Tag Archives: minecraft

ไมโครซอฟท์ จับมือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรม Hour of Code Thailand มุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสู่ยุค AI

ตั้งเป้ามอบโอกาสแก่เยาวชนไทยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมเสริมสร้างศักยภาพด้านการสอนให้แก่ครูทั่วประเทศ( กรุงเทพฯ – 6 ธันวาคม 2561 – บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018ส่งเสริมเยาวชนไทยพัฒนาทักษะทางดิจิทัลผ่านการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานสู่นักพัฒนาในอนาคตในยุค AI first ตอกย้ำแนวคิด AI for Thais ในการวางรากฐานเยาวชนนำวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากAIกำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นการส่งเสริมเยาวชนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้สำเร็จทั้งยังถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการCoding Thailandหนึ่งในโครงการที่ไมโครซอฟท์ให้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนเขียนโค้ดหรือภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตทั้งนี้รวมไปถึงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัลที่จำเป็นให้แก่เยาวชนโดยกิจกรรม Hour of Code 2018 ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เยาวชนไทยได้สัมผัสประสบการณ์การเขียนโค้ดดิ้งในบทเรียนใหม่ล่าสุดMinecraft Voyage Aquaticผ่านการท่องโลกใต้บาดาลอีกด้วย

Read More »