Tag Archives: we think digital

Facebook เปิดตัวโครงการ “We Think Digital” ในประเทศไทย เสริมทักษะเท่าทันโลกออนไลน์ มุ่งสร้างพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีของ Facebook เพื่อสร้างชุมชนพลเมืองดิจิทัลที่มีความรับผิดชอบระดับโลก Facebook ทำงานร่วมกับคณะที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย รวมถึงนักวิชาการ ผู้นำเยาวชน และผู้อำนวยการขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่างๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะ จากซ้ายไปขวา – มิสเอมี่ คอลลินส์ ผู้จัดการโครงการอาวุโส Love Frankie นางสาวกุลธิดา ยาชัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้นำกลุ่ม Young Moves มร. ไซมอน มิลเนอร์ รองประธานฝ่ายนโยบายสาธารณะ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Facebook ดร. ไกรเสริม โตทับเที่ยง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวชนัญญา คุณวัฒนการ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ Facebook ประเทศไทย นางสาวปิยะวดี พงศ์ไทย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ คุณจอห์น ดาซิลวา ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรและสื่อสาร มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย Facebook Thailand ประกาศเปิดตัวโครงการ We …

Read More »