Tag Archives: qad advanced technology program

QAD รุกตลาดซอฟต์แวร์ ERP รองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมเปิดตัว QAD Advanced Technology Program

QAD Inc. สำนักงานใหญ่ ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการซอฟต์แวร์ Enterprise Resource Planning หรือ ERP ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกของอุตสาหกรรมและการผลิตถูกแทรกแซงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากมาย แต่การที่ QAD รุกตลาด ERP ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการพัฒนาโปรแกรม QAD Advanced Technology ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ผลิต ก้าวทันเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเต็มตัว

Read More »