ไมโครซอฟท์มอบรางวัล Partner of The Year ประกาศผลักดันสู่ยูนิคอร์น ในงาน Microsoft Thailand Inspire 2019

มุ่งสร้างระบบนิเวศสำหรับพันธมิตรเพื่อการเติบโตระดับโลก

กรุงเทพฯ 21 พฤศจิกายน 2562 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมฉลองความสำเร็จของพันธมิตรทางธุรกิจ ในงาน Microsoft Thailand Inspire 2019 พร้อมมอบรางวัล Partner of The Year จำนวน 14 สาขามุ่งขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศสำหรับพันธมิตรที่ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ผ่านการให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก มอบโอกาสเชิงธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นพร้อมเสริมทัพโอกาสทางธุรกิจ ปั้นพันธมิตรสู่สตาร์ทอัพยูนิคอร์นระดับโลก เพื่อความสำเร็จร่วมกันระหว่างลูกค้า พันธมิตร และไมโครซอฟท์ ในยุคของคลาวด์และเอไอ 

นายธนวัฒน์สุธรรมพันธุ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับพันธมิตรทุกรายที่ได้รางวัลในปีนี้และขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจที่มีให้กับไมโครซอฟท์ตลอดมา ไมโครซอฟท์ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้สำเร็จคือความร่วมมือจากพันธมิตร ผลสำรวจจากไอดีซีพบว่า ภายในปี 2020 รายได้ของผู้ให้บริการคลาวด์ร้อยละ 70 จะมาจากการมีพันธมิตรเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อน ผมจึงต้องการสนับสนุนให้ พันธมิตรเรียนรู้ที่จะก้าวหาโซลูชั่นใหม่ๆ ไปพร้อมกัน เพื่อขยายขีดความสามารถของตนเองและยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงยิ่งกว่าเดิมในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการพลิกโฉมธุรกิจ ผมเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ไปด้วยกัน จะช่วยให้เราเติบโตและพาลูกค้าสู่ความสำเร็จได้ ซึ่งนั่นหมายถึงความสำเร็จร่วมกันของทุกฝ่าย”

นายสมศักดิ์ มุกดาวรรณกร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจองค์กรขนาดกลางขนาดย่อมและบริหารพันธมิตร กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ประสบความสำเร็จในการสนับสนุนธุรกิจไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก ผ่านการผลักดันโซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นโดยพันธมิตรบนช่องทางมาร์เก็ตเพลสของไมโครซอฟท์ ที่มีสมาชิกพันธมิตรจำนวนกว่า 20,000 รายทั่วโลก ซึ่งนอกจากจะเป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจแล้วพันธมิตรยังสามารถนำข้อมูลในมาร์เก็ตเพลสมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน IP co-sell ซึ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดความเชี่ยวชาญของพันธมิตรที่พัฒนานวตกรรมอยู่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์ โดยไมโครซอฟท์จะเข้ามาช่วยเรื่องการทำตลาดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก ทั้งยังนำโซลูชั่นจากต่างประเทศเข้ามาแชร์เพื่อให้พันธมิตรสามารถต่อยอดนำมาปรับใช้ในตลาดประเทศไทย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น พร้อมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศ ด้วยการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้พันธมิตรสตาร์ทอัพไทยก้าวสู่ระดับยูนิคอร์นได้สำเร็จ”

ชูความสำเร็จของพันธมิตรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด 

สำหรับในปี 2562 นี้ เป็นปีแรกที่ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย มอบรางวัล Partner of The Year 2019 จำนวนมากที่สุดถึง 14 สาขา โดยรางวัลที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพันธมิตรที่สามารถนำนวัตกรรมและโซลูชันของไมโครซอฟท์มาปรับใช้เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด นอกจากนี้ เกณฑ์การตัดสินยังประกอบกันในอีกหลายด้าน อาทิ จำนวนลูกค้ารายใหม่ๆ ยอดจำหน่ายสินค้า การนำโซลูชั่นต่างๆ ไปใช้งานได้จริงของลูกค้า ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของไมโครซอฟท์ การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและโซลูชั่นไปสู่คลาวด์ การผสมผสานเทคโนโลยีคลาวด์ในการให้บริการลูกค้า การให้บริการคลาวด์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้าที่อยู่ในเกณฑ์สูงและมีความต่อเนื่อง และจากความคิดเห็นของพนักงานของไมโครซอฟท์  เป็นต้น

บริษัทที่ได้รับรางวัล Partner of The Year 2019 ในทั้ง 14 สาขา ได้แก่ 

ลำดับ สาขารางวัล ผู้ชนะรางวัล
1 Modern Workplace Partner of the Year 2019 บริษัท เอ็มเวิร์จ จำกัด ในเครือของกลุ่มบริษัท G-ABLE
2 Applications & Infrastructure Partner of the Year 2019 บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
3 Data & AI Partner of the Year 2019 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
4 Business Applications Partner of the Year 2019 บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด  
5 Solutions Innovation – Partner of the Year 2019 – Modern Workplace บริษัท ฟรอนทิส จำกัด  บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
6 Solutions Innovation – Partner of the Year 2019 – Applications & Infrastructure บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
7 Solutions Innovation – Partner of the Year 2019 – Data & AI บริษัท ฟรอนทิส จำกัด  บริษัท เซอร์ทิส จำกัด
8 Solutions Innovation – Partner of the Year 2019 – Business Applications บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด
9 ISV Partner of the Year 2019 บริษัท เจดีเอ ซอฟต์แวร์ เอเชีย จำกัด บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด  บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จำกัด
10 Microsoft Distribution Partner of the Year 2019 บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
11 Microsoft Licensing Solution Partner of the Year 2019 บริษัท เอ็มเอฟอีซี จำกัด (มหาชน)
12 Microsoft Cloud Solution Partner (CSP) of the Year 2019 บริษัทวีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
13 Microsoft Best SMB Reseller Partner of the Year 2019 บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด  
14 Surface Partner of the Year 2019 บริษัท ไซเฟอร์เมด จำกัด  

การขยายโอกาสเพื่อพันธมิตร

หลังจากการริเริ่มโครงการร่วมพัฒนาและจำหน่าย (IP co-sell) ของไมโครซอฟท์เมื่อ 24 เดือนที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ยังได้ประกาศถึงการลงทุนเพิ่มเติม เพื่อต่อยอดโอกาสดังกล่าวให้กว้างขึ้น ได้แก่

  • การเปิดให้ใช้งาน Microsoft Security เพื่อเปิดโอกาสให้พันธมิตรสามารถวางแผนการตลาดตามความเชี่ยวชาญของตัวเอง และนำเสนอการเข้าถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจและผลกำไร
  • มอบบริการอันเชี่ยวชาญ 5 ด้านที่ล้ำสมัยได้แก่ Windows Server และ SQL Server Migration สำหรับ Microsoft Azure, Linux และ Open Source Databases Migration สำหรับ Microsoft Azure, Data Warehouse Migration สำหรับ Microsoft Azure, Modernization of Web Applications ใน Microsoft Azure, และ Kubernetes บน Microsoft Azure
  • การพัฒนาครั้งใหม่ในมาร์เก็ตเพลส ได้แก่ การปรับโมเดลราคาใหม่ รางวัลใหม่ และการทำตลาดรูปแบบใหม่ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับบริษัทอยู่ในมาร์เก็ตเพลสของไมโครซอฟท์ โดยโมเดลการตั้งราคาใหม่ยังประกอบด้วยระบบการวางบิล SaaS แบบรายเดือนและรายปี ทางเลือกการวางบิลที่ยืดหยุ่นและปรับตามการใช้งาน (custom-metered) สัญญามาตรฐาน และการทดลองใช้ระบบ SaaS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่อาจเป็นช่องทางเปลี่ยนให้เป็นการชำระเงินในภายหลัง  

ไมโครซอฟท์เชื่อมั่นในความสามารถของพันธมิตรไทย และคาดว่าการลงทุนเหล่านี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับโปรแกรมและเทคโนโลยีต่างๆ ของเรา ซึ่งจะช่วยให้พันธมิตรสามารถพัฒนาธุรกิจของพวกเขาให้เติบโต ผลักดันความสำเร็จของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นการต่อยอดความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะของพวกเขาอีกด้วย

###

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT” @Microsoft) ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการที่มุ่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ในโลกยุคโมบายและคลาวด์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกให้บรรลุผลสำเร็จทีดียิ่งกว่า

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์   ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนโลยี  เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร  ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  มีความสะดวกทันสมัย  และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย   

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (http://news.microsoft.com/th-th/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …