OPEN-TEC เพิ่มองค์ความรู้จัดทำสรุป “รายงาน ภาพบรรยากาศ และวีดีโอไฮไลท์” ในงาน Tech Spartan 2019 : Pioneering your Enterprise with AI

สำหรับผู้ที่พลาดงานสัมมนา Tech Spartan 2019 : Pioneering your Enterprise with AI จัดโดย OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Inspired by TCC Technology) นำโดยนายวรดิษฐ์ วิญญรัตน์ กรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอส เอ พี (ไทยแลนด์) จำกัด  ไอดีซี ไฟแนนเชียล อินไซต์ รวมถึงพันธมิตรด้านมีเดีย อาทิ หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย  ซีอาเซียน สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้เวทีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และยกระดับดิจิทัลให้กับองค์กร โดยชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของศักยภาพของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial intelligence (AI)  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทรนด์สำคัญในฐานะ Game Changer ที่จะเข้ามาสร้างความยั่งยืนต่อโลกอนาคต 

ล่าสุด OPEN-TEC ได้จัดทำข้อมูลสรุปในรูปแบบ “รายงาน ภาพบรรยากาศ และวีดีโอไฮไลท์” ให้กับผู้ที่สนใจทุกท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ 

  • รับชมวีดีโอไฮไลท์ Tech Spartan 2019 : Pioneering your Enterprise with AI ได้ที่ :https://youtu.be/jcVVegNdrhg
  • รับชมเบื้องหลังการบันทึกเสียง เพลง YOU & I (Lyrics Video) ได้ที่ : https://youtu.be/m4_5ojP1GXA

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งเวทีใหญ่ของ OPEN-TEC ที่รวมผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จากหลายภาคส่วน ประกอบด้วย นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการรไมโครซอฟท์ประเทศไทย Mr. Melvin Wong PreSales Lead for ASP Innovation Office, SAP Southeast Asia, Mr. Chang Foo (ที่ 3 จากขวา)  Chief Operating Officer, Tencent Thailand, Mr. Anthony Arundell (ที่ 1 จากขวา) Director, Sustainability Smart City Fraser Property Holdings Thailand, Hyong Kim, Ph.D.  (ที่ 5 จากซ้าย) Director of CMKM, Drew D. Perkins Professor of ECE, Carnegie Mellon University และนายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายไมเคิล อะราเน็ตตา (ที่ 1 จากซ้าย) รองประธานบริหาร ไอดีซี ไฟแนนเชียล อินไซต์ นายวรนันท์ วรมนตรี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษอาวุโสด้านกลยุทธ์องค์กร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ดร. อรทัย สังข์เพ็ชร (ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และวิจัย มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ดร. ต่อตระกูล คงทรัพย์ (ที่ 5 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ ลอจิสติกส์ จำกัด และนายปริญญ์  พานิชภักดิ์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงนางวลีพร สายะสิต (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) Mrs. Sarawan Dever (ที่ 2 จากขวา) Deputy Director หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย  (AMCHAM) นายวีรภัทร์ อึ้งอัมพร (ที่ 6 จากขวา) รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

Tech Spartan 2019 นอกจากเป็นเวทีสัมมนาที่มีความโดดเด่นด้านเนื้อหาซึ่งเหล่าผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมแชร์องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ อาทิ หลักศีลธรรมของการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาแพลตฟอร์มทางด้าน AI ทั้งการสร้างระบบ Facial Recognition และระบบ Speech Recognition หรือการใช้หุ่นยนต์และ AI ทางด้านอารมณ์เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการอภิปรายระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษาในหัวข้อ Business and Academic Collaboration Model on AI Project และหัวข้อ Adopting AI Technology for Enterprise เพื่อเสริมความเข้าใจให้ผู้ร่วมสัมมนาสามารถจัดระเบียบโครงสร้างข้อมูล วางกรอบความคิด และกำหนดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายภายใต้การพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยียุคดิจิทัล

ทาง OPEN-TEC ยังได้เปิดเวทีให้กับน้องๆ นักศึกษาจากโครงการ The Tech Melody “ให้บทเพลงพูดแทนเทคโนโลยี” ร่วมแสดงผลงานในรูปแบบการขับร้องบทเพลงสไตล์ EDM POP ที่มีชื่อว่า “YOU & I” เรียบเรียงคำร้องโดยนางสาวชนกชนม์ เฉลิมชุติเดช นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการผลิตดนตรี วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ขับร้องโดยนางสาวณัฐฐิญา ไกรวชิรสิทธิ์ และนายพงษ์พิษณุ พงษ์พยอม ทั้งนี้ บทเพลงดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตีความถึงความหมายของ Digital Transformation 

###

About naruethai

Check Also

หัวเว่ยเปิดตัวโครงการประกาศนียบัตรด้านไอซีที ระดับเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2020 เร่งพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านบุคลากรไอซีที

บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่เดินหน้าพันธกิจจัดฝึกอบรมไอซีทีต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพฯ/ 23 กันยายน 2563 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ผู้จัดหาเทคโนโลยีไอซีทีชั้นนำของโลกเดินหน้าเปิดตัวโครงการประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ระดับเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2020 …

ไมโครซอฟท์และ RISE ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากโครงการ “Hack the Future: Business Rebound Edition” โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ฟื้นฟูธุรกิจ เอาชนะวิกฤตหลังโควิด-19

กรุงเทพฯ  23 กันยายน 2563 – ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร มอบรางวัลชนะเลิศในโครงการ “Hack the Future: Business …