Tag Archives: kick off 2019

ยิบอินซอย KICK OFF 2019 ภายใต้แนวคิด “ESCAPE THE ORDINARY” พร้อมจัดทัพองค์กรใหม่ กระชับและบริหารจัดการง่าย เน้นนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ให้ลูกค้า

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และบริษัทในเครือ  อาทิ  ยิบอินซอย โซลูชั่นส์ และยิบอินซอย อินเตอร์เนชั่นแนล ยกทัพขบวนผู้บริหารและพนักงาน จัดงานสัมมนาประจำ 2562 (KICK OFF FY 2019)  ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ วานา นาวา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  นำทีมโดยนายสุภัค ลายเลิศ กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ที่ 3 จากซ้าย)  และนายสมประสงค์ ใจสำราญ ผู้อำนวยการ สายธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรัซ์โซลูชั่นส์ (ที่ 4 จากซ้าย)  บรรยายเกี่ยวกับแผนงาน และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562  ภายใต้แนวความคิด   “ESCAPE THE ORDINARY”

Read More »