Tag Archives: nia

NIA ผนึกพันธมิตรเปิดรับสตาร์ทอัพ หวังนำนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรไทยในเวทีโลก

NIA ผนึก 12 องค์กรพันธมิตรดำเนินโครงการ Inno4Farmers:The First AgTech Co-creation Program เปิดรับสตาร์ทอัพภาคเกษตรที่มีเทคโนโลยีดีพเทคตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ก.คนี้หวังเชื่อมต่อความร่วมมือองค์กรภาคเกษตรชั้นนำของประเทศเพื่อนำนวัตกรรมมาแก้ปัญหาและยกระดับภาคเกษตรไทยให้แข่งขันในเวทีโลกได้

Read More »

NIA มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม CCIO รุ่น 2

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ร่วมเป็นเกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่สำเร็จการศึกษาใน หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) รุ่นที่ 2 ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการเมืองให้กลายเป็น “เมืองแห่งนวัตกรรม” ที่สมบูรณ์ของประเทศไทย ณ โรงแรม คอลัมน์ กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Read More »

NIA สร้างทักษะนวัตกรรมให้ครูไทยในงาน “EDUCA 2019” จัดเวิร์คชอป “STEAM4INNOVATOR” 4 ขั้นตอนสร้างนวัตกร ต่อยอดพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

นอกจากระบบการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยหลักวิชาและองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญแล้ว การสร้างแนวคิด “สร้างสรรค์” และการเรียนรู้ฝึกฝนกระบวนการสร้าง “นวัตกรรม” เป็นสิ่งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษายุคนี้ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมและนำไปส่งต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาของเราได้ อีกทั้งหากเรามีความสามารถในการนำ “นวัตกรรม” มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและความสามารถในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม ก็จะช่วยยกระดับการศึกษาและเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับเยาวชนไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน 

Read More »

NIA เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) สร้างนักพัฒนาในยุค 4.0 หวังดันไทยสู่ Innovation Nation

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม เจาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หวังสร้างนักพัฒนาเมืองนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อผลักดันประเทศสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation) ในอนาคตอันใกล้

Read More »

NIA เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) สร้างนักพัฒนายุค

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม CCIO : Chief City Innovation Officer  สร้างนักพัฒนาเมืองนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อผลักดันสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation) ในอนาคตอันใกล้ โดยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ในด้านการพัฒนาเมือง (City/Urban Development) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองนวัตกรรม “INNOVATION CITY” และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองความคิดและเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปกับผู้เชี่ยวชาญจากไทยและต่างประเทศที่พลิกฟื้นเพื่อเปลี่ยนเมืองสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมระดับโลก สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://goo.gl/eXgrBD หรือ http://www.nia.or.th/ccio/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)

Read More »