Tag Archives: ion go

จีเอเบิล กระตุ้นใช้ iON GO (ไอออน โก) 
แอปพลิเคชัน ช่วยขับขี่ปลอดภัย อุ่นใจช่วงสงกรานต์

ตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มักจะเกิดการจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นประจำทุกปี ข้อมูลจากศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี พ.ศ.2561 พบว่า มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 3,724 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 418 คน บาดเจ็บ 3,897 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ การขับรถเร็ว และเมาแล้วขับ สิ่งนี้เองเป็นเหตุให้ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างพยายามรณรงค์ให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังในการขับขี่เพื่อลดความสูญเสียลง

Read More »