทศไทย

  • IDC รายงาน บทบาททางเศรษฐกิจของ Salesforce จากเอกสาร The Salesforce Economic Impact ซึ่งพบว่า ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทยจะเติบโตขึ้น 19% จากมูลค่า 6.3 พัน ล้านบาท (202 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ในปี 2018 สู่ 1.81ล้านบาท (579 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)  ในปี 2024 ซึ่งสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทย (การคาดการณ์ดังกล่าวนี้ได้พิจารณาถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว)
  • รายงานจาก IDC คาดการณ์ว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีนี้ Salesforce และระบบนิเวศทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะสร้างงานให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้า Salesforce ในประเทศได้โดยตรงได้ถึง 24,260 ตำแหน่ง
  • นอกจากนี้ การใช้งานระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของลูกค้า Salesforce จะเพิ่มรายได้สุทธิราว 5 หมื่นล้านบาท (1.6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) จากธุรกิจใหม่ให้กับเศรษฐกิจในประเทศ
  • นอกเหนือจากการใช้งบประมาณเพื่อสมัครบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง  ธุรกิจและองค์กรจะใช้งบประมาณเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าและบริการเสริมที่พ่วงมาด้วย ทำให้ระบบนิเวศน์ของ Salesforce ในประเทศไทยเมื่อปี 2019 เติบโตมากกว่าธุรกิจของ Salesforce เองถึง 4.7 เท่า และในปี 2024 คาดว่ามูลค่านี้จะเพิ่มเป็น 7.1 เท่า
  •  การจ้างงาน และตำแหน่งงานทางอ้อม (indirect job) ซึ่งเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานและบริการเพื่อรองรับลูกค้า Salesforce และการที่พนักงานใหม่ในองค์กรใช้จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจทั่วไป จะก่อให้เกิด ตำแหน่งงานทางอ้อมอีกกว่า 33,570 ตำแหน่ง นอกเหนือจากการจ้างงานโดยตรงจำนวน 24,260 ตำแหน่งที่กล่าวไปแล้ว
  • ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอภายใต้ระบบนิเวศธุรกิจของ Salesforce ในประเทศไทย เป็นบริการในหมวดธุรกิจเฉพาะ (57%) เป็นหลัก และยังรวมไปถึงการสมัครสมาชิกเพื่อเช่าใช้งานคลาวด์เพิ่มเติม (18%) รวมทั้งบริการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่ายแบบในองค์กร (25%)
  • IDC คาดการณ์ว่าการลงทุนในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะให้ผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญสืบเนื่องไปจนถึงปี 2024 อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานั้น มูลค่าการใช้จ่ายในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสาธารณะในประเทศไทยจะคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 5% ของการใช้จ่ายด้าน IT ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งหมายความว่า คลาวด์คอมพิวติ้งสยังมีโอกาสอีกมากในการเติบโต โดยมี Salesforce และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโด

ไดนามิกของระบบนิเวศ Salesforce

ระบบนิเวศที่หลากหลายของ Salesforce คือตัวผลักดันที่ทำให้ Salesforce สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ:

  • ระบบนิเวศของ Salesforce ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจของ Salesforce อันได้แก่ บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกหลายแห่งที่ใช้ระบบของ Salesforce เป็นตัวช่วยในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัล, ผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์อิสระ (ISVs) ที่ใช้แพลตฟอร์ม Customer 360 ของ Salesforce เป็นรากฐานในการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังปูทางให้ Salesforce เข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ ๆ, กลุ่มคอมมิวนิตี้กว่า 1,200 กลุ่มซึ่งมีเป้าประสงค์และความชำนาญที่แตกต่างกัน, เหล่าตัวแทน Salesforce MVPs กว่า 200 ชีวิต, ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ และผู้สนับสนุนแบรนด์อีกมากมาย
  • Salesforce AppExchange เปิดตัวในปี 2006 และเป็นมาร์เก็ตเพลสของระบบคลาวด์สำหรับองค์กรระดับโลก อีกทั้งเป็นแพลตฟอร์มของโซลูชั่นกว่า 4,000 โซลูชั่น ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชั่น,   เทมแพลต, บอท, และคอมโพเน็นท์ซึ่งถูกดาวน์โหลดกว่า 7 ล้านครั้ง เทียบเป็นสัดส่วนราว 95% ของกลุ่มบริษัทฟอร์จูน 100, 84% ของฟอร์จูน 500 และลูกค้าของ Salesforce ราว 88% ใช้งานโซลูชั่น AppExchange  
  • Trailhead เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ Salesforce สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตให้แก่กลุ่มคนวัยทำงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสในการสร้างงานและรายได้ให้กับตนเองด้วยตำแหน่งงานระดับสูงในระบบนิเวศของ Salesforce  โดยตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี 2014 แพลตฟอร์ม Trailhead ได้มีผู้เข้าไปเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะให้กับตนเองซึ่ง Salesforce เรียกบุคคลเหล่านี้ว่า Trailblazers แล้วกว่า 2 ล้านคน มีตราสัญลักษณ์ (badge) เพื่อแสดงการจบหลักสูตรกว่า  17.8 ล้านตราถูกแจกจำหน่ายออกไป โดย 3 ใน 4 ของผู้เรียนทั้งหมดได้นำเอาทักษะที่เรียนรู้จากแพลตฟอร์มไปสร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้แก่ตัวเอง

คำกล่าวของผู้บริหาร:

มร. สุจิธ อับบลาฮัม, รองประธานอาวุโส, ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคอาเซียน, เซลส์ฟอร์ซ กล่าวว่า “ธุรกิจในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับธุรกิจจากนานาประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่ง Salesforce เองเห็นถึงการเติบโตอย่างมหาศาลของธุรกิจ Salesforce ในประเทศอันเนื่องมาจากระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของเรา อันได้แก่ พาร์ทเนอร์ ลูกค้า และ Trailblazers ซึ่งจากรายงานฉบับนี้ เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่านอกเหนือจาก Salesforce จะเป็นตัวช่วยสำคัญเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเข้าถึงลูกค้าได้แล้ว  Salesforce ยังมีส่วนในการสร้างงาน ทักษะ และโอกาสเพื่อการเติบโตของประเทศ”

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

###

เกี่ยวกับเซลส์ฟอร์ซ

Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management (CRM) ระดับโลก ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล เซลส์ฟอร์ซก่อตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2542 เพื่อให้บริการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในการเข้าถึงลูกค้าผ่านการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่าง คลาวด์, เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย, เทคโนโลยีด้านโซเชียล, IoT, AI, เทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียงและบล็อกเชน เพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภคแบบ 360 องศา  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลส์ฟอร์ซ เข้าไปที่ https://www.salesforce.com

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …