Tag Archives: oops! summit 2020

“Marketing Oops! Summit 2020” งานประชุม MarTech ครั้งใหญ่แห่งปี พานักการตลาดก้าวสู่อีกขั้นของการใช้เทคโนโลยีการตลาด และการสร้างประสบการณ์ลูกค้า

กรุงเทพฯ – 20 กุมภาพันธ์ 2563 : “Marketing Oops!” เว็บไซต์ธุรกิจและการตลาด จัด “Marketing Oops! Summit 2020” งานประชุม MarTech ครั้งใหญ่แห่งปี ภายใต้ธีม Customer Experience & Marketing Technology ที่จะพานักธุรกิจ นักการตลาด และนักโฆษณาก้าวไปอีกขั้นของการใช้เทคโนโลยีกับการตลาด และการสร้างประสบการณ์ลูกค้า 

Read More »