Tag Archives: thereishelp

ทวิตเตอร์ ร่วมกับ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทยเปิดตัวบริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp ป้องกันการฆ่าตัวตายและการทำร้ายตนเอง

กรุงเทพ (25 ตุลาคม 2562) ทวิตเตอร์ ร่วมมือกับ สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย (@Samaritans_Thai) เปิดตัว บริการแจ้งเตือน #ThereIsHelp เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายและการทำร้ายตนเองในประเทศไทย สืบเนื่องในจากวันสุขภาพจิตโลก #ThereIsHelp เป็นบริการแจ้งเตือนบนทวิตเตอร์ที่มีบริการผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีปัญหา สุขภาพจิต และพยายามทำให้กลุ่มคนเหล่านี้กล้าที่จะบอกเล่าปัญหาและขอความช่วยเหลือในยามต้องการ

Read More »