QAD รุกตลาดซอฟต์แวร์ ERP รองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเปิดตัว QAD Advanced Technology Program

QAD Inc. สำนักงานใหญ่ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning หรือ ERP ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกของอุตสาหกรรมและการผลิตถูกแทรกแซงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมาย แต่การที่ QAD รุกตลาด ERP ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการพัฒนาโปรแกรม QAD Advanced Technology ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ผลิต ก้าวทันเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเต็มตัว

คุณโทนี่ วินเทอร์ , CTO ของ QAD เปิดเผยว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นปัจจัยแทรกแซงหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าความล้มเหลวในการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีนั้นทำให้องค์กรเสียเวลาและสร้างความกดดันมากขึ้น” อย่างไรก็ดี โปรแกรม QAD Advanced Technology จะช่วยส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ธุรกิจของลูกค้า ประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยจากความร่วมมือระหว่างลูกค้าของ QAD ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ QAD Labs ในการค้นคว้าและทดลองแก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนพัฒนาให้ตรงตามความต้องการที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจการผลิต บน QAD Enterprise Platform อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้เป้าหมายของเราคือช่วยให้ลูกค้า ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของ Disruptive Technology อย่างดีที่สุด

นอกจากนั้น คุณโทนี่ ยังได้พัฒนาโปรแกรม QAD Advanced Technology เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงานผู้ผลิต รวมถึงกระบวนการผลิตต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ผู้ผลิตควรจะต้องประเมินเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things (IoT), การเรียนรู้ของเครื่องจักร, กระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์, ที่จัดเก็บข้อมูลส่วนกลางและการวิเคราะห์ขั้นสูง และใช้โซลูชันทางธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ผลิตได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้  เพื่อความได้เปรียบทั้งในการแข่งขันและการแก้ปัญหาธุรกิจอย่างทันท่วงที 

โปรแกรม QAD Advanced Technology ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนที่สำคัญ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 QAD จะตรวจสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Insight) ที่อาจสามารถพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ระดับองค์กรได้ ในลำดับแรกนี้เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้กับธุรกิจ เพื่อนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะจุดของแต่ละธุรกิจการผลิตนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 2 QAD ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับความสามารถของเทคโนโลยี และทำงานร่วมกันเพื่อเรียนรู้สิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้ QAD สร้างพันธมิตรและระดมความคิดร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ โดยมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าเข้าถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างแท้จริง เพื่อแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจในอนาคต 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อองค์กรเข้าใจความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีใหม่และธุรกิจแล้ว จึงเป็นขั้นตอนที่ QAD จะนำกรณีนี้ไปพัฒนาใน QAD Labs ซึ่งเป็นห้องทดลองและตรวจสอบความถูกต้องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อระบุปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ ERP หรือกระบวนการทางธุรกิจอื่นๆ รวมถึงการสร้างต้นแบบโปรแกรม การทดสอบและการทดลอง ประกอบการตัดสินใจว่าจะใช้เทคโนโลยีใหม่นี้เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจได้อย่างไร เมื่อขั้นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ขั้นตอนสุดท้ายจะทำให้การผลิตเป็นผลสำเร็จ 

ขั้นตอนที่ 4 แอปและแพลตฟอร์ม ERP ที่เหมาะสม จะสามารถนำมาปรับใช้กับระบบ QAD Adaptive Application ที่มีอยู่แล้ว ดังเช่น QAD Adaptive ERP โดยไม่ต้องทำการอัพเกรดทั้งระบบ ทั้งนี้ QAD ใช้แพลตฟอร์มเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว และเกิดเป็นโซลูชัน อย่างมีประสิทธิภาพ

 “เนื่องจาก QAD เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน ERP ในอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ ในโลกของโรงงานและการผลิตทุกวันนี้ การปรับตัวเป็นสิ่งจำเป็นมากเพื่อที่จะรับมือกับการคุมคามทางเทคโนโลยีหรือ Disruptive Technology” คุณโทนี่ กล่าวเสริม “ผมเคยเห็นธุรกิจต่างๆ เริ่มต้นจากการถูกครอบงำในอุตสาหกรรมของตนเอง จนกระทั่งบริษัทต้องเผชิญหน้ากับการล้มละลายในเวลาที่นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาแทรกแซง ผู้ผลิตต่างเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงมากมาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินว่าสิ่งไหนที่ดีที่สุด ผมมีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการต่างๆ ที่ถูกพัฒนาโดย QAD ในการจัดการกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับด้านการผลิตนั้นสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ พร้อมๆไปกับแอปพลิเคชันที่เรามีอยู่สามารถปรับเปลี่ยนลให้เหมาะกับธุรกิจนั้นๆ QAD จึงเป็นทางเลือกเดียวสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการประสบความสำเร็จในยุคนี้”

QAD Adaptive ERP นำเสนอชุดโซลูชัน QAD Adaptive Applications ที่ออกแบบมาสำหรับบริษัท ผู้ผลิตทั่วโลก รายละเอียดในนี้ประกอบด้วยโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง QAD Supplier Portal, QAD Cloud EDI และ QAD Automation Solutions ซึ่งทั้งหมดนี้รวมเข้ากับ QAD Adaptive ERP ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าผู้ผลิตจะมีความต้องการที่จะจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์, e-Invoicing, EDI, การจัดการการค้า, การวางแผน supply chain, การวางแผนความต้องการ (Demand planning), การดำเนินการขนส่งหรือโซลูชันองค์กรอื่น ๆ QAD Adaptive Applications มีโซลูชันที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ผลิตโดยเฉพาะที่ตอบโจทย์ผู้ผลิตหลากหลายกลุ่มให้ได้ใช้งานอย่างง่ายดาย และยังช่วยให้ Workflow ภายในโรงงานนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกด้วย 

สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการโซลูชันระบบ QAD Adaptive ERP สามารถติดต่อทีมงาน QAD ประเทศไทยได้ที่โทร: 02-202-9369 หรืออีเมล: cbd@qad.com

ข้อมูลเพิ่มเติม www.qad.com

###

เกี่ยวกับบริษัทQAD Inc.

QAD Inc. เป็นผู้นำในการให้บริการซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning หรือ ERP บนระบบ Cloud สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก ซอฟต์แวร์ QAD Adaptive ERP สนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรโดยรวม ทั้งด้านการผลิต          ซัพพลายเชน การเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ และการวางแผนทรัพยากรในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นในภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยเฉพาะ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive), อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค บริโภค (Customer Products), อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage), อุตสาหกรรมสินค้าเทคโนโลยี (High-tech), อุตสาหกรรมหนัก (Industrial) และอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ (Life Sciences) 

ด้วยความสามารถของ QAD Adaptive แอปพลิเคชัน ประกอบไปด้วย ซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการคุณภาพ, ซอฟต์แวร์การบริหารซัพพลายเชน, ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารการขนส่งและโลจิสติกส์ และความสามารถในการทำงานร่วมกันในระหว่างองค์กร (B2B) อย่างรวดเร็ว ว่องไว และ มีประสิทธิภาพ (Rapid /Agile/ Effective)

บริษัท QAD ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2522 โดย แพม ลอปเกอร์ ในฐานะผู้ออกแบบและติดตั้งซอฟต์แวร์ ERP ที่ครบวงจร บริษัท QAD มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานตา บาบาร่า ในรัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสาขาอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก  รวมทั้งสาขาในประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งมา 30 ปี ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 100 ประเทศทั่วโลก QAD มุ่งมั่นที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ ERP เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …