W.Media สิงคโปร์ ผนึกกำลัง OPEN-TEC และกว่า 17 องค์กรพันธมิตรอาเซียน เตรียมจัดประชุมใหญ่ THCDC 2019 ตั้งเป้าดึงโอกาสและองค์ความรู้เข้าประเทศ เสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานไอทีไทยแกร่ง

หลังจากมีการลงนามความตกลงร่วมมือระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง OPEN-TEC เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสัญชาติไทย กับ W.Media เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสัญชาติสิงคโปร์ไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าด้วยเรื่องการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ หรือ Cross Country Tech Knowledge Base ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันภายใต้ Technology Ecosystem ระหว่างสมาชิกทั้ง 2 แพลตฟอร์มในประเทศแถบอาเซียน มาถึงวันนี้ขอบข่ายความร่วมมือทั้ง 4 ข้อ ที่ได้ตกลงร่วมกันประกอบด้วย 1. Cross-Border Activities 2. Cross-Ecosystem 3. Cross-Platform 4. Cross-Media ได้ถูกนำมาปฎิบัติอย่างต่อเนื่องและสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่มากขึ้นผ่านการประชุมใหญ่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ภายใต้ชื่อ Thailand Cloud & Datacenter Convention 2019 (THCDC 2019)

การผนึกกำลังกันในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทย ซึ่งถือเป็น 1 ในกลุ่ม Emerging Market (ประเทศตลาดเกิดใหม่) ที่ได้รับการคาดหมายในฐานะประเทศที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของอาเซียน โดยองค์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และเทรนด์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรกว่า 17 องค์กร ทั้งในประเทศไทยและประเทศแถบอาเซียน จะถูกนำมารวมไว้ในงานการประชุม THCDC 2019 เพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และกำลังคนที่สอดรับกับแนวโน้นเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยวันนี้นายวินเซนต์ลิว ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทดับบลิวมีเดียจำกัด จากประเทศสิงคโปร์ (ที่สี่จากซ้าย) ได้มีการแถลงข่าวและเปิดเผยวิสัยทัศน์กับสื่อมวลชนว่า ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแง่การเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำ (low latency connectivity) ความจุของหน่วยเก็บข้อมูล (storage capacity) และความสามารถในการประมวลผล (computing power) ของแอปพลิเคชั่นที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักขององค์กรบนคลาวด์ (mission critical cloud-based applications)  ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อองค์กรสัญชาติไทยและบริษัทข้ามชาติ อาทิ ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการสื่อสาร แพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ OTT (Over-the-top ) ผู้ให้บริการคลาวด์  ธุรกิจเกมส์ ธนาคาร และการเงิน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ต้องหันมาลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น 

จากผลการสำรวจของ Frost & Sullivan จะเห็นได้ว่าอัตราการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์ด้วยกันเองในระดับโลกตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2021 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นปีละ 28%  ถือเป็นตัวเลขที่สูงกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์กับผู้ใช้งาน ซึ่งคาดว่าจะเติบโตที่ 24% โดยเทรนด์นี้เกิดจาก Content Delivery Network (CDNs) และความต้องการที่จะกระจายข้อมูลคงที่ (static content) จำนวนมหาศาล เช่น รูปภาพและวีดีโอ ไปยังผู้ใช้งานมากขึ้น ทั้งนี้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 16.1%  ในช่วงห้าปีข้างหน้า โดยคาดว่าตลาดเกิดใหม่อย่างประเทศอินโดนีเซียและไทย จะเป็นกุญแจสำคัญที่ขับเคลื่อนอัตราการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน 

การเติบโตดังกล่าวเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันกับการผลักดันนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ‘ประเทศไทย 4.0’ ในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และอื่น ๆ แนวทางการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล (digital transformation) ขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยล้วนมุ่งไปที่การรับมือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นจากผู้คนทั่วโลก ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่แข็งแกร่งและคล่องตัว เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การคิดกลยุทธ์อันล้ำสมัย รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และการเชื่อมต่อข้อมูล

“W.Media คือ บริษัทเอเจนซี่ด้านการตลาดระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ เราเป็นผู้ริเริ่มจัดงานประชุมคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ (CDC) ในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศเกาหลีใต้ และเล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างเข้มข้นในตลาดสำคัญหลายแห่ง เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย W.Media ประสบความสำเร็จได้จากความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นในวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เราจึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นของตลาดในธุรกิจระดับโลก รวมถึงสร้างความมั่นใจในบริษัทผู้นำด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานในทุกประเทศที่เราจัดงานประชุม” กล่าวโดยนายวินเซนต์ ลิว

ด้านนางวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) (ที่สามจากซ้าย) ในฐานะองค์กรที่ดูแลและขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของแพลตฟอร์ม OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือ Tech Knowledge Sharing Platform กล่าวเสริม “ Thailand Cloud & Datacenter Convention 2019 ตอกย้ำให้เห็นถึงความต่อเนื่องของความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยงาน โดยเรา OPEN-TEC เอง รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการนำเข้าองค์ความรู้และได้มีโอกาสต้อนรับ เครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค ที่จะเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจรวมถึงบุคคลากรด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย  โดยจะเห็นว่าปัจจุบันในแต่ละประเทศต่างมองหาความร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันใหม่ๆ และสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจตลอดจนความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง ดิฉันเชื่อว่าการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ร่วมกันในระดับนานาชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรให้กับธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของเรา”

งานประชุมคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย (THCDC) จะเป็นงานประชุมครั้งแรกที่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ค้ารายใด (vendor-neutral convention) สำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบธุรกิจคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสมากกว่า 700 ท่าน รวมถึงผู้นำในวงการธุรกิจและนักลงทุนมากกว่า 30% จากทั่วภูมิภาคมาร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่ง THCDC จะช่วยกระตุ้นให้เกิดข้อตกลงทางธุรกิจจากการชี้ให้เห็นช่องทางและโอกาสต่าง ๆ ในประเทศไทยมากขึ้น และยังเป็นการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจด้วยการรวบรวมผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทโทรคมนาคมชั้นนำ ผู้ให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ และสภาหอการค้า ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกันในงานเดียว รวมถึงจะมีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Act) ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายฉบับล่าสุดที่ตอกย้ำความพยายามในการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลแถบประเทศอาเซียน โดยในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามที่มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ทำให้องค์กรที่ประกอบธุรกิจคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ระดับประเทศและนานาชาติจำนวนมากต้องปรับตัวรับกับข้อกฎหมาย

###

เกี่ยวกับ W.Media (สิงคโปร์)

W.Media องค์กรสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชั้นนำจากสิงคโปร์ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ให้กับองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ โดยการมอบประสบการณ์เฉพาะด้านและการมีส่วนร่วมกับผู้เล่นในตลาด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา W.Media  ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทรนด์เทคโนโลยีรวมถึงคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม https://w.media

เกี่ยวกับ OPEN-TEC

OPEN-TEC คือ ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม โดยถูกออกแบบให้เป็นเสมือน Corporate Innovation Lab เคลื่อนที่ ซึ่งจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้หลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ 3 มิติหลัก ได้แก่ 1. ด้านการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ Learning Society 2. ด้านการยกระดับดิจิตอลให้กับองค์กร Digitalization 3. ด้านการสร้างคุณค่าร่วมสู่การพัฒนาในวงกว้างเพื่อความยั่งยืนของชุมชน (Create Shared Value towards Sustainable Community) 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.open-tec.com

เกี่ยวกับทีซีซีเทคโนโลยีกรุ๊ป

กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร ที่ประกอบไปด้วยบริษัทในเครือได้แก่ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) บริษัท ลีพ โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด และบริษัท ชินทรัพย์ จำกัด โดยเป็นกลุ่มบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับสถานะพันธมิตรด้านโซลูชันจากเอสเอพีใน 3 ด้าน ได้แก่ SAP Hosting/SAP Cloud/ SAP Hana Certified Partner ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัดยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกอีกหลายแห่ง เช่น ไมโครซอฟท์ ไอบีเอ็ม เดลล์ และซิสโก้ อนึ่ง เพื่อสร้างความไว้วางใจในบุคลากร ลูกค้า และพันธมิตร กลุ่มบริษัทจึงตั้งเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ลูกค้าในระดับภูมิภาค สร้างความแตกต่างด้วยมูลค่าสูงสุดในการให้บริการ (Best Valued Solutions) ผ่านการสร้างนวัตกรรม (Innovation) โครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย (Secured Facilities) ตามมาตรฐาน ISO27001 ทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ (Experienced Professionals)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com

About naruethai

Check Also

หัวเว่ยเปิดตัวโครงการประกาศนียบัตรด้านไอซีที ระดับเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2020 เร่งพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านบุคลากรไอซีที

บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่เดินหน้าพันธกิจจัดฝึกอบรมไอซีทีต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพฯ/ 23 กันยายน 2563 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ผู้จัดหาเทคโนโลยีไอซีทีชั้นนำของโลกเดินหน้าเปิดตัวโครงการประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ระดับเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2020 …

ไมโครซอฟท์และ RISE ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากโครงการ “Hack the Future: Business Rebound Edition” โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ฟื้นฟูธุรกิจ เอาชนะวิกฤตหลังโควิด-19

กรุงเทพฯ  23 กันยายน 2563 – ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร มอบรางวัลชนะเลิศในโครงการ “Hack the Future: Business …