Tag Archives: rmuti

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

RMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ “RMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY” ผนึกกำลังด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อปฏิรูปและปรับปรุงระบบการศึกษา ควบคู่กับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมความยั่งยืนและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

Read More »

แชฟฟ์เลอร์ ประกาศความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พัฒนาหลักสูตรด้านระบบขนส่งรถไฟและเทคโนโลยีในไทยเป็นครั้งแรก

แชฟฟ์เลอร์ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับยานยนต์และอุตสาหกรรมระดับโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI)  ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) เพื่อพัฒนาความรู้ด้านระบบขนส่งรถไฟและเทคโนโลยีในประเทศไทยโดยร่วมกับบริษัท  ทีเอ็นจีคอร์ปอเรชั่นและบริษัทเฮฟวี่ 34 เอ็นจิเนียริ่งจำกัดเพื่อพัฒนาและดำเนินการหลักสูตรโปรแกรมการเรียนรู้และการฝึกอบรมทางเทคนิคเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางรถไฟที่วิทยาลัยทักษะนวัตกรรม (CIS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแชฟฟ์เลอร์เป็นหุ้นส่วนด้านการพัฒนาระดับโลกสำหรับการขนส่งระหว่างเมือง

Read More »