Tag Archives: huawei ict competition thailand

โครงการ HUAWEI ICT COMPETITION THAILAND 2019

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม Huawei ICT Competition Thailand ขึ้น ภายใต้แนวคิด Connection • Glory • Future  เพื่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั่วโลก พร้อมบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูงในด้านไอซีทีให้มาร่วมกันผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล โดยเป็นการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย และเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีจากทุกสาขาและคณะ ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อค้นหาตัวแทนเยาวชนไทยไปร่วมการแข่งขัน ในระดับโลก (Huawei ICT Competition 2019 Global Final) ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองเซิ่นเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

Read More »

โอกาสดีๆ สำหรับนักศึกษาทั่วประเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019 ฟรี ลุ้นเป็นตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับเวทีโลก ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอเชิญชวนนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการHuawei ICT Competition Thailand 2018-2019 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย ครั้งแรกในประเทศไทย โดยบริษัท Huawei ประเทศไทย ได้ร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด จัดทำโครงการ “Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยไปแข่งขันในระดับเวทีโลก Huawei ICT Competition 2018 Global Final ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

Read More »