โครงการ HUAWEI ICT COMPETITION THAILAND 2019

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม Huawei ICT Competition Thailand ขึ้น ภายใต้แนวคิด Connection • Glory • Future  เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วโลก พร้อมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูงในด้านไอซีทีให้มาร่วมกันผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล โดยเป็นการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาและคณะ ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมการแข่งขัน ในระดับโลก (Huawei ICT Competition 2019 Global Final) ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โครงการ Huawei ICT Competition จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2015 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมาหัวเว่ยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีไอซีที จึงได้ขยายโครงการไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก อาทิ ยุโรป ละตินอเมริกา รัสเซีย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย รวมถึงเอเชีย  โดยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจากทั่วโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับกิจกรรมประจำปี 2018 – 2019 ครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากกว่า 100,000 คน จากกว่า 1,600 สถาบันชั้นนำใน 60 ประเทศทั่วโลก 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆ กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก
  2. เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านเครือข่าย (Network) ของนักศึกษาด้านไอทีให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับ
    สิทธิ์เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Huawei Routing & Switching จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากหัวเว่ย และได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมทดสอบใบประกาศนียบัตรระดับสากลของหัวเว่ยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

รูปแบบการแข่งขัน

ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์ (Screen Test) และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รอบคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 2: รอบคัดเลือก (Local Certification)

  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำข้อสอบรอบคัดเลือกที่ออกโดย Huawei ซึ่งเป็นแบบทดสอบออนไลน์ภาษาอังกฤษ เรียกว่า “Local Certification” โดยหัวข้อในการทดสอบจะประกอบด้วยเรื่อง Routing & Switching, Network Security และ WLAN เพื่อคัดเลือกผู้มีคะแนนสูงสุด  200 คน เข้าสู่รอบ Huawei Camp Thailand Competition ต่อไป 
  • นักศึกษาที่เข้าทดสอบ Local Certification จะได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร HCIA (Huawei Certification ICT Associate) ซึ่งเป็นการรับรองความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการกำหนดค่าพื้นฐานและการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ครอบคลุมเรื่องระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน,  เทคโนโลยีระบบเครือข่าย LAN, WAN, Routing การบริหารจัดการระบบเครือข่าย    ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย การจัดการ IP Address และการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายขนาดเล็กถึงขนาดกลาง 

ขั้นตอนที่ 3: รอบการแข่งขัน Huawei Camp Thailand Competition

  • นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 200 คน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาจำนวน 3 วัน เพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรม ทดสอบแข่งขัน และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ผ่านการทดสอบ และผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เป็นทีมตัวแทนจากประเทศไทยไปร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ “Huawei Global Competition 2018-2019” ณ เมืองเซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2019

รางวัล

ผู้ชนะอันดับ 1 – 3  โล่รางวัล, สมาร์ทโฟนหัวเว่ย, บัตรกำนัล, โอกาสฝึกงานหรือเข้าร่วมงานกับหัวเว่ย, เยี่ยมชมสำนักงาน และศูนย์โอเพ่น แล็บของหัวเว่ย ประเทศไทย

ทริปเดินทางไปเซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และศึกษาดูงานด้านไอซีที และเปิดมุมมองทางวัฒนธรรม ณ สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ย   

ผู้ชนะอันดับ 4 – 10 ประกาศนียบัตร, โอกาสฝึกงานหรือเข้าร่วมงานกับหัวเว่ย, 

เยี่ยมชมสำนักงาน และศูนย์โอเพ่น แล็บของหัวเว่ย ประเทศไทย

ผู้ชนะ Growth Award เยี่ยมชมสำนักงาน และศูนย์โอเพ่น แล็บของหัวเว่ย ประเทศไทย

###

About naruethai

Check Also

โครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ‘Boost with Facebook’ สนับสนุนผู้ประกอบการจากชุมชนชายขอบทั่วไทย พร้อมเปิดตัวคู่มือพลิกสถานการณ์ ช่วย SME ฟื้นตัวร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ.2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมแบบออฟไลน์ไปแล้ว 19 ครั้งและแบบออนไลน์ 27 ครั้ง เพื่อสนับสนุนธุรกิจทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการที่มาจากกลุ่มหลากหลายและชุมชนชายขอบต่างๆ เช่น กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มผู้พิการ และชนกลุ่มน้อย เป็นต้นร้อยละ 60 …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

RMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ …