คิวเอดี (QAD) จัดงานสัมมนาใหญ่ผ่านออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก ผลักดันธุรกิจการผลิตรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างทันท่วงที

และเปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์องค์กร Adaptive Manufacturing Diagnostic

QAD Inc. ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Cloud ERP สำหรับระบบบริหาร จัดการ ให้กับบริษัทผู้ผลิตระดับโลก จัดงานสัมมนาออนไลน์ภายใต้ชื่องาน “QAD Tomorrow” ในรูปแบบ VDO Stream พร้อมกันทั่วโลก และเปิดตัววิสัยทัศน์ใหม่ของคิวเอดี (QAD) “Adaptive Manufacturing Enterprise” เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจการผลิต สามารถรับมือและประสบความสำเร็จท่ามกลางการหยุดชะงักที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ QAD ยังได้เปิดตัวเครื่องมือวิเคราะห์องค์กรด้วย Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model Diagnostic ให้ผู้ผลิตทั่วโลกนำไปใช้ฟรี! เพื่อประเมินความสามารถขององค์กร ทั้งจุดแข็งจุดอ่อน ความท้าทาย และความสามารถในปรับตัวให้เข้ากับการหยุดชะงัก พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“การเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่คาดไม่ถึงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และพร้อมที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการอยู่รอดในโลกปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันและท้าทาย” มิสเตอร์แอนทอล ชิลตัล ซีอีโอของ QAD กล่าว “สถานการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ส่งผลกระทบไปทั่วโลก ซึ่งเน้นย้ำ ให้ธุรกิจต้องคำนึงถึงความจำเป็นที่จะต้องพร้อมเผชิญกับความท้าทาย และเมื่อใดที่ธุรกิจการผลิตมีกลยุทธ์และวิธีการ ในการปรับตัวที่ดี และสามารถเข้าถึงข้อมูล ที่ช่วยวิเคราะห์คาดการณ์ได้แบบเรียลไทม์ นั่นย่อมส่งผลถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง QAD เราเรียก บริษัทเหล่านี้ว่า Adaptive Manufacturing Enterprises

จากงานสัมมนาออนไลน์ QAD Tomorrow ที่ได้จัดขึ้นไปแล้วพร้อมกันทั่วโลก เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา มุ่งเน้นไปที่ข้อมูลสำคัญ อย่างสาเหตุที่ทำให้กระบวนการผลิตเกิดการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด รวมทั้งวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ ณ ขณะนี้ จะต้องทำอย่างไรถึงจะกู้วิกฤตในครั้งนี้ได้ด้วยการนำระบบดิจิทัล หรือ Digital Transformation มาใช้ประโยชน์  ซึ่งงานนี้ มิสเตอร์แอนทอล ชิลตัล ซีอีโอ(CEO), มิสเตอร์คาลเตอร์ ลอยน์ ซีเอ็มโอ (CMO), มิสเตอร์โทนี่ วินเทอร์ (CTO) ของ QAD และมิสเตอร์ไมเคิล เอ็กคาทร์ จาก สถาบัน Chasm Institute มาพูดคุย และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่กำลังแทรกแซงอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงวิธีที่ผู้ผลิตต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อการหยุดชะงักแบบก้าวกระโดดเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (ชมคลิปย้อนหลังได้ที่นี่ https://www.qad.com/th-TH/adaptive-manufacturing-enterprise/stream)

“เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ได้เห็นผู้เข้าร่วมงานมากมาย จาก 7 ประเทศ ในเอเชียใต้ ให้ความสนใจลงทะเบียนร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ รวมทั้งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย กว่า 100 คน เข้ารวมงาน” มิสเตอร์ยาน บิซซิโพล กรรมการผู้จัดการ QAD ภาคพื้นเอเชียใต้ กล่าว “นั่นเป็นข้อพิสูจน์ว่า ธุรกิจการผลิตในเอเชียใต้ ตระหนักถึงความจำเป็นในการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ต้องทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ไม่ว่าจะเป็นด้านภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับธุรกิจทั่วโลก ภัยธรรมชาติ รวมไปถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเราต้องการผลักดันให้ธุรกิจการผลิตและอุตสาหกรรมมีความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผมมีความยินดีที่จะแบ่งปันเรื่องราวความสามารถของโซลูชั่นใน QAD ที่จะช่วยให้ผู้ผลิตประสบความสำเร็จ ในการเป็น The Adaptive Manufacturing Enterpriseได้”

จากงานสัมมนา QAD Tomorrow ที่เปิดตัววิสัยทัศน์ Adaptive Manufacturing Enterprise โดยมิสเตอร์แอนทอล ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีอย่าง Industry 4.0 และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้ผลิตปรับตัวและตอบสนองต่อการหยุดชะงักทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของลูกค้าและกฎระเบียบต่างๆของรัฐบาล

ในงานยังมีการนำเสนอแอปพลิเคชั่นของ QAD ที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยให้ผู้ผลิตมีความคล่องตัวในการปรับตัวต่อวิกฤตที่เกิดขึ้น การนำข้อมูลมาวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การวางแผนทรัพยากรขององค์กร (ERP) การวางแผนอุปสงค์และซัพพลายเชน (DSCP) การดำเนินการด้านการค้าและการขนส่งทั่วโลก (GTTE) และระบบการจัดการคุณภาพขององค์กร (EQMS) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตกลายเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Adaptive Manufacturing Enterprise) อย่างไรก็ดีโซลูชั่นเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ขยายเวลาและปรับเปลี่ยนได้ หากองค์กรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพองค์กรโดยรวม (The Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model Diagnostic)

ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว QAD ได้เปิดตัว Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model Diagnostic ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์องค์กรให้ผู้ผลิตลองประเมินองค์กรได้ ฟรี (https://www.qad.com/th-TH/adaptive-manufacturing-enterprise/diagnostic)  เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ และวิธีการเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ที่ QAD เรียกว่า Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model ได้แก่ 1.Disjointed Enterprise, 2. Functional Enterprise, 3. Effective Enterprise และ 4. Adaptive Manufacturing Enterprise ซึ่งจะระบุคุณลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความสามารถขององค์กร เพื่อรับมือกับการหยุดชะงักอย่างทันท่วงที

สำหรับรายงานประเมิน สามารถตอบคำถามผู้ผลิตได้ในเรื่องของ:

  1. องค์กรของคุณจะต้องทำอย่างไร เพื่อเตรียมรับมือและจัดการกับการหยุดชะงักที่เกิดขึ้น?
  2. องค์กรของคุณมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เข้ากับวิกฤตได้เพียงใด?
  3. องค์กรของคุณจะก้าวสู่การเป็น Adaptive Manufacturing Enterprise ได้อย่างไร?

สามารถรับชมงานสัมมนาออนไลน์ย้อนหลัง ได้ที่เว็บไซต์ https://www.qad.com/th-TH/adaptive-manufacturing-enterprise/stream

หรือสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำแบบวิเคราะห์ Adaptive Manufacturing Enterprise Maturity Model Diagnostic ได้ฟรีที่: https://www.qad.com/th-TH/adaptive-manufacturing-enterprise/diagnostic

###

เกี่ยวกับบริษัท QAD Inc. – Enabling the Adaptive Manufacturing Enterprise

QAD Inc. เป็นผู้นำในการให้บริการซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning หรือ ERP บนระบบ Cloud สำหรับบริษัทผู้ผลิตระดับโลกผู้ผลิตทั่วโลกต้องเผชิญกับการหยุดชะงักที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภคเพื่อความอยู่รอดและการเติบโตของผู้ผลิตดังนั้นผู้ผลิตจะต้องสามารถคิดค้นและปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจได้อย่างทันท่วงที QAD เรียกบริษัทเหล่านี้ว่า “Adaptive Manufacturing Enterprises” ด้วยโซลูชั่นที่ QAD มีจะช่วยให้ลูกค้าใน 6 อุตสาหกรรมที่ QAD มีความเชี่ยวชาญอย่างอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Customer Products), อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) อุตสาหกรรมสินค้าเทคโนโลยี (High-tech) อุตสาหกรรมหนักอินดัสเทรียล (Industrial) และอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ชีวเวชศาสตร์ (Life Sciences) สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในยุคนี้ได้อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์ QAD Adaptive ERP สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรโดยรวมทั้งด้านการผลิตซัพพลายเชนการเงินการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

บริษัท QAD ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2522 และมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานตาบาบาร่าในรัฐแคลิฟอเนียร์ประเทศสหรัฐอเมริกาและมีสำนักงานทั่วโลกถึง 29 แห่งรวมทั้งสาขาในประเทศไทยซึ่งก่อตั้งมากว่า 40 ปีบริษัทผู้ผลิตกว่า 2,000 รายได้ปรับใช้โซลูชั่น QAD เพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การวางแผนอุปสงค์และซัพพลายเชน (DSCP) การดำเนินการค้าและการขนส่งทั่วโลก (GTTE) และระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) เพื่อมุ่งสู่เป็น Adaptive Manufacturing Enterprise 

สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่น QAD Adaptive ERP สามารถติดต่อทีมงาน QAD ประเทศไทยได้ที่โทร: 02 202 9369 / 02 202 9363 หรืออีเมล์: si3@qad.com 

ข้อมูลเพิ่มเติม www.qad.com/th-TH 

About naruethai

Check Also

ไมโครซอฟท์และ RISE ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากโครงการ “Hack the Future: Business Rebound Edition” โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ฟื้นฟูธุรกิจ เอาชนะวิกฤตหลังโควิด-19

กรุงเทพฯ  23 กันยายน 2563 – ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร มอบรางวัลชนะเลิศในโครงการ “Hack the Future: Business …

“ดีป้า” เดินหน้าส่งเสริม SMEs ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ยกทัพ Digital Startup รุกจังหวัดอุดรธานี คาดกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ไม่น้อยกว่า 11.6 ล้านบาท

17 กันยายน 2563, ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ยกขบวน Digital Startup ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้บริการแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคอุตสาหกรรมสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ …