Tag Archives: stackpointcloud

เน็ตแอพประกาศซื้อกิจการของ StackPointCloud

เสริมความแกร่งขึ้นแท่นผู้นำอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการ Kubernetes แบบมัลติคลาวด์ คอนโทรลเพลนด้วย Cloud Volumes เพิ่มขีดความสามารถ DevOps กรุงเทพฯ – 26 กันยายน 2561 –เน็ตแอพ (NASDAQ: NTAP) ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสำหรับระบบไฮบริดคลาวด์ ประกาศว่าบริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการของ StackPointCloud ซึ่งเป็นผู้นำด้านบริการ Kubernetes as-a-service แบบมัลติคลาวด์ และเป็นผู้สนับสนุนโครงการ Kubernetes  การผนึกกำลังร่วมกันของ StackPointCloud และเน็ตแอพนำไปสู่ NetApp Kubernetes Service ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Kubernetes แบบครบวงจรแพลตฟอร์มแรกในแวดวงอุตสาหกรรมสำหรับการติดตั้งแบบมัลติคลาวด์ และเป็นสแต็คบนระบบคลาวด์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับ Azure, Google Cloud, AWS และ NetApp HCI  นอกจากนี้ เน็ตแอพจะได้รับประโยชน์จากความรู้และประสบการณ์ของแมตต์ บัลด์วิน ซีอีโอของ StackPointCloud รวมถึงพนักงานของบริษัทฯ

Read More »