ซิมโฟนี่ฯ ชวนพนักงาน “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน”

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย นายธีรรัตน์ ปัณฑรสูตร กรรมการผู้จัดการ และ มร.โลท์ ชี ควั่น, อเล็กซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมพนักงานและอาสาสมัคร จัดโครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มมากขึ้น ให้ความรู้เรื่องการแยกขยะให้ถูกประเภท และนำขยะพลาสติกไปแลกเปลี่ยนเป็นรายได้เพื่อร่วมสมทบทุนซื้อต้นกล้าปลูกในพื้นที่เขตจตุจักรในปีนี้ ซิมโฟนี่ฯ มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งบุคคลภายในองค์กร และบุคคลภายนอก โดยภายในองค์กรมีการปรับกิจกรรมภายในโดยให้พนักงานนำภาชนะที่ใช้ซ้ำได้มารับอาหารและเครื่องดื่มที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ในกิจกรรมแต่ละเดือน แทนจากเดิมที่มีการจัดใส่กล่องโฟม หรือแก้วพลาสติก เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรให้ใจสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ขยะพลาสติก อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ร่ววมสนุกตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์จากฝางข้าวอีกด้วย

จากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในองค์กร เกิดเป็นการสานต่อสู่โครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน”เพื่อให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยซิมโฟนี่ฯ ได้มอบถังขยะแบบแยกประเภทขยะ วางไว้โดยรอบบริเวณพื้นที่อาคารซันทาวเวอร์สและอาคารซันพลาซ่า รวมทั้งได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ นำโดยทีมผู้บริหาร พนักงาน และอาสาสมัครจากบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เดินรณรงค์เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการแยกขยะให้ถูกประเภท ผ่านการสแกนแผ่นป้าย QR Code และแจกถุงผ้ารักษ์โลกเป็นของที่ระลึก นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือจากศูนย์อาหารชั้น 2 ของอาคารซัน ในการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อลดการใช้ขยะพลาสติกที่ไม่จำเป็น

ซิมโฟนี่ฯ มีความมุ่งหวังว่า โครงการ “เปลี่ยนคาร์บอนให้เป็นออกซิเจน เติมเต็มลมหายใจให้ชุมชน” จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ทั้งพนักงานในบริษัทและบุคคลทั่วไปที่สนใจกิจกรรม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและสามารถแยกขยะได้ถูกประเภท เพื่อลดจำนวนขยะพลาสติกได้มากยิ่งขึ้น เมื่อสิ้นสุดโครงการ จะเก็บรวบรวมขยะพลาสติกทั้งหมด ไปเปลี่ยนเป็นรายได้เพื่อนำไปสมทบทุนซื้อต้นกล้ามาปลูกในพื้นที่เขตจตุจักร ส่งออกซิเจนคืนสู่สังคมต่อไป

ติดตามรายละเอียดและข่าวสารของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.symphony.net.th

###

About naruethai

Check Also

สภาวะการเรียนรู้ที่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทยกับ ระบบการศึกษาแบบบูรณาการทางเทคโนโลยี

ผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมและผู้ให้การสนับสนุนได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต ที่ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีในการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ของ Tencent กรุงเทพ วันที่ 28 กันยายน 2563 – จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เผยให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญทางเทคโนโลยี ที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของการศึกษาขึ้น โดยที่ Tencent ได้ก้าวเข้าสู่การสนทนาการสัมมนาผ่านเว็บไซต์นี้ …

พลังงานและความยั่งยืนจะเป็นอย่างไรในทศวรรษหน้า

โดยโดมินิคบาร์บาโตผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรมชไนเดอร์อิเล็คทริค Roof top solar installation with shenzhen downtown skyline view as background,China. การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและความยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปี …