Tourism Smart Data : Open Data Platform แพลทฟอร์มล่าสุดจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งยกระดับความสามารถในการให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวไทยทั้งอุตสาหกรรม

7 มิถุนายน 2562 :  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  จัดงาน Tourism Smart Data: Open Data Platform เพื่อนำเสนอและประชาสัมพันธ์ การให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวผ่าน Open Data Platform ให้กับกลุ่มนักพัฒนา (Developer) จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบริษัทสตาร์ทอัพ เพื่อให้มาร่วมทดลองใช้งานและเสนอแนะการปรับปรุงเพื่อการพัฒนาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาศักยภาพของอุสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดย Tourism Smart Data : Open Data Platform ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

  • TAT API ระบบให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยว สำหรับแก่กลุ่มนักพัฒนาทั่วไป สามารถนำข้อมูลต่างๆ ของ ททท. ไปแสดงผลบนแอปพลิเคชัน หรือเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเองได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นผ่าน Application Programing Interface (API) ที่สามารถเรียกข้อมูลได้หลากหลาย เช่น
    การค้นหาสถานที่ รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว รายละเอียดโรงแรมและที่พัก รายละเอียดร้านค้า รายละเอียดร้านอาหาร รายชื่อพร้อมรายละเอียดเทศกาล-ข่าวสาร รายชื่อและรายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยวแนะนำ และอื่นๆ โดยนักพัฒนาที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่  https://www.tourismthailand.org/developer
  • AMAZING THAILAND Mobile Application โฉมใหม่เพื่อให้ตอบสนองความต้องการการใช้งานด้านท่องเที่ยวครบถ้วนมากขึ้นในฐานะ Thailand Travel Application for Everyone ครบทั้งข้อมูล และรายละเอียดของแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่  https://amazingth.tourismthailand.org/TATMobileApp/Download
  • น้องสุขใจ Chatbot ที่ได้นำเทคโนโลยี NLP (Natural Language Processing) มาใช้พัฒนาเป็น “Sukjai Chatbot” เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสารมีความครอบคลุม และสามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา ผ่านสังคมออนไลน์ ทั้ง Facebook “Amazing Thailand” และ “TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง” Twitter “@thailandfanclub” และ “@go2Thailand” รวมทั้ง Line “Amazing Thailand”

โดยข้อมูลดังกล่าวนักพัฒนาสามารถนำไปต่อยอดปรับใช้ในธุรกิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการให้บริการนักท่องเที่ยว  

คุณศิริปกรณ์เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงโอกาสและความท้าทายของธุรกิจท่องเที่ยว ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งการนำเสนอ Tourism Smart Data: Open Data Platform ในครั้งนี้ จะเป็นสนับสนุนข้อมูลท่องเที่ยวให้กับนักพัฒนานำไปต่อยอดในธุรกิจ รวมทั้งเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศน์ของการพัฒนาธุรกิจดิจิตอลที่เริ่มเติมโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งเราเชื่อว่านักพัฒนา (Developer)
ที่เข้าร่วมทดสอบการใช้งาน Open Data Platform ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา Open Data Platform นี้ ร่วมกันให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต

คุณอุบลย์ สุฑธนะ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทย (ATSI) กล่าวว่า การ Open Data เป็นเรื่อง Surprise ที่มีหน่วยงานภาครัฐเปิดช่องทางให้ผู้พัฒนานำข้อมูลไปใช้ได้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะ Data  ส่วนมากหลายๆ องค์กรมองเป็นเรื่อง Security เก็บไว้ ทั้งๆ ที่บางทีหากมีการเปิด Open ให้หน่วยงานอื่นๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม ในเคสนี้ที่ ททท. นำร่องเปิด Open Data ในฐานะของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยเป็นโอกาสที่ดี เพราะเราต้องยอมรับว่าเรื่องท่องเที่ยว ข้อมูลท่องเที่ยว ข้อมูลผู้ประกอบการต่างๆ ตัวจริงก็ต้องยกให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต้องยกให้กับวิสัยทัศน์ที่มองเห็นโอกาสที่ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว หลังจากที่มี Developer นักพัฒนานำไปใช้งานเหมือนการที่เรามี Distributor เอาของของเราไปวาง หน้าร้านเยอะๆ ในทาง Marketing เรียกว่า Omni Channel ต่อไปเราคงมีโอกาสได้เห็นแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น อยากจะขอเชิญชวนนักพัฒนาหรือผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว มาใช้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวส่วนกลางของ ททท. ไปพัฒนาเป็นบริการในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยว

ทางด้านคุณสัญชัย สุจริต Travel Influencer จากเพจ Go Went Gone ไปไม่เว้น กล่าวต่อ “ไม่ว่าใครจะนำ TAT Open Data Platform ไปใช้งานหรือเชื่อมไปใช้งานในแอป หรือเว็บไหน จะเห็นว่าในปลายน้ำกลุ่มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือ “นักท่องเที่ยว”  นอกจากนี้ในยุคที่ Social media มีอิทธิพลกับ ทัศนคติ มุมมอง การได้รับข้อมูลได้เห็นสถานที่สวยๆ เกิดการกระตุ้นให้ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็สนใจและออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ด้วยการหาข้อมูลด้วยตัวเอง หรือแพลนทริปตามรอยต่างๆ  แต่ก็ยังมีปัญหาในบางจุดที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยว เช่น ยังขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือ อยากไปร่วมงานเทศกาลงานท่องเที่ยวแต่อาจจะไม่ทราบข้อมูล ไอเดียเส้นทางท่องเที่ยว รวมไปถึงการวางแผนในรูปแบบท่องเที่ยวใหม่ๆ แบบเน้นประสบการณ์  Amazing Thailand Application  ตัวล่าสุดน่าจะช่วยตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี รวมถึงน้องสุขใจ Chatbot  ที่อยู่ใน Application  หรือที่เชื่อมโยงกับ Social Media น่าจะช่วยบริการตอบปัญหาเบื้องต้นให้กับนักท่องเที่ยวได้ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว”   

งานนี้ ททท. เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา “Tourism Smart Data: Open Data Platform”  โดยมีสารตั้งต้นคือความตั้งใจและมิตรภาพที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกัน ททท. เชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่ นักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมซอฟแวร์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ว่าในอนาคตจะสามารถเติบโตเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งไม่แพ้ชาติใดในโลก

###

About naruethai

Check Also

หัวเว่ยเปิดตัวโครงการประกาศนียบัตรด้านไอซีที ระดับเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2020 เร่งพัฒนาอีโคซิสเต็มด้านบุคลากรไอซีที

บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่เดินหน้าพันธกิจจัดฝึกอบรมไอซีทีต่อเนื่อง แม้ต้องเผชิญการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรุงเทพฯ/ 23 กันยายน 2563 – บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ส์ จำกัด ผู้จัดหาเทคโนโลยีไอซีทีชั้นนำของโลกเดินหน้าเปิดตัวโครงการประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพด้านไอซีที ระดับเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2020 …

ไมโครซอฟท์และ RISE ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากโครงการ “Hack the Future: Business Rebound Edition” โครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ฟื้นฟูธุรกิจ เอาชนะวิกฤตหลังโควิด-19

กรุงเทพฯ  23 กันยายน 2563 – ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย และ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร มอบรางวัลชนะเลิศในโครงการ “Hack the Future: Business …