Tag Archives: ftse4good index series

เอไอเอส ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีด้านความยั่งยืน FTSE4Good Index Series และ ESG 100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เอไอเอส ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนต่อเนื่องปีที่ 6 ทั้ง FTSE4Good Index Series จากฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) องค์กรจัดทำดัชนีในระดับสากลซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักลงทุน และ ESG 100 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางองค์กรสหประชาชาติ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและสร้างคุณค่าแก่สังคมไทยในทุกภาคส่วน

Read More »