Tag Archives: silpakorn university

ซัมซุง ร่วมสนับสนุนโครงการวิจัยคณะเภสัชฯ ศิลปากร ส่งเสริมกระบวนการวิเคราะห์ยาผ่านสมาร์ทโฟน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตให้กับภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการ “เปลี่ยนกระบวนการวิเคราะห์ยาให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล: การพัฒนาวิธีไทเทรชันโดยใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์อ่านค่าสีอาร์จีบีและคำนวนผลการวิเคราะห์แบบเบ็ดเสร็จ” มั่นใจเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยพัฒนาการค้นคว้าวิจัยและผลิตยาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและมีความสะดวกมากขึ้น

Read More »

ม.ศิลปากร จับมือกสิกรไทย ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ ด้วยวิถีชีวิตที่ง่ายขึ้น

มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกในประเทศไทย จับมือธนาคารกสิกรไทย พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยกว่า 25,000 คน

Read More »

กสิกรไทย จับมือศิลปากร พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ SU CHANGE

นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และผศ.ดร. วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร แถลงข่าวความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ SU CHANGE พัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย คุณภาพการเรียนการสอน การทำงานของบุคลากร การพัฒนาองค์ความรู้ และสภาพแวดล้อมโดยรอบให้เหมาะกับยุคดิจิทัล ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้

Read More »