ไมโครซอฟท์ จับมือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรม Hour of Code Thailand มุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลสู่ยุค AI

ตั้งเป้ามอบโอกาสแก่เยาวชนไทยเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แนวปฏิบัติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมเสริมสร้างศักยภาพด้านการสอนให้แก่ครูทั่วประเทศ(

กรุงเทพฯ – 6 ธันวาคม 2561 – บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Hour of Code Thailand 2018ส่งเสริมเยาวชนไทยพัฒนาทักษะทางดิจิทัลผ่านการเขียนโค้ดขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้เพื่อสร้างรากฐานสู่นักพัฒนาในอนาคตในยุค AI first ตอกย้ำแนวคิด AI for Thais ในการวางรากฐานเยาวชนนำวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้ามาจุดประกายความคิดสร้างสรรค์เนื่องจากAIกำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นการส่งเสริมเยาวชนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้สำเร็จทั้งยังถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของโครงการCoding Thailandหนึ่งในโครงการที่ไมโครซอฟท์ให้ความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนเขียนโค้ดหรือภาษาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตทั้งนี้รวมไปถึงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัลที่จำเป็นให้แก่เยาวชนโดยกิจกรรม Hour of Code 2018 ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่เยาวชนไทยได้สัมผัสประสบการณ์การเขียนโค้ดดิ้งในบทเรียนใหม่ล่าสุดMinecraft Voyage Aquaticผ่านการท่องโลกใต้บาดาลอีกด้วย

กิจกรรม Hour of Code Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า5,000คนซึ่งรวมถึงคุณครูผู้ฝึกอบรมในโรงเรียนและผู้พิการจากองค์กรไม่แสวงผลกำไรต่างๆที่มีความสนใจเรียนรู้ทักษะการเขียนโค้ดเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถไม่ให้จำกัดอยู่เพียงแค่การ “ใช้” เทคโนโลยีแต่ยังจะช่วยให้สามารถ “สร้างสรรค์” เทคโนโลยีเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาบุคลากรคุณภาพอันแข็งแกร่งของประเทศในอนาคต

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการที่เยาวชนได้รับแรงสนับสนุนในการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลทั้งการสนับสนุนจากผู้ปกครองและคุณครูด้วยการส่งเสริมให้พวกเขาอยู่ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และลงมือทำจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการ Coding Thailand โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ได้มีความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพด้านการช่วยเหลือประเทศในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดีอย่างไมโครซอฟท์และพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันจูงมือเยาวชนไทยสู่อนาคตและโอกาสในการทำงานที่ดีซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันความเติบโตของประเทศในอนาคต”

นายปวิช ใจชื่น ผู้อำนวยการฝ่ายภาครัฐและการศึกษาบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า”การศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการสนับสนุนการเติบโตทั้งในระดับบุคคลและเชิงเศรษฐกิจในระดับประเทศการอบรมสั่งสอนเยาวชนรุ่นต่อไปครูและผู้ปกครองต่างมีบทบาทที่สำคัญในการจุดประกายความสนใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนผ่านทักษะด้านการคิดเชิงคำนวณจากการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่เพียงแค่ให้ความรู้เชิงเทคนิคแก่นักเรียนแต่ยังช่วยพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์การคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาซึ่งล้วนแต่เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต” 

“อย่างไรก็ตามครูจำนวนกว่า 1 ใน 3 คนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคยังรู้สึกว่าการพัฒนาเชิงอาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือสะเต็มศึกษายังมีไม่เพียงพอในปัจจุบันโดยเฉพาะการพัฒนาเชิงอาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เรามีความมุ่งมั่นในการมอบทรัพยากรและการฝึกอบรมที่จำเป็นให้กับครูเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มเติมในสาขาดังกล่าวทั้งในและนอกโรงเรียน” คุณปวิช กล่าวเสริม

การเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของภาครัฐซึ่งได้สร้างสรรค์โครงการต่างๆเพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาแก่เยาวชนอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื่องนอกจากที่ไมโครซอฟท์ประเทศไทยจะได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโครงการ Coding ThailandในการจัดกิจกรรมHour of Code Thailand 2018นี้แล้วยังมีส่วนร่วมในโครงการCoding Thailandที่ได้นำแพลตฟอร์มMicrosoft Azureเข้ามาช่วยพัฒนาห้องเรียนออนไลน์www.CodingThailand.orgเพื่อส่งเสริมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโค้ดร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa)เพื่อการเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอหลักสูตรและแหล่งความรู้คุณภาพสูงและล้ำสมัยจากเว็บไซต์ระดับสากลอย่างCode.orgโดยเนื้อหาจะถูกแปลและปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนคุณครูและผู้ปกครองชาวไทยทั้งสำหรับการเรียนรู้ในห้องเรียนและเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้กิจกรรมHour of Code Thailand 2018 ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์บันลือสาส์นบริษัทบีทามส์โซลูชั่นจำกัดและทีจีเอ็มทีสตูดิโอด้วยเช่นกัน 

และเพื่อมอบโอกาสในการเรียนรู้การเขียนโค้ดขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนด้วยเกมที่เป็นที่ชื่นชอบของคนจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก ไมโครซอฟท์ ได้เปิดตัวโปรแกรมการฝึกเขียนโค้ดผ่านเกมที่มีชื่อว่า Minecraft ซึ่งปีนี้ส่งโปรแกรมการสอนฝึกเขียนโค้ดใหม่ออกมานั่นก็คือ Minecraft Voyage Aquatic ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกับเว็บไซต์ Code.org โดยโปรแกรมการสอนดังกล่าวจะแนะนำปริศนาในรูปแบบใหม่ทั้งหมดแก่ผู้เล่น ซึ่งพวกเขาจะต้องแก้ปริศนาเหล่านั้นด้วยใช้แนวคิดเชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สำคัญต่างๆ เช่น แนวคิดแบบวนซ้ำ (loops) และแนวคิดแบบเป็นเงื่อนไข (conditionals) เป็นต้น 

โปรแกรมการสอนฝึกเขียนโค้ด Minecraft Hour of Code: Voyage Aquatic

ในโอกาสนี้ลุงพี หรือ ภควัต ลือพัฒนสุข นักพากย์เกมชื่อดังขวัญใจเด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมHour of Code Thailand 2018เพื่อสร้างสีสันและแรงบันดาลใจรวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์กับน้องๆผ่าน Minecraft Voyage Aquatic ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยน้องๆได้สัมผัสประสบการณ์ความสนุกจากการผจญภัยและหาขุมทรัพย์ในท้องทะเลด้วยการฝึกเขียนโค้ดจากโปรแกรมอีกทั้งยังเป็นเยาวชนคนกลุ่มแรกที่ได้พบกับ“ปังปอนด์”ตัวละครการ์ตูนไทยตัวแรกที่ถูกนำมาผสมผสานในหลักสูตรการสอนเขียนโค้ดเบื้องต้นกับโครงการCoding Thailandเพื่อสร้างความสนุกสนานในการเรียนรู้ที่ตรงใจเยาวชนไทยมากยิ่งขึ้น 

เด็กชายปาณัสม์ สิงห์กัน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กล่าวว่า “ผมเคยมีโอกาสเรียนเขียนโค้ดเบื้องต้นมาจากที่โรงเรียนจึงเริ่มศึกษาเพิ่มเติมและกลายมาเป็นความสนใจที่ทำให้ผมชอบฝึกทักษะการเขียนโค้ดในเวลาว่างเพราะผมเชื่อว่าทักษะการเขียนโค้ดจะนำไปสู่โอกาสด้านอาชีพที่ดีในอนาคตวันนี้เป็นการร่วมกิจกรรม Hour of Code ครั้งแรกของผมซึ่งทำให้ผมได้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มากมายและยังเป็นการเรียนเขียนโค้ดจากไมน์คราฟท์เป็นครั้งแรกซึ่งทำให้ผมยิ่งรู้สึกชื่นชอบการเขียนโค้ดมากขึ้นเพราะการเรียนผ่านไมน์คราฟท์นั้นทำให้กลายเขียนโค้ดกลายเป็นเรื่องที่สนุกยิ่งกว่าเดิม” 

นอกจากนี้คุณครูที่จบหลักสูตรกิจกรรมในงานดังกล่าวยังได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากทางไมโครซอฟท์และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรับรองถึงการผ่านการเรียนรู้การเขียนโค้ดขั้นพื้นฐานโดยครูสามารถเข้าไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.CodingThailand.orgที่มีหลักสูตรมากมายให้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกทั้งยังสามารถสร้างห้องเรียนของตัวเองเพื่อสอนนักเรียนได้ด้วยเช่นกัน

กิจกรรม Hour of Code Thailand เป็นหนึ่งในหลากหลายโครงการของไมโครซอฟท์ประเทศไทยที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของบริษัทฯในการนำประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุค ‘ประเทศไทย 4.0’ อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการพัฒนาและส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลกิจกรรม Hour of Code Thailand เป็นแคมเปญที่ไมโครซอฟท์จัดขึ้นทุกปีโดยในปีนี้กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขี้นในกว่า 30 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและยังเป็นการจัดกิจกรรมเป็นปีที่6ในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประกายเยาวชนให้หันมาสนใจเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเตรียมตัวให้พร้อมกับโลกยุคดิจิทัล

ไมโครซอฟท์มีความมุ่งมั่นในการผลักดันการนำ AI มาใช้ในประเทศไทยเพื่อเสริมศักยภาพมนุษย์และผลักดันประเทศไทยสู่อนาคตในโลกดิจิทัล ด้วยนวัตกรรม AI ที่พัฒนาขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบในทุกรูปแบบเพื่อมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบนิเวศทางเทคโนโลยีของประเทศไทยผ่านการสร้างสรรค์โครงการต่างๆเช่นงานสัมมนา “Future Now” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “AI for Thais” เพื่อสนับสนุนการเติบโตของทุกภาคส่วนธุรกิจและการเสริมสร้างทักษะเชิงดิจิทัลด้วยกิจกรรมระดับพื้นฐานอย่างHour of Code Thailand เพื่อพัฒนาทักษะด้านAIผ่านโรงเรียนAI Schoolได้ที่ https://aischool.microsoft.com/en-us/home 

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://hourofcode.com/us 

###

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT”) ผู้นำระดับโลกในด้านการพัฒนาแพลตฟอร์มและบริการที่มุ่งเสริมประสิทธิภาพการสร้างสรรค์ในโลกยุคโมบายและคลาวด์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้ทุกคนและทุกองค์กรทั่วโลกให้บรรลุผลสำเร็จทีดียิ่งกว่า

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2536  มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้คุณภาพชีวิตคนไทย 70 ล้านคน ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีของไมโครซอฟท์   ไมโครซอฟท์ ส่งเสริมให้คนไทยและภาคธุรกิจได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอย่างเต็มเปี่ยมผ่านการใช้เทคโนยี  เทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง ในการทำงาน การใช้ชีวิต และการสื่อสาร  ไมโครซอฟท์ให้บริการซอฟต์แวร์ บริการ และดีไวซ์ ที่สามารถก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ  มีความสะดวกทันสมัย  และช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมโครซอฟท์ ไม่หยุดนิ่งในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตร อย่างต่อเนื่องในการนำพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย   

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทางศูนย์ข่าวสารประเทศไทย (http://news.microsoft.com/th-th/) และทวิตเตอร์ @MicrosoftTH

About naruethai

Check Also

โครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ‘Boost with Facebook’ สนับสนุนผู้ประกอบการจากชุมชนชายขอบทั่วไทย พร้อมเปิดตัวคู่มือพลิกสถานการณ์ ช่วย SME ฟื้นตัวร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ.2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมแบบออฟไลน์ไปแล้ว 19 ครั้งและแบบออนไลน์ 27 ครั้ง เพื่อสนับสนุนธุรกิจทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการที่มาจากกลุ่มหลากหลายและชุมชนชายขอบต่างๆ เช่น กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มผู้พิการ และชนกลุ่มน้อย เป็นต้นร้อยละ 60 …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

RMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ …