“ดีป้า” ยกทัพนำไทยโต้คลื่นดิจิทัลเตรียมจัดใหญ่ “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” 
มหกรรมที่ “รวมพลคนดิจิทัล” ไว้บิ๊กที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชูธีมหลัก ASEAN Connectivity รับเจ้าภาพประชุมผู้นำอาเซียน

กรุงเทพฯ 4 กันยายน 2562 – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) แถลงความพร้อมการจัดงาน “DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ โดยปีนี้เตรียมสร้างปรากฏการณ์ “รวมพลคนดิจิทัล” อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด ASEAN CONNNECTIVITY สอดรับไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน (34th-35th ASEAN SUMMIT) ชูไฮไลท์ 3 โซนเด่น Digital Economy, Digital Society และ Creativity มุ่งสร้างประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเชื่อมโยงประชาชนไทยให้ใกล้ชิดเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ EH98-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

นายพุทธิพงษ์ปุณณกันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า “ดิจิทัล” คือ สิ่งที่สอดแทรกอยู่ทุกกิจกรรมในการดำรงชีวิตแต่ละวัน ไม่เพียงแต่โทรศัพท์มือถือเท่านั้น แต่การทำงาน ทำธุรกิจ หรือ แม้แต่การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทางการติดต่อสื่อสาร การหาความรู้ การทำธุรกิจ และ การแพทย์ เป็นต้น ถึงแม้เราจะตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ก็ต้องยอมรับด้วยว่าประชาชนคนไทยทุกคนไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ยกตัวอย่างประชาชนบางกลุ่มสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างดีแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานให้เกิดประโยชน์ ในบางกลุ่มยังห่างไกลมากจนปิดโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ รวมถึงยังมีอีกหลายกลุ่มคนที่ยังไม่สามารถปรับตัวในยุคดิจิทัลได้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่จะผลักดันให้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้าถึงประชาชนทุกระดับชั้น และทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยการจัดงาน DIGITAL THAILAND BIGBANG เป็นสะพานเชื่อมที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายยิ่งขึ้น เปิดทางเลือกใหม่ ๆ ในการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริง และยั่งยืน ควบคู่กับการแสดงให้ต่างประเทศได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มีความเชื่อมั่น และนำไปสู่การลงทุนในประเทศในที่สุด 

กระทรวงฯมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนั้นกลายเป็นทักษะพื้นฐานของประชาชนในประเทศซึ่งไม่ใช้เพียงเป็นแค่ในระดับผู้ใช้งานเป็นเท่านั้นแต่จะสามารถเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมสัญชาติไทยได้เป็นของตัวเองมีบริการดิจิทัลพัฒนาโดยคนไทยเพื่อคนไทยและคนทั่วโลกแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นต้องใช้เวลาซึ่ง DIGITAL THAILAND BIGBANG เหมือนเป็นทางลัดที่ไม่ต้องไปเสียเวลาไปค้นหาประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแต่ได้รวบรวมมาแสดงให้เห็นกับตาสัมผัสได้กับมือเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สร้างประสบการณ์โดยตรงได้โดยไม่ต้องรอโอกาส นายพุทธิพงษ์ กล่าวเสริม

ด้าน ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้า กล่าวว่า จากความสำเร็จในการจัดงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG เมื่อสองปีที่ผ่านมา ได้สร้างความตื่นตัวให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงพันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ และถือเป็นมหกรรมดิจิทัลระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา 

โดยในปีนี้ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียนจึงได้จัดภายใต้แนวคิด “ASEAN CONNECTIVITY” เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของการรวมพลคนดิจิทัลทั้งในไทยและระดับนานาชาติ เกิดเป็นปรากฎการณ์ของการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยิ่งใหญ่ บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น ASEAN DIGITAL HUB โดยภายในงานจะมีการรวมตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล กว่า 300 บูธ เน้นการนำเสนอรูปแบบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล และในงานได้แบ่งพื้นที่เป็น 3 โซนหลัก ได้แก่

 • โซนที่ 1: DIGITAL ECONOMY

การพัฒนาเมืองสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นำเสนอเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวกำหนด Trend ของโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยี AI, Internet of Things (IoT), และ Big Data ผ่านผู้ประกอบการที่มาร่วมจัดแสดง รวมถึงเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน ASEAN Smart Cities Network: ASCN จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และพลาดไม่ได้กับ Showcase เทคโนโลยียานยนต์อนาคต หรือ FUTURE MOBILITY ที่จะให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสกับรูปแบบการเดินทางในอนาคตก่อนใคร

 • โซนที่ 2: DIGITAL SOCIETY

พื้นที่แสดงถึงความสำคัญเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลที่จะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน การเตรียมบุคลากรดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต พร้อมสัมผัสกับการนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์เชิงสังคมในด้านต่าง ๆ 

 • โซนที่ 3: CREATIVITY

พื้นที่ที่รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์จากหลากหลาย Startup นักพัฒนาเกม และ เทคโนโลยีต่าง ๆ และนำเสนอในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ให้ไร้ขีดจำกัด ตื่นตากับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์หลากหลายมิติ 

ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ (Prime Minister’s Digital Award) จากนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เพื่อประกาศถึงความสำเร็จที่โดดเด่นของผลงานนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในระดับเยาวชน ชุมชนดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล Digital Startup และองค์กรดิจิทัล อีกทั้งดีป้าได้ดึงพันธมิตรมาร่วมจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ด้านดิจิทัลยิ่งขึ้น ได้แก่ 

 • The Next Web (TNW) ผู้จัด Tech conference ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปจากเนเธอร์แลนด์ ที่มา
  คัดสรร Speakers จากทุกศาสตร์แห่งดิจิทัล จากทั่วทุกมุมโลก เพื่อมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่บนเวที Big Bang International Conference ให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
 • RGB72 กับการจัดสัมมนา “Creative Talk” ภายในงาน โดยเน้นการแบ่งปันความรู้ ความคิดสร้างสรรค์จากคนในธุรกิจต่าง ๆ ซึ่ง Creative Talk เป็นเวทีสัมมนาที่ได้รับความสนใจและถือเป็นmust-attend event งานหนึ่ง ในกลุ่ม startups และคนรุ่นใหม่   
 • บริษัทการีนาออนไลน์ (ประเทศไทย) และ บริษัทอินโฟเฟดจำกัด ที่มาร่วมจัดการแข่งขัน
  E-Sports เกม Mobile MOBA ยอดฮิตอย่าง ROV มาแข่งขันภายในงาน 
 • Web Summit งานมหกรรม Startup จากโปรตุเกส สุดอลังการที่ Startup ทั่วโลกไฝ่ฝันว่าจะได้ไปเยือนสักครั้ง ได้ยกทัพมาร่วมจัดงาน Startup ASEAN Pitching : Runway to Web Summit Thailand ครั้งแรกในประเทศไทย  
 • Messe Frankfurt ผู้นำด้านการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าระดับโลกจากเยอรมันนี ยกทัพมาร่วมจัด Smart City Solution Week 2019 ครั้งแรกในไทย เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ครบวงจรที่สุดตั้งแต่โซลูชั่นด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ อาคารอัจฉริยะ พลังงานอัจฉริยะ และนวัตกรรมดิจิทัล

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รวบรวมวิทยากรชั้นนำผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในหลากหลายแขนงทั้งในไทยและต่างประเทศ มาร่วมเป็น Speaker อาทิ Ray Chan ผู้ก่อตั้ง 9GAG.com | Mark Adams Senior Vice President and Head of Innovation จาก VICE Media | Ben Hammersley นักพูดและนักเขียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลจาก Wired UK และ BBC | Mich Goh Head of Public Policy Airbnb | Inés Caldeira Managing Director L’Oréal ประเทศไทย | Roland Folger ประธานบริหารเมอร์เซเดสเบนซ์ (ประเทศไทย) | คุณนริสาลิมปนาทรผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากZilingo |
คุณเหว่งภูศณัฎฐ์การุณวงศ์วัฒน์จากเพจ Little Monster Family และเทพลีลา และอีกกว่า 100 คน สับเปลี่ยนมาแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ตลอดการจัดงานทั้ง 4 วัน รวมถึงกิจกรรมเสวนากลุ่มน้อยใหญ่หลากเซสชั่น และยังมีกิจกรรมเสริมทักษะด้านดิจิทัล ผ่านเกมหมูป่า เกมโค้ดดิ้งสัญชาติไทย, กิจกรรมHACKATHON, การแข่งขันหุ่นยนต์ (Robot Fighting) และ อีกมากมาย

งาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019 เป็นมหกรรมดิจิทัลที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลจากทั่วโลกมาแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่หลากหลายรูปแบบพร้อมให้ความรู้สร้างความเข้าใจและเกิดการนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้จริงและนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยื่นตามหัวใจหลักที่ยึดมาตลอด 3 ปีคือโลกเปิดเราปรับประเทศเปลี่ยน ผอ.ดีป้า กล่าวเสริม

ทั้งนี้ในการแถลงข่าวได้มีการเสวนาเรื่อง “Why Digital Thailand Big Bang” โดยมี นายวริทธิ์นันท์ไตรรัตโนภาส Senior Manager บริษัทการีนาออนไลน์ (ประเทศไทย), นายสิทธิพงศ์ศิริมาศเกษม CEO และ Founder บริษัท RGB72 และนายพงษ์ปิติผาสุขยืด Founder และ Content Creator Ad Addict มาร่วมพูดคุยถึงแนวคิดและทิศทางเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศไทย และ การร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงานครั้งนี้

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2019 สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตลอด 4 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ EH98-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ผู้ที่ต้องการร่วมฟังบรรยายจากวิทยากรสามารถสำรองที่นั่ง และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bb2019.digitalthailandbigbang.com หรือ Scan QR Code

###

About naruethai

Check Also

หัวเว่ยเปิดตัวโครงการประกาศนียบัตรด้านไอซีที ระดับเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2020 เร่งพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านบุคลากรไอซีที

บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่เดินหน้าพันธกิจจัดฝึกอบรมไอซีทีต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพฯ/ 23 กันยายน 2563 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ผู้จัดหาเทคโนโลยีไอซีทีชั้นนำของโลกเดินหน้าเปิดตัวโครงการประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ระดับเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2020 …

ไมโครซอฟท์และ RISE ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากโครงการ “Hack the Future: Business Rebound Edition” โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ฟื้นฟูธุรกิจ เอาชนะวิกฤตหลังโควิด-19

กรุงเทพฯ  23 กันยายน 2563 – ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร มอบรางวัลชนะเลิศในโครงการ “Hack the Future: Business …