Tag Archives: techrxiv

IEEE เปิดตัว TechRxiv™ เซิร์ฟเวอร์ใหม่สำหรับงานวิจัยที่ยังไม่ตีพิมพ์

พิสแคทอะเวย์, นิวเจอร์ซีย์ — พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์ – IEEE องค์กรผู้ประกอบวิชาชีพทางเทคนิครายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งอุทิศตนให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ ประกาศเปิดตัว TechRxiv.org เซิร์ฟเวอร์รวมงานวิจัยก่อนตีพิมพ์สำหรับชุมชนเทคโนโลยีทั่วโลก TechRxiv.org คือศูนย์กลางการทำงานร่วมกันหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่ข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างง่ายดายมากขึ้น เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวเป็นบริการล่าสุดในโครงการตีพิมพ์งานวิจัยซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยจะช่วยให้ผู้นิพนธ์มีเครื่องมือเพิ่มเติมในการพัฒนางานวิจัย เพื่อสนับสนุนวิทยาศาสตร์ที่เข้าถึงได้โดยเสรี

Read More »