หัวเว่ยปลื้ม ลูกค้าชนะรางวัล Digital Transformation Award พร้อมพาเหรดเข้าชิงหลายรางวัลที่งาน SCEWC 2019

เมืองหยิงตัน มณฑลเจียงซี ขึ้นรับรางวัล Digital Transformation Award

บาร์เซโลนา สเปน, 21 พ.ย. 2019 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ในงาน Smart City Expo Congress (SCEWC) ครั้งที่ 9 ลูกค้ารายสำคัญของหัวเว่ยสองรายได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้านการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ได้แก่ รัฐบาลเมืองหยิงตันในมณฑลเจียงซี ได้รับรางวัล China Digital Transformation Award รวมถึงรางวัล Global Award ในสาขาเดียวกัน และเขตหลงกังในเมืองเซินเจิ้นได้รับรางวัล China Digital Government Innovation Award นอกจากนี้ ลูกค้าหัวเว่ยอีกห้ารายยังผ่านเข้ารอบชิงรางวัลด้านเมืองอัจฉริยะ โดยเมืองเหอเฟย์ เมืองเอกของมณฑลอันฮุยของจีน ได้เข้ารอบชิงรางวัล China Digital Government Innovation Award เมืองจางเจียกั่งในมณฑลซูโจว ประเทศจีน ได้เข้ารอบชิงรางวัล China Refined City Governance Award ขณะที่เมืองมากาตีในฟิลิปปินส์ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งแอฟริกาใต้ (South Africa State Information Technology Agency – SITA) และบริษัท DHL Digital Supply Chain ได้ผ่านเข้ารอบชิงรางวัล Global Innovative Idea Award แม้ลูกค้าของหัวเว่ยจะเคยได้รางวัลที่งาน SCEWC มาแล้วในปีก่อน ๆ แต่ในปีนี้ ลูกค้าของหัวเว่ยได้รับรางวัลในหลายประเภทมากขึ้น และมีจำนวนผู้เข้ารอบชิงรางวัลมากกว่าที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมให้การยอมรับความอุตสาหะของหัวเว่ยในการช่วยให้ลูกค้าสร้างสรรค์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนสั่งสมและแบ่งปันประสบการณ์กับเมืองอื่น ๆ

ด้วยประสบการณ์กว้างขวางในการเปลี่ยนแปลงเมืองให้เป็นดิจิทัล หัวเว่ยได้ช่วยลูกค้าสร้างแพลตฟอร์มเมืองดิจิทัล ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี ICT ใหม่ ๆ และข้อมูลที่หลอมรวมเข้าด้วยกัน แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยเสริมสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลของเมือง และช่วยให้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการบริหารเมืองนั้นง่ายขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมและสร้างคุณค่าให้กับเมือง Ken Kang ผู้อำนวยการแผนกโซลูชั่นเมืองอัจฉริยะ กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ของหัวเว่ย กล่าวว่า “‘อัจฉริยภาพ’ แท้จริงที่เมืองต่าง ๆ ควรจะต้องมี ไม่สามารถสร้างได้ด้วยเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังต้องขับเคลื่อนด้วยโมเดลธุรกิจที่ทันสมัยด้วย เราขอแสดงความยินดีกับเมืองหยิงตันและลูกค้ารายอื่น ๆ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งแสดงถึงการยอมรับของอุตสาหกรรมที่มีต่อความพยายามและความสำเร็จของลูกค้าในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ ด้วยการร่วมมืออย่างเปิดกว้าง หัวเว่ยและพันธมิตรจะสร้างระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง และช่วยลูกค้าในการนำแพลตฟอร์มดิจิทัลไปใช้ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองต่อไป”

เมืองหยิงตัน ชนะรางวัล Digital Transformation Award ด้วยเทคโนโลยี 5G+IoT ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก IoT  

ในฐานะเมืองนำร่องการสื่อสารระดับชาติของจีน เมืองหยิงตันมุ่งสร้าง “เมืองหยิงตันอัจฉริยะด้วย IoT” โดยเมืองหยิงตันร่วมมือกับหัวเว่ย สร้างบริการองค์รวมของเมืองภายใต้โมเดล “หนึ่งศูนย์กลาง สี่แพลตฟอร์ม” เมืองหยิงตันได้ใช้ “สมอง” IoT อัจฉริยะที่มองเห็นได้และมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มโมเดลด้านข้อมูลสารสนเทศแม่นยำสูงของเมือง และบริการ 5G+IoT ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งหมดนี้ช่วยให้เมืองหยิงตันสร้างแฝดดิจิทัล และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลได้โดยมีอุตสาหกรรม IoT เป็นแกนกลาง ในระยะเวลาสองปีที่ผ่านมานี้ จำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ IoT เพิ่มมากขึ้นจนเยอะกว่าจำนวนประชากรของเมือง และได้มีการก่อตั้งบริษัท IoT ขึ้นทั้งหมด 214 แห่งเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคมของเมืองหยิงตัน

ขณะนี้เมืองหยิงตันได้ให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการแล้ว การใช้งาน IoT ใน 43 ด้าน อย่างเช่น ด้านน้ำอัจฉริยะ การคมนาคมอัจฉริยะ ไฟถนนอัจฉริยะ และที่จอดรถอัจฉริยะ ล้วนแต่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเมือง เครือข่าย IoT ไร้สายของเมืองมีความหนาแน่นและคุณภาพการครอบคลุมสูงที่สุดในประเทศ เมืองหยิงตันเป็นเมืองแรกของจีนที่ใช้มิเตอร์วัดน้ำอัจฉริยะระดับโลก โดยมีอัตราการติดตั้งสูงถึง 95% มีอัตราการรั่วลดลงเหลือ 12% และยังช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 2.4 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ ด้วยการพัฒนาการคมนาคมอัจฉริยะ ยานพาหนะ 89% ที่ใช้งานในเมืองหยิงตันยังได้ติดตั้ง vehicle-mounted terminal ทำให้การแจ้งเตือนในแต่ละวันลดลงจาก 15,000 ครั้งเหลือราว 280 ครั้ง

เขตหลงกังในเมืองเซินเจิ้น ชนะรางวัล Digital Government Innovation Award (China) เนื่องจากเป็นเมืองอัจฉริยะแห่งแรกของโลกที่มี “สมอง”​ อัจฉริยะ

เขตหลงกังในเซินเจิ้นเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในปี 2013 โดยมุ่งสร้างเมืองแรกของโลกที่มี “สมอง” ซึ่งหมายถึงศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ ปัจจุบันรัฐบาลเขตหลงกังกำลังใช้รูปแบบการพัฒนาที่ช่วยให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและบริษัทต่าง ๆ มุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลให้สะดวกยิ่งขึ้น และมีประโยชน์ต่อประชาชน ส่งผลให้หลงกังได้เป็นเขตแรกของประเทศถึงสามด้านด้วยกัน ได้แก่ เป็นเขตแรกที่มีศูนย์อัจฉริยะที่เข้าถึงระบบข้อมูลทั้งหมดครอบคลุมทั่วเขต เป็นเมืองแรกที่จัดการเมืองโดยใช้แผนที่เดียว และเป็นเมืองแรกที่ใช้แอปพลิเคชันมือถือที่ช่วยให้คณะผู้บริหารเขตสามารถติดตามดูทั้งเขตได้ในคลิกเดียวไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ซึ่งทำให้การให้บริการประชาชนทั้ง 5 ล้านคนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท DHL Digital Supply Chain เข้าชิงรางวัล Innovative Idea Award ด้วยผลงานโซลูชั่นโลจิสติกส์และคลังพัสดุอัจฉริยะ

หัวเว่ย และ DHL Digital Supply Chain ร่วมกันพัฒนาโซลูชั่นโลจิสติกส์และคลังพัสดุอัจฉริยะจาก IoT อุตสาหกรรม โซลูชั่นดังกล่าวใช้ RFID และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ซึ่งช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและการทำงานอัตโนมัติของห่วงโซ่อุปทานเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถบริหารจัดการได้แบบเรียลไทม์และรับประกันอัตราความสำเร็จ 100% ในการอ่านฉลากพัสดุในระยะไกลได้ถึง 100 เมตร ด้วยนวัตกรรมดังกล่าว ความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการจัดการวัสดุจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก

เมืองมากาตี เข้าชิงรางวัล Innovative Idea Award จากความสามารถของเมืองในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมืองมากาตีในประเทศฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งใน 16 เมืองสำคัญของเขตมหานครมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองมากาตีร่วมมือกับหัวเว่ยในการใช้โซลูชั่นเมืองอัจฉริยะเพื่อพัฒนาศักยภาพในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยการเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานเมืองแบบดิจิทัล ซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอาชญากรรมและขอความช่วยเหลือจากศูนย์บัญชาการของเมืองได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันชาวเมืองมากาตีสามารถติดต่อกับศูนย์บัญชาการและหน่วยรับแจ้งเหตุโดยตรงผ่านอุปกรณ์ IoT ได้ในคลิกเดียว ซึ่งช่วยยกระดับการปกครองท้องถิ่นไปอีกขึ้น

หน่วยงาน SITA จากแอฟริกาใต้ เข้าชิงรางวัล Innovative Idea Award จากการที่รัฐบาลยกระดับความคล่องตัวทางดิจิทัลด้วยแพลตฟอร์มคลาวด์

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลแอฟริกาใต้ประสบกับปัญหาความท้าทายหลายประการ เช่น ค่าบริการประชาชนที่สูงขึ้น และการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลที่กระจัดกระจาย ด้วยแพลตฟอร์มคลาวด์จากหัวเว่ย SITA สามารถปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศของแต่ละภาคส่วน ซึ่งช่วยให้เกิดการร่วมมือด้านข่าวสารและข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การให้บริการสาธารณะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในราคาที่ต่ำลงอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยให้ SITA สร้างระบบรัฐบาลดิจิทัลที่คล่องตัว ตอบสนองได้ทันท่วงที และยืดหยุ่น ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะ

โซลูชั่นเมืองอัจฉริยะของหัวเว่ยให้บริการประชาชนกว่า 500 ล้านคนในกว่า 200 เมือง ครอบคลุมกว่า 40 ประเทศและดินแดนทั่วโลก ในงาน SCEWC ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเมืองบาร์เซโลนา ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน หัวเว่ยจัดแสดงโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ภายใต้ธีม ‘Building a Fully Connected, Intelligent City’ บูธของหัวเว่ยตั้งอยู่ที่ C321 ฮอลล์ 2 ในย่าน Gran Via อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่นเมืองอัจฉริยะของหัวเว่ย และวิธีใช้งานที่ดีที่สุดได้ที่: https://e.huawei.com/topic/smartcity2019/en/index.html?source=corp_comm

###

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …