Tag Archives: toshiba

เมื่อโลกไซเบอร์หลอมรวมกับโลกกายภาพแบบบูรณาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี โตชิบา มีวิสัยทัศน์ต่อโลกอนาคตนี้อย่างไร (ตอนที่1)

ดร. ชิโระไซโตะประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีโตชิบาคอร์ปอเรชั่น  ประเด็นน่าสนใจ การทำงานประสานกันระหว่างเทคโนโลยีโลกไซเบอร์ (cyber technology) และโลกกายภาพ (physical technology)โอกาสทางธุรกิจที่เกิดจากการเชื่อมโยงแบบบูรณาการของเทคโนโลยีทั้งสองโลกจุดแข็งของโตชิบาในการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง เซมิคอนดักเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

Read More »

โตชิบา คอร์ปอเรชัน ประกาศปรับโฉม สร้างภาพลักษณ์ใหม่ มุ่งมั่นยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนทั่วโลก

เปิดตัว “จิตวิญญาณแห่งโตชิบา” ค่านิยมและเป้าหมายการทำงาน โตเกียว – โตชิบา คอร์ปอเรชัน เดินหน้าประกาศพันธสัญญา เปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์โตชิบา ภายใต้แนวคิด “จิตวิญญาณแห่งโตชิบา” (The Essence of Toshiba) ซึ่งสะท้อนเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรแบบใหม่ที่เข้ามาแทนที่แนวคิดวิสัยทัศน์การบริหารองค์กร คำมั่นสัญญา และความเป็นตัวตนแบบเดิม

Read More »

โตชิบา เมมโมรี่ และ เวสเทิร์น ดิจิตอล เปิดตัวโรงงาน Fab 6 พร้อมศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยความจำ ณ เมืองยกไกชิ ประเทศญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ 25 กันยายน 2561 – บริษัท โตชิบา เมมโมรี่ คอร์ปอเรชั่น และ เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ปอเรชั่น (NASDAQ: WDC) ร่วมเฉลิมฉลองการเปิดตัว “Fab 6” โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาหน่วยความจำที่ทันสมัย ณ เมืองยกไกชิ ประเทศญี่ปุ่น

Read More »