ThoughtWorks สิงคโปร์ได้รับรางวัลบริษัทด้านเทคโนโลยีที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด

อีกความสำเร็จของโครงการพัฒนาทาเลนท์รูปแบบใหม่

กรุงเทพ 30 กรกฏาคม 2562 – ThoughtWorks สิงคโปร์ ได้รับรางวัล “Best Tech Company to Work For” 2019 หรือบริษัทด้านเทคโนโลยีที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุด ประจำปี 2562 ในงาน Tech3 Forum ที่สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสิงคโปร์ (Singapore Computer Society -SCS) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี อันเป็นผลจากความพยายามของบริษัทฯ ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดโอกาสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม อันเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่ให้พนักงานทำงานแบบเป็นนายของตัวเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการพัฒนาทาเลนท์รูปแบบใหม่ๆ อีกด้วย

“ThoughtWorks เชื่อว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยความรู้และความสามารถใหม่ๆ ผ่านโครงการพัฒนาความสามารถเชิงลึก การได้ทดลองทำงานจริงกับลูกค้าที่หลายหลาย รวมถึงการสอนแบบจริงจัง และการอบรมในต่างประเทศ จะทำให้พนักงานประสบความสำเร็จภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคเศรษฐกิจดิจิตัล” เจสซิก้า เซีย กรรมการผู้จัดการ ThoughtWorks Southeast Asia กล่าว

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้ และเรามุ่งมั่นที่จะให้โอกาสกับเหล่าเทคโนโลจิสต์ที่มีความกระตือรือร้นและมีความฝันต่อไป เพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับวงการเทคโนโลยีของสิงคโปร์”

ThoughtWorks จะให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านอาชีพและความสามารถด้านดิจิตัลต่อไปให้กับทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไปในอุตสาหกรรมผ่านโครงการและวิธีการที่หลากหลายและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีโครงการหลักๆ ได้แก่ การรับสมัครพนักงานที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เวลาทำงานที่มีความยืดหยุ่น และสภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียมกัน และเปิดโอกาสให้กับทุกคน เพื่อเอื้อต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาความสามารถของพนักงาน

“เราขอแสดงความยินดีกับ ThoughtWorks ที่ได้รับรางวัลบริษัทด้านเทคโนโลยีที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2562 ในประเภทบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงถึงคุณภาพในการพัฒนาทาเลนท์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเยี่ยม และความล้ำเลิศทางนวัตกรรม เราหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อื่นๆ มีการลงทุนและให้ความสำคัญกับการพัฒนาทาเลนท์” ดร. ชอง ยก ซิน ประธานสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งสิงคโปร์ กล่าว

นอกจากนี้ ThoughtWorks ยังมีการจัดการอบรมทางเทคนิคให้กับผู้ที่อยากเปลี่ยนอาชีพและบัณฑิตทั่วไปผ่านโครงการ ThoughtWorks University Program รวมทั้งการให้คำปรึกษาผ่านโครงการ JumpStart! และโครงการ Technology Immersion ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ โดยการลงทุนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้พนักงานเติบโตและได้พัฒนาความสามารถนั้นเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ ThoughtWorks มาโดยตลอด ซึ่งโครงการพัฒนาทาเลนท์นี้ เป็นหลักการที่ใช้กับพนักงานของ ThoughtWorks ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันกำลังเปิดรับสมัคร Software Developer , Quality Analysts และอีกหลายตำแหน่งจำนวนมาก เพื่อมาร่วมงานและขับเคลื่อนวงการเทคโนโลยีของประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับโลก สามารถดูตำแหน่งงานได้ที่ https://www.thoughtworks.com/careers/thailand

###

About naruethai

Check Also

สูตรลับเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจด้วย Hybrid Cloud

บทความโดยนายเบรนแดน ปาเจต์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เร้ดแฮท การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล กำลังทำให้ความจริงใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในองค์กร แทนที่จะหวังพึ่งพิงการวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวและการนำไปใช้งาน กุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตในวันนี้คือการที่องค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เสียงเตือนนี้เพื่อให้องค์กรปรับเปลี่ยนและตั้งรับต่อการเปลี่ยนแปลงโดยที่อาจไม่จำเป็นต้องรู้อย่างแน่ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นคืออะไร

การเผยแพร่รายงานสมุดปกขาวเรื่อง อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ของประเทศไทย

กรุงเทพฯ/ 7 สิงหาคม 2562 – หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันเผยแพร่รายงานสมุดปกขาวเรื่อง อุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ของประเทศไทย ในงาน Thailand IoT Industry Summit ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) …