Tag Archives: schaeffler

แชฟฟ์เลอร์ ประกาศความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พัฒนาหลักสูตรด้านระบบขนส่งรถไฟและเทคโนโลยีในไทยเป็นครั้งแรก

แชฟฟ์เลอร์ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI)  ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) เพื่อพัฒนาความรู้ด้านระบบขนส่งรถไฟและเทคโนโลยีในประเทศไทยโดยร่วมกับบริษัท  ทีเอ็นจีคอร์ปอเรชั่นและบริษัทเฮฟวี่ 34 เอ็นจิเนียริ่งจำกัดเพื่อพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้และการฝึกอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางรถไฟที่วิทยาลัยทักษะนวัตกรรม (CIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแชฟฟ์เลอร์เป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาระดับโลกสำหรับการขนส่งระหว่างเมือง

Read More »

แชฟฟ์เลอร์พร้อมสนับสนุนการศึกษาในประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

แชฟฟ์เลอร์บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลกพร้อมสนับสนุนการศึกษาในไทยจัดโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 24 เครื่องให้กับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายจังหวัดระยองรวมทั้งสนับสนุนด้านการฝึกอบรมสายอาชีพและมอบโอกาสการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการปฏิบัติงานและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม 4.0

Read More »

แชฟฟ์เลอร์ เฟ้นหาบริษัท StartUp หน้าใหม่ ร่วมคิดค้นเทคโนโลยีหุ่นยนต์

บริษัท แชฟฟ์เลอร์  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลกจัดงาน “Technology Partnering Asia Pacific 2019” ครั้งที่ 1 พร้อมเปิดตัวโครงการเพื่อสรรหาธุรกิจ StartUp  ประเภทนวัตกรรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์และการเคลื่อนที่ในเมือง (robotics and urban mobility)   โดยได้รับความสนใจจากบริษัท StartUp มากกว่า 46 ราย จาก 20 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

Read More »