Tag Archives: iamconsulting

NIDA จับมือไอแอม คอนซัลติ้ง นำ HR Technology ต่อยอดสร้างความรู้

บุคลากรขับเคลื่อนสถาบัน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ นำเอาองค์ความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการนำเอา HR Technology ช่วยขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

Read More »

เมื่อ Intelligent Automation คือ ตัวช่วยธุรกิจข้ามผ่านทุกวิกฤตดิสรัปชัน

แม้ว่าหลายองค์กรจะมีการวางแผนรับมือกับ Digital Disruption กันเอาไว้แล้ว แต่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ที่เกิดขึ้นไปทั่วโลกตั้งแต่ต้นปี 2020 จนถึงช่วงเวลานี้ ก็เป็นเหมือนอีกตัวที่เร่งให้ทุกอุตสาหกรรมต่างเร่งเครื่องเพื่อปรับเปลี่ยนให้อยู่รอด และสามารถเติบโตข้ามพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี

Read More »

เปิดโมเดล 3 ขั้นตอน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ Intelligent Enterprise

แม้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัว แต่การแข่งขันทางธุรกิจกลับไม่ได้ลดลงไปตาม หนำซ้ำธุรกิจกลับยิ่งต้องปรับเปลี่ยน และนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคย 

Read More »

เช็คลิสต์ “สเต็ปที่ 0” เพื่อเริ่มต้นสู่องค์กรดิจิทัล

ในกระแสของ digital disruption ทำให้ธุรกิจต่างมองหาหนทางที่จะปรับตัวโดยการเลือกที่จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้กับองค์กรของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น IoT, blockchain technology, ai หรือกระทั่ง machine learning 

Read More »

ไอแอม คอนซัลติ้ง ชู 3 คอนเซ็ปท์นำไอทีหนุนเอนเทอร์ไพรส์ก้าวสู่ความเป็นผู้นำรับปี 2019

ในขณะที่โลกธุรกิจถูกหมุนเหวี่ยงด้วยกระแสของเทคโนโลยีที่ก้าวนำมนุษย์ไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการนำเอา Artificial Intelligence (AI) มาใช้งานเชิงธุรกิจ การใช้ Big Data และ Machine Learning เหล่านี้ล้วนแต่เข้ามาช่วยการทำงานของมนุษย์ จนทำให้ในช่วงปีที่ผ่านมา หลายองค์กรต่างรับมือและปรับตัวโดยหันมาใช้เทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยในการทำงานมากขึ้น

Read More »

มาลีเดินหน้าสู่สมาร์ทออฟฟิศ ปรับระบบไอทีในองค์กร พิสูจน์ผลลัพธ์ลดใช้กระดาษกว่า 70%

บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลือกดิสรัปท์องค์กรของตนเองด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นำระบบ SAP Document Access by OpenText เสริมทัพระบบงานหน้าบ้าน ด้วยกระบวนการการสั่งซื้อเงินสด (Order To Cash) และกระบวนการจัดซื้อ (Procure To Pay) รวมถึงระบบงานไอทีด้านอื่นๆ โดยสามารถลดการใช้กระดาษถึง 70%

Read More »

ไอแอม คอนซัลติ้ง คว้ารางวัล Thailand HR Innovation Award 2018 หวังเป็นต้นแบบด้าน HR ให้กับองค์กรไอทีทั่วประเทศ ตั้งเป้าเดินหน้าผลักดันและพัฒนาบุคลากรอันเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจต่อไป

บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบไอทีเอ็นเตอร์ไพรส์ชั้นนำของประเทศไทย  คว้ารางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2561 (Thailand HR Innovation Award 2018) จัดขึ้นโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ จาก “โครงการนวัตกรรมการสร้างต้นแบบองค์กรเทคโนโลยีของประเทศไทย ผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้จุดแข็งของพนักงาน (Strengths-Based Technology Organization: SBO)” ที่ได้ดำเนินการนำเอาหลักแนวคิด Clifton StrengthsFinder®  หรือแบบประเมินบุคลิกภาพเพื่อหาพรสวรรค์หรือจุดแข็งในแต่ละบุคคล ซึ่งเครื่องมือนี้ถูกพัฒนาโดยนักจิตวิทยา ดร. ดอน คลิฟตัน และได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นตัวช่วยที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ ทั้งนี้ บริษัทได้ประยุกต์มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรทุกคน เนื่องจากเชื่อว่าหากพนักงานไอแอมคอนซัลติ้งได้รับการพัฒนาจุดแข็งที่แต่ละคนมีอยู่จะช่วยส่งเสริมการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันดีขึ้น  นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งเป้าที่จะเดินหน้าพัฒนาด้านงานทรัพยากรบุคคล โดยหวังว่าโครงการนี้จะโครงการต้นแบบให้กับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวได้นำไปใช้พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าต่อไปเช่นเดียวกัน

Read More »