W.Media สิงคโปร์ ผนึกกำลัง OPEN-TEC และกว่า 17 องค์กรพันธมิตรอาเซียน เตรียมจัดประชุมใหญ่ THCDC 2019 ตั้งเป้าดึงโอกาสและองค์ความรู้เข้าประเทศ เสริมศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานไอทีไทยแกร่ง

หลังจากมีการลงนามความตกลงร่วมมือระดับภูมิภาค ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง OPEN-TEC เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสัญชาติไทย กับ W.Media เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสัญชาติสิงคโปร์ไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าด้วยเรื่องการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ หรือ Cross Country Tech Knowledge Base ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันภายใต้ Technology Ecosystem ระหว่างสมาชิกทั้ง 2 แพลตฟอร์มในประเทศแถบอาเซียน มาถึงวันนี้ขอบข่ายความร่วมมือทั้ง 4 ข้อ ที่ได้ตกลงร่วมกันประกอบด้วย 1. Cross-Border Activities 2. Cross-Ecosystem 3. Cross-Platform 4. Cross-Media ได้ถูกนำมาปฎิบัติอย่างต่อเนื่องและสะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่มากขึ้นผ่านการประชุมใหญ่ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท ภายใต้ชื่อ Thailand Cloud & Datacenter Convention 2019 (THCDC 2019)

การผนึกกำลังกันในครั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทย ซึ่งถือเป็น 1 ในกลุ่ม Emerging Market (ประเทศตลาดเกิดใหม่) ที่ได้รับการคาดหมายในฐานะประเทศที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนการเติบโตของอาเซียน โดยองค์ความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และเทรนด์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรกว่า 17 องค์กร ทั้งในประเทศไทยและประเทศแถบอาเซียน จะถูกนำมารวมไว้ในงานการประชุม THCDC 2019 เพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และกำลังคนที่สอดรับกับแนวโน้นเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยวันนี้นายวินเซนต์ลิว ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทดับบลิวมีเดียจำกัด จากประเทศสิงคโปร์ (ที่สี่จากซ้าย) ได้มีการแถลงข่าวและเปิดเผยวิสัยทัศน์กับสื่อมวลชนว่า ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในแง่การเชื่อมต่อที่มีความหน่วงต่ำ (low latency connectivity) ความจุของหน่วยเก็บข้อมูล (storage capacity) และความสามารถในการประมวลผล (computing power) ของแอปพลิเคชั่นที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจหลักขององค์กรบนคลาวด์ (mission critical cloud-based applications)  ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อองค์กรสัญชาติไทยและบริษัทข้ามชาติ อาทิ ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการสื่อสาร แพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือ OTT (Over-the-top ) ผู้ให้บริการคลาวด์  ธุรกิจเกมส์ ธนาคาร และการเงิน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ต้องหันมาลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น 

จากผลการสำรวจของ Frost & Sullivan จะเห็นได้ว่าอัตราการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์ด้วยกันเองในระดับโลกตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2021 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นปีละ 28%  ถือเป็นตัวเลขที่สูงกว่าอัตราการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์กับผู้ใช้งาน ซึ่งคาดว่าจะเติบโตที่ 24% โดยเทรนด์นี้เกิดจาก Content Delivery Network (CDNs) และความต้องการที่จะกระจายข้อมูลคงที่ (static content) จำนวนมหาศาล เช่น รูปภาพและวีดีโอ ไปยังผู้ใช้งานมากขึ้น ทั้งนี้อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 16.1%  ในช่วงห้าปีข้างหน้า โดยคาดว่าตลาดเกิดใหม่อย่างประเทศอินโดนีเซียและไทย จะเป็นกุญแจสำคัญที่ขับเคลื่อนอัตราการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน 

การเติบโตดังกล่าวเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันกับการผลักดันนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ ‘ประเทศไทย 4.0’ ในวงการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และอื่น ๆ แนวทางการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล (digital transformation) ขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยล้วนมุ่งไปที่การรับมือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นจากผู้คนทั่วโลก ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่แข็งแกร่งและคล่องตัว เพื่อส่งเสริมการทำงานแบบดิจิทัล ซึ่งจะนำไปสู่การคิดกลยุทธ์อันล้ำสมัย รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคลาวด์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และการเชื่อมต่อข้อมูล

“W.Media คือ บริษัทเอเจนซี่ด้านการตลาดระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ เราเป็นผู้ริเริ่มจัดงานประชุมคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ (CDC) ในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศเกาหลีใต้ และเล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างเข้มข้นในตลาดสำคัญหลายแห่ง เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศไทย W.Media ประสบความสำเร็จได้จากความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นในวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เราจึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นของตลาดในธุรกิจระดับโลก รวมถึงสร้างความมั่นใจในบริษัทผู้นำด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานในทุกประเทศที่เราจัดงานประชุม” กล่าวโดยนายวินเซนต์ ลิว

ด้านนางวลีพร สายะสิต ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) (ที่สามจากซ้าย) ในฐานะองค์กรที่ดูแลและขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของแพลตฟอร์ม OPEN-TEC ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือ Tech Knowledge Sharing Platform กล่าวเสริม “ Thailand Cloud & Datacenter Convention 2019 ตอกย้ำให้เห็นถึงความต่อเนื่องของความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยงาน โดยเรา OPEN-TEC เอง รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการนำเข้าองค์ความรู้และได้มีโอกาสต้อนรับ เครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาค ที่จะเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจรวมถึงบุคคลากรด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย  โดยจะเห็นว่าปัจจุบันในแต่ละประเทศต่างมองหาความร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการทำงานร่วมกันใหม่ๆ และสร้างผลกระทบเชิงบวกที่เพิ่มขึ้นให้กับธุรกิจตลอดจนความยั่งยืนของสังคมรอบข้าง ดิฉันเชื่อว่าการแบ่งปันความรู้และการเรียนรู้ร่วมกันในระดับนานาชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบครบวงจรให้กับธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนของเรา”

งานประชุมคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์แห่งประเทศไทย (THCDC) จะเป็นงานประชุมครั้งแรกที่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้ค้ารายใด (vendor-neutral convention) สำหรับผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบธุรกิจคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย โดยมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสมากกว่า 700 ท่าน รวมถึงผู้นำในวงการธุรกิจและนักลงทุนมากกว่า 30% จากทั่วภูมิภาคมาร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่ง THCDC จะช่วยกระตุ้นให้เกิดข้อตกลงทางธุรกิจจากการชี้ให้เห็นช่องทางและโอกาสต่าง ๆ ในประเทศไทยมากขึ้น และยังเป็นการสร้างระบบนิเวศของธุรกิจด้วยการรวบรวมผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทโทรคมนาคมชั้นนำ ผู้ให้บริการคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ และสภาหอการค้า ฯลฯ เข้าไว้ด้วยกันในงานเดียว รวมถึงจะมีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Act) ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายฉบับล่าสุดที่ตอกย้ำความพยายามในการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลแถบประเทศอาเซียน โดยในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามที่มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว ทำให้องค์กรที่ประกอบธุรกิจคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ระดับประเทศและนานาชาติจำนวนมากต้องปรับตัวรับกับข้อกฎหมาย

###

เกี่ยวกับ W.Media (สิงคโปร์)

W.Media องค์กรสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชั้นนำจากสิงคโปร์ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ให้กับองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ โดยการมอบประสบการณ์เฉพาะด้านและการมีส่วนร่วมกับผู้เล่นในตลาด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา W.Media  ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทรนด์เทคโนโลยีรวมถึงคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม https://w.media

เกี่ยวกับ OPEN-TEC

OPEN-TEC คือ ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม โดยถูกออกแบบให้เป็นเสมือน Corporate Innovation Lab เคลื่อนที่ ซึ่งจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้หลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ 3 มิติหลัก ได้แก่ 1. ด้านการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ Learning Society 2. ด้านการยกระดับดิจิตอลให้กับองค์กร Digitalization 3. ด้านการสร้างคุณค่าร่วมสู่การพัฒนาในวงกว้างเพื่อความยั่งยืนของชุมชน (Create Shared Value towards Sustainable Community) 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.open-tec.com

เกี่ยวกับทีซีซีเทคโนโลยีกรุ๊ป

กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร ที่ประกอบไปด้วยบริษัทในเครือได้แก่ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) บริษัท ลีพ โซลูชั่นส์ เอเชีย จำกัด และบริษัท ชินทรัพย์ จำกัด โดยเป็นกลุ่มบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับสถานะพันธมิตรด้านโซลูชันจากเอสเอพีใน 3 ด้าน ได้แก่ SAP Hosting/SAP Cloud/ SAP Hana Certified Partner ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัดยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลกอีกหลายแห่ง เช่น ไมโครซอฟท์ ไอบีเอ็ม เดลล์ และซิสโก้ อนึ่ง เพื่อสร้างความไว้วางใจในบุคลากร ลูกค้า และพันธมิตร กลุ่มบริษัทจึงตั้งเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ลูกค้าในระดับภูมิภาค สร้างความแตกต่างด้วยมูลค่าสูงสุดในการให้บริการ (Best Valued Solutions) ผ่านการสร้างนวัตกรรม (Innovation) โครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัย (Secured Facilities) ตามมาตรฐาน ISO27001 ทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ (Experienced Professionals)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com

About naruethai

Check Also

CEBIT ASEAN Thailand 2020 จัดใหญ่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ครบวงจร เพื่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลไทย

CEBIT ASEAN Thailand Virtual Edition จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายนปีนี้ และการจัดงานในสถานที่จริงจะเลื่อนออกไปเป็นเดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2564 กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – บริษัทอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นแมเนจเมนท์จำกัดร่วมมือกับ Deutsche …

ETDA โชว์ผลงานเด่น ปี 63 พร้อมเผยก้าวต่อไป ตั้งเป้าภายในปี 65 พาคนไทย Go Digital with ETDA ครอบคลุมบริการดิจิทัลที่สำคัญ ทุกคนเชื่อมั่นและเข้าถึงได้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน “Go Digital with ETDA” โชว์ผลงานเด่นปี 63 และนโยบายก้าวต่อไปในอนาคต กับภารกิจสำคัญที่จะพาคนไทยโกดิจิทัลไปกับเอ็ตด้า ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาบริการพื้นฐานด้านดิจิทัล (Common …