บลูบิค กรุ๊ป ชี้ดิจิทัล ดิสรัปชั่น ดันธุรกิจที่ปรึกษาโต 20% ชูจุดแข็งเข้าใจเทคโนโลยีเชิงลึกผ่านการลงทุนสตาร์ทอัพ สร้างนวัตกรรมใหม่ตั้งเป้าขึ้นเบอร์ 1 ใน 5 ปี

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาสัญชาติไทยด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เผยธุรกิจที่ปรึกษากลยุทธ์ดิจิทัลไทยโต 20% รับยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่นกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภค ต้องการบริการทันใจแบบเรียลไทม์ ผนวกกับภาคธุรกิจกำลังเผชิญหน้ากับภาวะชะลอตัว ส่งผลองค์กรไทยต้องการผู้ช่วยก้าวสู่ยุคดิจิทัล ชูเป็นจุดแข็งคิดใหม่ทำใหม่สไตล์คนรุ่นใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและผ่านประสบการณ์การทำงานกับที่ปรึกษาธุรกิจระดับนานาชาติ ที่เข้าใจและเข้าถึงความต้องการขององค์กรไทยมากที่สุด เล็งเจาะลูกค้าอุตสาหกรรมหลักด้านธนาคารและสถาบันการเงิน ธุรกิจประกันภัย โทรคมนาคม และค้าปลีก ตั้งเป้าขึ้นแท่นเบอร์ 1 ของธุรกิจที่ปรึกษาไทยภายใน 5 ปี

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาในทุกภาคธุรกิจได้ถูกท้าทายด้วย Digital Disruption นั่นคือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภคต้องการได้รับบริการที่รวดเร็วแบบเรียลไทม์ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัลต่าง ๆ ทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจเดิมอย่างรุนแรง และการอยู่รอดของธุรกิจในยุคนี้ไม่ใช่การปฏิเสธหรือใช้กลยุทธ์ธุรกิจแบบเดิม แต่เป็นการอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี และเหนือไปกว่านั้นคือการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับธุรกิจอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อนำมาซึ่งบริการที่สามารถตอบโจทย์ยุคใหม่ได้ตรงใจและรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วด้วยเทคโนโลยีส่งผลให้ภาคธุรกิจต้องเร่งวางกลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสม โดยไม่มีเวลาลองผิดลองถูกด้วยตนเอง เพราะโลกดิจิทัลเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การปรับตัวช้าจะส่งผลต่อธุรกิจอย่างมหาศาล ธุรกิจที่ปรึกษาจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการนำพาองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในยุค 4.0 โดยในปีที่ผ่านมาธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีในประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 20% โดยธุรกิจที่ปรึกษาด้านที่เติบโตประกอบไปด้วยที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital strategy) ที่ปรึกษาด้านข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ที่ปรึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และที่ปรึกษาด้านการบริหารแบบคล่องตัวสูง (Agile management)

ทั้งนี้ การก้าวผ่านดิจิทัล ดิสรัปชั่น ในประเทศไทย แม้จะมีทางออกด้วยการเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญการมาเป็นตัวช่วย แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการเข้าใจวัฒนธรรม รวมถึงเอกลักษณ์ที่เด่นชัดขององค์กรและผู้บริโภคไทย ประกอบกับการมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มโอกาสในการแข่งขันไม่เพียงพออีกต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรสมัยใหม่คือ มองหาแผนธุรกิจที่ชาญฉลาดกว่า ด้วยการวาง กลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามาเติมเต็มและเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคยุค 4.0

“องค์กรแต่ละแห่งมีความถนัดในการทำธุรกิจเป็นอย่างดี การจะดึงเอาคนขององค์กรมาเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีควบคู่กับการทำงานด้านที่ถนัด จะเป็นการบั่นทอนจุดแข็งด้านความชำนาญในธุรกิจ ยิ่งในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างคนให้เก่งเทคโนโลยีอาจไม่ทันการ ฉะนั้นการมีบริษัทที่ปรึกษาเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ต้องนึกถึง ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เหนือกว่าการตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า จะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ” นายพชร กล่าว

นายพชร กล่าวต่อว่า บลูบิค กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติไทยด้านกลยุทธ์และการจัดการ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อการแข่งขันทั้งในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วยทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติกว่า 120 คน สร้างสรรค์ผลงานโดยเฟ้นหาวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดมาประยุกต์ใช้ เพื่อการวางกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ ด้วยกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเติมเต็มความต้องการและสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภค ทั้งการวางกลยุทธ์การเติบโต (Growth strategy) การออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อพลิกตลาด (Disruptive product ideation) การทำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ (Innovative product prototype) การพัฒนาแอพพลิเคชัน (Application development) รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (go-to-market strategy) โดยที่ผ่านมาได้ผ่านงานที่ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำในหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจการเงินและประกันภัย โทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุปโภคบริโภค ที่มีจุดแข็งคือ เข้าใจองค์กรและผู้บริโภคไทยมากที่สุด โดยมุ่งส่งมอบงานด้วยการเปลี่ยนถ่ายจากความคิดสู่การปฏิบัติได้จริงในธุรกิจ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจให้แก่องค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำในระดับประเทศและนานาชาติ

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บลูบิค กรุ๊ป นับเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ดิจิทัลสัญชาติไทยเพียงรายเดียวที่สามารถแข่งขันกับบริษัทที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกในภูมิภาคนี้ โดยปัจจุบันบริษัทมีมาร์เก็ตแชร์ 5% เป็นลำดับที่ 6 ในตลาด โดยในปีนี้ตั้งเป้าเติบโต 40% นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติไทยด้านกลยุทธ์ดิจิทัลและการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี อันดับ 1 ในประเทศไทยภายในปี 2567 ด้วยการเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่เข้าใจความต้องการองค์กรไทยในเชิงลึกและสามารถนำโซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุดกับตลาดไทยจากการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี และยังมีความเชี่ยวชาญในการเพิ่มขีดความสามารถเกี่ยวกับดิจิทัล ดิสรัปชั่น โดยได้มีการลงทุนเพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญ และลงทุนด้านเทคโนโลยีเชิงลึกใหม่ ๆ ผ่านสตาร์ทอัพในด้านต่าง ๆ อาทิ Design-led innovation, Big data, AI, IoT, Fintech, Green Energy และ Omni channel รวมถึงการมีเป้าหมายก้าวให้ไวกว่าด้วยการมองหาและพัฒนาความเชี่ยวชาญไปยังเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดไทยในอนาคต

เกี่ยวกับ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด

บริษัทที่ปรึกษาสัญชาติไทยด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยทีมงานที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ระดับนานาชาติกว่า 120 คน สร้างสรรค์ผลงานโดยเฟ้นหาวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ ๆ และเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดมาประยุกต์ใช้ เพื่อการวางกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน เช่น การวางกลยุทธ์การเติบโต (growth strategy) การออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เพื่อพลิกตลาด (disruptive product ideation) การทำผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ (innovative product prototype) การพัฒนาแอพพลิเคชัน (Application development) รวมถึงการวางแผน กลยุทธ์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (go-to-market strategy) โดยที่ผ่านมา บลูบิค กรุ๊ป ได้ให้บริการที่ปรึกษาแก่บริษัทชั้นนำในหลายธุรกิจ อาทิ ธุรกิจการเงินและประกันภัย โทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ พลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุปโภคบริโภค

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ครอบคลุม ดังนี้

1. บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ – บริการให้คำปรึกษาการจัดการธุรกิจ กำหนดปัจจัยความสำเร็จ กำหนดทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ การตลาดและแบรนด์ การวิเคราะห์เพื่อการเข้าสู่ตลาด การปรับปรุงการดำเนินงาน การตลาดดิจิทัล การกำหนดขนาดตลาดและการวิจัยตลาด ให้กับธนาคารชั้นนำ รวมทั้งผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่

2. บริการที่ปรึกษาด้านการออกแบบนวัตกรรม – บริการออกแบบนวัตกรรมเพื่อเป็นโซลูชั่นตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจในการ disrupt ตลาด อาทิ การทำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นรูปร่าง (product ideation) การจัด workshop เกี่ยวกับ Design thinking การบริหารนวัตกรรม การพัฒนา Customer insight การออกแบบบริการ การทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การออกแบบ UX / UI User Experience / User Interface และการวางกลยุทธ์การนำผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาดให้ประสบความสำเร็จ ให้กับธนาคารและโบรคเกอร์ประกันแถวหน้าของไทย

3. บริการที่ปรึกษาและดูแลด้าน IT – บริการให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านดิจิทัลทุกรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย สร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่นสูง และเติมเต็มระบบ IT เดิมขององค์กรให้สมบูรณ์ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ปรึกษาด้านบิ๊กดาต้า การสร้างกลยุทธ์ด้านไอที การออกแบบสถาปัตยกรรมไอที การตรวจสอบและการประเมินความปลอดภัยด้านไอที และ DevOps transformation ซึ่งเป็นบริการที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านไอทีโดยรวมที่แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง Development กับ Operations ให้กับธนาคารชั้นนำทั้งเอกชนและของภาครัฐ

4. บริการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ (Strategic PMO) – บริการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์ด้วยทีมที่ปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ตลอดโครงการ ด้วยการช่วยบริหารและร่วมตัดสินใจประเด็นสำคัญ ๆ ที่มีผลกับโครงการของธุรกิจ ทั้งในด้านของบริการ Outsource ผู้จัดการโครงการ (Business PM outsourcing) ผู้จัดการโครงการด้านไอที (IT PM outsourcing) การวางระบบการบริหารโครงการขนาดใหญ่ (PMO governance implementation) การสร้างธุรกิจร่วมกับลูกค้า (Venture building)

หนึ่งในนโยบายในการให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด มีความมุ่งมั่นส่งมอบงานโดยการเปลี่ยนถ่ายจากความคิดสู่การปฏิบัติได้จริงในธุรกิจ ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและวางยุทธศาสตร์ทางธุรกิจให้แก่องค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำในระดับประเทศและนานาชาติ ข้อมูลเพิ่มเติม https://bluebik.com

อนึ่ง บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เป็นหนึ่งในธุรกิจของกลุ่ม “บลูบิค กรุ๊ป” ซึ่งประกอบด้วยบริษัทในกลุ่ม หลายบริษัท ได้แก่ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี บริษัท อัลมอนด์ ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด บริการที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและการออกแบบ และ บริษัท อินเจนิโอ จำกัด บริการที่ปรึกษาด้านบิ๊กดาต้าและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์บนคลาวด์ นอกจากนี้ บลูบิค กรุ๊ป ยังร่วมก่อตั้งและลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่น BLUEPARKING ระบบจัดการที่จอดรถอัจฉริยะด้วยระบบ AI, ETRAN จักรยานยนต์สมรรถนะสูงจากพลังไฟฟ้า, Cashnow แพลตฟอร์มการให้บริการกู้ยืมผ่านช่องทางดิจิทัล, Keeps ผู้ให้บริการแฟชั่นเพื่อคนรุ่นใหม่ผ่านประสบการณ์แบบ Omni-channel, และ Oxygen AI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงที่นำ AI มาประยุกต์ใช้ทั้งด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจากวิดีโอ การบังคับใช้กฎหมาย การสร้าง Chatbot ฯลฯ

About TechTalkThai Team

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …